ES JŪS VADU PA MIERA CEĻU

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2022. gada 25. augustā
“Mīļie bērni! “Dievs man ļauj būt kopā ar jums un jūs vadīt pa miera ceļu, lai, pateicoties savam mieram, jūs celtu mieru pasaulē. Es esmu ar jums un aizbilstu par jums savam Dēlam Jēzum, lai Viņš Jums dāvātu stipru ticību un cerību uz labāku nākotni, ko es vēlos celt kopā ar jums. Esiet drosmīgi un nebīstieties, jo Dievs ir ar jums. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!”

Pārdomāsim Marijas, kura dota mums krusta pakājē, stipro ticību un cerību. Pat caur visdramatiskākajiem notikumiem, kuru lieciniece viņa ir bijusi un ir, var sadzirdēt viņas maigo un pārliecinošo balsi: “Dievs man ļauj būt kopā ar jums un jūs vadīt pa miera ceļu. Esiet drosmīgi un nebīstieties, jo Dievs ir ar jums.” (25.08.2022) Tā ir Jēzus Evaņģēlija atbalss: “Nebīstieties, es pasauli esmu uzvarējis, miers jums!”

Kurš gan var mūs saprast labāk kā viņa? Kurš vēl labāk kā viņa iemācīs mūs saglabāt mieru pat vistraumējošākajos brīžos? Lūk, kādēļ Dievs atkal un atkal sūta viņu uz zemi, lai mūs vadītu. Viņa mums māca, ka miers vienmēr sākas ar lūgšanu.

“…ikviens no jums ir miera nesējs. Jūs nevarat iemantot mieru, ja jūsu sirdī nav miera ar Dievu. Tāpēc, bērniņi, lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties, jo lūgšana ir jūsu miera pamats. Atveriet savu sirdi un veltiet laiku Dievam, lai Viņš kļūst jūsu Draugs. Un, kad būs nodibināta patiesa draudzība ar Dievu, nekāda vētra to nespēs izpostīt,” Viņa sacīja 1997. gada 25. jūnija vēstījumā.

Jēzus ir Miera Princis. Mēs un pasaule mums apkārt kļūst līdzīga tiem, ar ko mēs esam kopā. Sirdsmiers liecina par tīru sirdsapziņu. Lūk, kādēļ Marija mūs aicina uz biežu grēksūdzi. Viņa iesaka izsūdzēt grēkus reizi mēnesī. “Jūs nevarat, dārgie bērni, iemantot mieru, ja jūs neesat samierināti ar Jēzu. Tādēļ es jūs aicinu pie Grēku nožēlošanas Sakramenta, lai Jēzus kļūtu jūsu patiesība un jūsu miers.” Māsa Lūcija, vizionāre no Fatimas, rakstīja: “Karš un miers ir atkarīgs no mēneša pirmo sestdienu prakses un veltīšanās Marijas Bezvainīgajai Sirdij.”

Vēl Jaunava Marija mums māca, ka mēs iegūstam mieru, katru dienu pārdomājot Evaņģēliju. No Evaņģēlija lappusēm Jēzus miers un Viņa mācība nonāk mūsu sirdīs. Mēs mācāmies to iegūt un nodot citiem. Evaņģēlija pārdomāšana ikdienā mūs atbrīvo no satraukuma, izzūd visi ļaunie gari, šķelšanās un kari.

“Ar lūgšanu un gavēni var apturēt pat karus – jūsu neticības un baiļu no nākotnes karus,” saka mums Miera Karaliene. “Es esmu ar jums un jūs, bērniņi, mācu – jūsu miers un cerība ir Dievā.” “Arī šodien es jūs aicinu lūgties un gavēt par mieru. Kā jau jums to, bērniņi, esmu sacījusi, tā arī tagad atkārtoju – ar lūgšanas un gavēņa palīdzību var apturēt pat karus. Miers ir dārga Dieva dāvana. Tiecieties pēc tā, lūdzieties, un jūs to iemantosiet. Stāstiet par mieru un glabājiet to savā sirdī. Rūpējieties par mieru kā par ziedu, kam nepieciešams ūdens, maigums un gaisma. Esiet tie, kas nes mieru citiem.”

Miers, tā ir persona, Jēzus. Svētās Mises laikā zem maizes un vīna zīmēm nāk pats dzīvais Kungs. Pēdējo vakariņu laikā Viņš teica: “Mieru es jums atstāju. Savu mieru es jums dodu; ne tā, kā pasaule dod, es jums dodu.” (Jņ 14,27) Marija mūs vada pa šo ceļu. Viņa mūs aicina bieži pieņemt Svēto komūniju, pielūgt Jēzu, un mūsu dzīves centrā nolikt Euharistiju.

Marija mūs māca uzņemties atbildību par mieru. Miers un karš pasaulē sākas manā sirdī. Kāda ir mana sirds, tādi būs cilvēki man apkārt. Pasaule kļūs labāka, ja mēs sekosim Jēzum. Viņš gāja pa šo zemi, darīdams labu. Neviens nespēja Viņu apturēt – ne farizeji, ne tie, kuri viņu ienīda, mocīja un beigās nogalināja. Jēzus mīlēja līdz galam. Marija, apustuļi un visi svētie arī mīlēja līdz galam. Labie darbi nes mieru.

Lai Marijas apsolījumi izved mūs cauri šim periodam, lai ar lūgšanu un mīlestību mēs spētu visu, pat to, kas cilvēcīgi šķiet neiespējams.

Lūgšana: Kungs Jēzu, Tu zināji, ka bez Marijas mēs nespējam palikt uz Tava miera ceļa. Mēs Tev pateicamies par to, ka Tu ļauj viņai nākt un no jauna mums teikt, ka tikai uzlūkojot viņu, mēs varam iegūt stipru ticību un cerību uz labāku nākotni. Mēs uzticam Tev visus tos, kuri izjūt bailes un meklē mieru neīstās vietās. Atklājies tā, kā apustuļiem, kad Tu viņus atbrīvoji no bailēm sveicinot: “Miers jums!” Lai valda miers starp Tevi un cilvēkiem un cilvēku starpā. Āmen. 

Terēze Gažiova

Read Previous

CEĻŠ, KAS TURPINĀS MŪŽĪBĀ

Read Next

GARĪGĀS ATJAUNOTNES DIENAS LAULĀTAJIEM PĀRIEM