BĒRNIŅI, ES ESMU AR JUMS

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2022. gada 25. jūnijā
“Mīļie bērni! Es priecājos kopā ar jums un jums pateicos par ikvienu upuri un lūgšanu, kuru esat veltījuši manos nodomos. Bērniņi, neaizmirstiet, ka jūs esat svarīgi manā cilvēces glābšanas plānā. Atgriezieties pie Dieva un lūgšanas, lai Svētais Gars darbotos jūsos un ar jūsu starpniecību. Bērniņi, es esmu ar jums arī šajās dienās, kad sātans cīnās par karu un ienaidu. Šķelšanās ir spēcīga, un ļaunais darbojas cilvēkā kā nekad agrāk. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!”

Marija mums pateicas par katru upuri un lūgšanu viņas nodomos. Tas mūs iedvesmo lūgties un upurēt vēl vairāk, jo tādā veidā mēs dāvājam viņai prieku.

Kad mēs vienojamies ar Mariju viņas nodomos, viņa pienes mūsu lūgšanas un upurus Dievam par to, kas viņai šajā brīdī ir vissvarīgākais. Mēs to nezinām tā, kā viņa, kuram pirmajam un kāda žēlastība ir visvairāk nepieciešama. Dievam labpatika īstenot cilvēces glābšanu caur Mariju. Un viņa izvēlas mūs sakaņā ar viņa gribu. Viņas nodomi ir mūsu nodomi, viņa dara visu, lai mums klātos labi šeit uz Zemes.

Lūgties viņas nodomos nozīmē līdzināties viņai. Viņa mums par to saka: “Mīļie bērni, ar lielu mīlestību un pacietību es cenšos pārveidot jūsu sirdis līdzīgas manai Sirdij. Ar savu piemēru es cenšos jums iemācīt pazemību, gudrību un mīlestību, jo jūs esat man vajadzīgi. Es nevaru iztikt bez jums, mani bērni. Es izvēlos jūs saskaņā ar Dieva gribu, es jūs stiprinu Viņa spēkā. Tādēļ, mani bērni, nebaidieties atvērt man savas sirdis.”

Šodien Marija mūs aicina atvērties Svētajam Garam, lai Viņš darbotos mūsos un caur mums. Viņš apsola būt ar mums kopā šajās dienās, kad sātans cīnās par karu un naidu, kad šķelšanās ir spēcīga un ļaunums darbojas kā nekad agrāk.

Svētais Luī Marija Griņons no Monforas to skaidro savā grāmatā par Marijas patieso godināšanu:

“Dievs, Svētais Gars, vēlas pārveidot savus izredzētos Marijā un caur viņu. Tādēļ Viņš viņai teica: Mana mīļotā un Mana Līgava, iesakņo visus savus tikumus manos izredzētajos, lai viņi varētu virzīties no tikuma uz tikumu un no žēlastības uz žēlastību. Es vēlos rast tevi uz šīs zemes, taču lai tu nepārstātu būt Debesīs. Tādēļ pieaudz manos izredzētajos, lai es varētu viņos kā mierinājumu rast tavas nerimstošās ticības, dziļās pazemības, dažādu upuru, cēlu lūgšanu, stipras cerības un visu tavu tikumu saknes. “Marija, vienotībā ar Svēto Garu, radīja visvarenāko, kas jebkad ir bijis un būs – Jēzu Kristu – patiesu Dievu un patiesu cilvēku; un arī pēdējās dienās darīs lielas lietas. Viņai Dievs ir uzticējis formēt un audzināt varenus svētos, kuri dzīvos pirms pasaules gala; šī visvarenā un brīnišķā Jaunava, vienota Svētajā Garā, spēs paveikt neparastas un brīnumainas lietas.”

“Un Es celšu ienaidu starp tevi un sievu, starp tavu dzimumu un sievas dzimumu. Tas tev sadragās galvu, bet tu viņam iekodīsi papēdī.” (Rad 3, 15) Dievs iedibināja ne tikai vienu ienaidu, ne tikai starp Mariju un dēmonu, bet arī starp Vissvētākās Jaunavas paaudzi un dēmona paaudzi; bet Marija savā pazemībā vienmēr uzvarēs pār augstprātīgajiem, un viņas uzvara būs tik liela, ka viņa lepnuma vietā viņa satrieks viņa galvu.

Marijai ir apsolīta uzvara, tik daudzas reizes mēs to dzirdam viņas vēstījumos Medžugorjē. “Mana Bezvainīgā Sirds triumfēs.” “Mani mīlestības apustuļi, es jūs apsedzu ar savu apmetni, jo vēlos jūs pasargāt kā māte. Lūdzu jums, lūdzieties par visu pasauli. Mana sirds cieš, grēki pieaug, to ir pārāk daudz, bet ar jūsu, pazemīgo, pieticīgo un mīlestības piepildīto, apslēpto un svēto, palīdzību mana Sirds triumfēs.”

Marijai mēs esam vajadzīgi tādi, kādi mēs esam, neskatoties uz to, cik mums ir gadu. Viņa mūs aicina šajā brīdī tajā vietā, kur mēs esam. Atdosim sevi viņai, dienu no dienas upurējot savu dzīvi viņas nodomos!

Lūgšana: Dārgā Jaunava Marija, mēs tev pateicamies par tavu pateicību un uzticību mums, par to, ka aicini mūs līdzdarboties tavos cilvēces glābšanas plānos. Palīdzi mums būt vēl dedzīgākiem, lūdzot kopā ar tevi Svēto Garu. Stiprini mūs sevis upurēšanā tavos nodomos. Apslēpjam tavā Sirdī visus mūsu brāļus un māsas visā pasaulē, kuri tiešā veidā, aci pret aci, saskaras ar karu un naidu. Kopā ar tevi mēs ticam tam, ko tu māci, ka ar lūgšanu un mīlestību mēs varam sasniegt pat to, kas cilvēciski šķiet neiespējams. Kopā ar tevi mēs lūdzamies tavos nodomos. Āmen.

Terēze Gažiova

Read Previous

MEDŽUGORJES DRAUDZES UN VIZIONĀRU IZVĒLE

Read Next

CEĻOJUMS UZ MEDŽUGORJI – MISSIO DEI