DIEVS MANI SŪTA, LAI ES JŪS VADĪTU

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2022. gada 25. februārī
“Mīļie bērni! Es esmu ar jums, un mēs kopā lūdzamies. Palīdziet man, bērniņi, ar lūgšanu, lai sātans neuzvarētu! Viņa nāves, naida un baiļu vara ir pārņēmusi pasauli. Tāpēc, bērniņi, atgriezieties pie Dieva un lūgšanas, gavēņa un atteikšanās, to upurējot par visiem tiem, kuri ir samīdīti, nabagi un kuriem nav balss šajā bezdievīgajā pasaulē. Bērniņi, ja jūs neatgriezīsities pie Dieva un Viņa baušļiem, jums nebūs nākotnes. Tāpēc Viņš mani sūta pie jums, lai es jūs vadītu. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!”

Mēs esam vajadzīgi Marijai. Cik daudz reižu viņa sacīja: “Jūs esat man vajadzīgi, bez jums es nevaru īstenot savus miera plānus, palīdziet man.” Ar gavēni, lūgšanu un upuri mēs varam apturēt šo briesmīgo karu Ukrainā. Marija nāk pie mums no Debesīm, nesot mums cerību. Šodien viņa mums norāda uz izeju no šīs dramatiskās situācijas, kurā pasaule ir nokļuvusi.

Rožukronis un gavēnis – divi spēcīgi ieroči, ko Miera Karaliene ir ielikusi mūsu rokās jau no parādīšanās sākuma Medžugorjē. Viņas pirmie vārdi bija: “Ar gavēni un lūgšanu jūs varat apturēt karus…Gavēnis un upuris nav viegli, bet tam ir lieli augļi.”

Kāds jauns cilvēks, pārdzīvojis kara šausmas, drīz pēc tam devās svētceļojumā uz Medžugorji. Kopā ar savu svētceļnieku grupu viņš tikās ar vienu no vizionāriem, kurš liecināja par Jaunavas Marijas vēstījumiem. Sarūgtināts, sāpēs viņš jautāja: “Es nesaprotu, kā man var palīdzēt tas, ka es ēdīšu tikai maizi un dzeršu tikai ūdeni? Kā tas var apturēt karu?” Vizionārs viņam atbildēja: “Tas palīdzēs, jo tā saka Dievmāte.”

Ieklausīsimies Jaunavas Marijas aicinājumos. Viņai ir apsolīta uzvara, un viņa mūs uz to ved. Ļaunums ir skaļš, un šķiet, ka tas gūst virsroku. Tā nāves, naida un baiļu spēks ir pārņēmis zemi. Mīlestība ir klusa, tā nerada troksni. Tās uzvara atnāk nemanot. Mīlestībai pieder pēdējais vārds. Mēs nedrīkstam pieļaut, lai naids inficē mūsu sirdis. Nepārtraukti lūgsimies par Dieva mīlestības dāvanu – arī tad, kad to darīt ir grūti. Tādēļ Marija mūs aicina pārdomāt Krusta ceļu un lūgties pie krusta, lai mūsu acu priekšā būtu Jēzus un Viņas mīlestības piemērs. Nostāsimies uz ceļiem krusta priekšā un neaizmirsīsim, ka Marija vienmēr ir kopā ar mums.

“Ja jūs neatgriezīsities pie Dieva un Viņa baušļiem, jums nebūs nākotnes,” viņa saka savā vēstījumā. Tas nozīmē atgriezties pie visaugstākā baušļa: mīlēt Dievu pāri visam un savu tuvāko kā sevi pašu. “Nav nevienam lielākas mīlestības par to, ja kāds atdod savu dzīvību par saviem draugiem.” (Jņ 15, 13)

“Mīļie bērni! Lai jūsu sirds nav cieta, noslēgta, pilna baiļu! Ļaujiet manai mātes mīlestībai to apgaismot un piepildīt ar mīlestību un cerību, lai kā Māte es varētu remdēt jūsu sāpes, jo es tās pazīstu, es tās esmu izjutusi. Sāpes paceļ, un tās ir visizcilākā lūgšana. Mans Dēls īpaši mīl tos, kas cieš sāpes. Viņš mani atsūtīja tās remdēt un nest cerību. Paļaujieties uz Viņu. Es zinu, ka jums tas ir grūti, tāpēc ka redzat ap sevi aizvien vairāk tumsas. Mani bērni, tā ir jākliedē ar lūgšanu un mīlestību,” viņa teica 2016. gada 2. aprīlī.

Gavēnis un upuris ir sāpju, grūtību, neērtību pieņemšana kopā ar Jēzu. Marija mums atkārto Jēzus aicinājumu: būt blakus visiem, kuri ir samīdīti, nabadzībā un kuriem nav tiesību izteikties šajā bezdievīgajā pasaulē. Tie ir Jēzus vārdi: “Ko jūs esat darījuši vienam no šiem maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs esat man darījuši.” (Mt 25, 40)

Šajā Lielā gavēņa laikā arī pāvests Francisks mūs aicina: “Izpildīsim aicinājumu darīt labu visiem, ziedojot savu laiku, lai izrādītu mīlestību visniecīgākajiem un visneaizsargātākajiem, pamestajiem un nicinātajiem un tiem, kuri cieš no diskriminācijas un marginalizācijas.” (Svētā Tēva vēstījums Lielā gavēņa laikam, 2022. g.)

Ticēsim Marijas apsolījumam, ka pateicoties lūgšanai un mīlestībai, pasaule nostāsies uz labāka ceļa un to pārvaldīs mīlestība!

Lūgšana: Marija, tu mūs māci pārklāt mūsu sāpes ar mīlestību, palīdzi mums dzīvot tik varonīgi. Līdzīgi kā to darīji tu, palīdzi mums ar mīlestību pieņemt to, kas mūs sāpina. Vienoti ar tevi lūgšanā, mēs lūdzam Dieva mīlestības dāvanu tiem, kuri cieš no naida, kara, vardarbības. Uzticam tev visus tos, kuri ir samīdīti, nabadzībā un kuriem nav tiesību izteikties šajā bezdievīgajā pasaulē. Apslēp visu cilvēci un šo pasauli savā Bezvainīgajā Sirdī, kam ir apsolīta uzvara. Amen.

Terēze Gažiova

Read Previous

ATGRIEZIETIES PIE DIEVA UN LŪGŠANAS, GAVĒŅA UN PAŠAIZLIEDZĪBAS

Read Next

ROŽUKROŅA LŪGŠANA PAR MIERU UKRAINĀ