ATGRIEZIETIES PIE DIEVA UN LŪGŠANAS, GAVĒŅA UN PAŠAIZLIEDZĪBAS

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2022. gada 25. februārī
“Mīļie bērni! Es esmu ar jums, un mēs kopā lūdzamies. Palīdziet man, bērniņi, ar lūgšanu, lai sātans neuzvarētu! Viņa nāves, naida un baiļu vara ir pārņēmusi pasauli. Tāpēc, bērniņi, atgriezieties pie Dieva un lūgšanas, gavēņa un atteikšanās, to upurējot par visiem tiem, kuri ir samīdīti, nabagi un kuriem nav balss šajā bezdievīgajā pasaulē. Bērniņi, ja jūs neatgriezīsities pie Dieva un Viņa baušļiem, jums nebūs nākotnes. Tāpēc Viņš mani sūta pie jums, lai es jūs vadītu. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!”

Šajā vēstījumā Vissvētākā Jaunava Marija atkal atkārto, ka Viņa ir ar mums un pavada mūs šajā asaru ielejā. Šajā, Lielā Gavēņa, laikā baznīca jau divus tūkstošus gadu aicina mūs uz lūgšanu, gavēni, žēlsirdības darbiem un pašaizliedzību. Par to pašu runā arī Dievmāte.

Diemžēl, šo laiku aptumšojušas Ukrainā notiekošā kara šausmas. Vēl neviens karš nav atnesis ko labu. Pēc tā vienmēr paliek nogalināti, ievainoti, sērām pārpildīti cilvēki. Karā zaudētāji ir visi – gan uzbrukušie, gan tie, kas aizstāvējušies. Jebkurš karš sākas cilvēka iekšienē, viņa sirdī. Sirds ir tā vieta, kurā cilvēks var satikties ar Dievu vai arī noslēgties sevī. Sirds ir slēpta acīm, bet tā atklājas vārdos, uzvedībā un augļos. Cilvēkiem piemīt briesmīga spēja būt divkosīgiem. Cilvēka sirds bībeliskā izpratnē var kļūt cieta, pārakmeņoties, kļūt cietsirdīga. Tai pat laikā tā var būt ievainota, baiļu un naida pārņemta.

Dieva priekšā mēs nevaram un arī nedrīkstam slēpties, kā to darām cilvēku priekšā.  “Es, Tas Kungs, izpētu sirdi un pārbaudu īkstis, lai atmaksātu ikvienam par viņa ceļiem, kā viņa dzīve to pelna.” (Jer 17, 10).

Neviens nevarēja iedomāties, ka mūsu dienās var izraisīties karš Ukrainā, ka sāksies slepkavības, tiks sagrautas ēkas un cietīs nevainīgi cilvēki. Jebkurš karš ir sātana roku darbs. Tikai viņš spēj cilvēku pagrūst uz slepkavību un sagrāvi.

Dievmāte, būdama māte, cieš kopā ar mums un par mums. Arī viņas dzīve ir bijusi sāpju, vajāšanu un noraidījumu pilna. Bet Jaunava Marija zina, ka, neraugoties ne uz ko, pēdējais vārds pieder Dievam. Viņa mums sniedz un aicina mūs izmantot Dieva doto ieroci – lūgšanu, gavēni un pašaizliedzību. No politiskā skata punkta šie Dieva līdzekļi šķiet vāji un bezspēcīgi, bet Dieva acīs tieši šie līdzekļi galu galā ved uz uzvaru. Mums jāizlūdz no Dieva neatlaidības un pacietības žēlastība. Tikai Dievs var pieskarties, pārveidot un pārvērst mūsu ievainotās un paverdzinātās sirdis.

Dievmāte vērš mūsu uzmanību uz sātana iespaida spēku un viņa darbības augļiem uz zemes – nāvi, naidu, un bailēm. Viņa ir jaunā Ieva, kas saminusi čūskas, cilvēces ienaidnieka, galvu.

Tāpat Svētais tēvs, mūsu Pāvests, mūs aicina uz intensīvām lūgšanām un gavēni par kara izbeigšanos. Kā īstens Kristum ticīgo gans viņš vēršas pie mums ar sekojošiem vārdiem: “Jēzus mācīja, ka uz sātanisko varmācības neprātu mums jāatbild ar Dieva ieročiem – lūgšanu un gavēni. Lai miera Karaliene pasargā šo pasauli no kara neprāta.”

Vērsīsimies pie Viņas, bezvainīgās un žēlsirdības pilnās, lai viņa pasargā visus, kas tagad tiešā veidā cieš no kara Ukrainā.

Lūgšana: Marija, miera Karaliene, kas devi mums Jēzu, miera Karali, izlūdz mums mieru, ko spēj dot tikai tavs Dēls un mūsu Glābējs. Īpaši lūdzam par visiem, ko kara cietsirdības dēļ pārņēmušas bailes par savu dzīvību. Pieskaries un atbrīvo tās sirdis, kas sev apkārt sēj karu, nāvi un naidu. Lūdzies ar mums un par mums, Jaunava Marija, lai mēs spētu pastāvēt cerībā un ticībā, ka Dievs tiem, kas tic un uzticas Viņam, visu vērsīs uz labu. Nav bijis tā, ka tu neuzlūkotu cilvēku, kas ar uzticēšanos vēršas pie tevis. Nepamet mūs, Māte, kas devi mums Jēzu, šīs pasaules Karali. Neatstāj tos, kas jūtas atstāti un aizmirsti. Lai tavas aizbildniecības palīdzību un tuvumu pirmām kārtām sajūt tie, kas ir apdraudēti kara dēļ un baidās par sevi un saviem mīļajiem. Pieņem mūsu pazemīgās lūgšanas, miera Karaliene, un aiznes tās savam Dēlam – par mieru – mieru tur, kur ir karš, mieru nemierīgās cilvēku sirdīs. Amen. 

Ļubo Kurtovičs OFM

Read Previous

ROŽUKROŅA LŪGŠANA PAR MIERU UKRAINĀ

Read Next

DIEVS MANI SŪTA, LAI ES JŪS VADĪTU