Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2022. gada 25. martā

“Mīļie bērni! Es dzirdu jūsu lūgumus un lūgšanas par mieru. Sātans gadiem ilgi ir cīnījies par karu. Tāpēc Dievs mani sūtīja pie jums, lai es jūs vadītu pa svētuma ceļu, jo cilvēce atrodas krustcelēs. Es jūs aicinu: atgriezieties pie Dieva un Dieva baušļiem, lai jums klātos labi uz zemes un jūs izkļūtu no šīs krīzes, kurā esat nonākuši tāpēc, ka neklausāt Dievu, kas jūs mīl un vēlas glābt un vadīt uz jaunu dzīvi. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!”

Read Previous

ROŽUKROŅA LŪGŠANA PAR MIERU UKRAINĀ

Read Next

ROŽUKROŅA LŪGŠANA PAR MIERU UKRAINĀ