Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2003.gada 25. decembrī

“Mīļie bērni! Arī šodien, turot rokās savu Dēlu Jēzu, es svētīju jūs visus un nesu Viņu, Miera Karali, jums, lai Viņš jums dāvātu savu mieru. Es esmu ar jums un jūs visus, bērniņi, mīlu. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!”

Read Previous

NESIET SVĒTĪBU CILVĒKIEM

Read Next

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2003.gada 25. novembrī