ATJAUNOTAIS CILVĒKS

2023. gadā no 21. līdz 26. maijam Medžugorjē norisinājās klusuma, lūgšanas un gavēņa rekolekcijas, kurās piedalījās dalībnieki no Lietuvas, Latvijas, Ukrainas un Krievijas. Laba vienotības un kopīga prieka pieredze lūgšanā, gavēnī un klusumā – lieliska iespēja ieaicināt pie mums Dievu tādu, kādi esam mēs. Katru dienu bija draudzes priestera lekcijas, kuru laikā bija iespēja pārdomāt un iedziļināties tajā, kas mūs var stiprināt ceļā uz svētumu. Mums visiem ir nepieciešams laiks kopā ar Dievu, lai piepildītu mūsu garīgās upes. Dalīsimies ar semināra iespaidiem, tēmām un augļiem.

Gavēnis

Gavēnis ar maizi un ūdeni paredz vispirms gavēt ar sirdi, aicināt Jēzu savā sirdī, gavēnis nostiprina un palīdz pieņemt to, ko mums ir grūti pieņemt. Gavēnis dod mums iespēju apzināties, kas ir mūsu dienišķā maize.

Semināra dalībnieku liecības:

“Es vēlos pateikt, cik ļoti man patika gavēnis. Nekad nebiju domājusi, ka iemīlēšu gavēni, jo es esmu skolotāja, man pirmajā vietā ir darbs. Es “apēdu” savas problēmas un domāju, ka neizturēšu gavēni. Mēs ēdām visi kopā, mazliet, nesteidzoties. Es domāju par to, kā šī maize ir nogājusi ceļu no grauda līdz maizei, cik daudz cilvēka darba tajā ir ieguldīts. Izrādījās, ka ir tik viegli gavēt, es biju pārsteigta, bet noteikti ir jābūt lūgšanai. Vēlos liecināt, ka nav nekā neiespējama, kad tu esi kopā ar cilvēkiem, kas lūdzas par tevi un kopā ar tevi, lūgšana un gavēnis ir saderīgi.”
“Svētajos Rakstos šajās dienās mēs lasījām: “Es viņos, un Tu Manī.” Pusdienlaikā saņēmu vārdus, ka maize ir svēta, jo to ir radījis Debesu Tēvs, Viņa rokas ir svētas, un grauds ir svēts.”

Klusums
Gavēņa laikā ir svarīgi būt klusumā ar Jēzu, un ja vēlies runāt, svarīgi apzināties, kādi ir vārdi, no kurienes tie nāk. Klusums dod iespēju būt uzmanīgam pret sevi un citiem, apzināties savu vietu, kur es esmu šobrīd, un pieņemt to, kas nepatīk.

Lūgšana
Lūgšanai ir vajadzīgs laiks un telpa, vienkārša sirds lūgšana, redzēt, kas traucē lūgties, kādi ir traucēkļi un šķēršļi, lūgšanas laikā atstāt savas bailes.

Līdzināties Marijai
Mācīties no Marijas, kā būt patiesam kristietim – būt uzmanīgam, pamanīt Dieva darbus, pamanīt, kas nepieciešams cilvēkiem. Nebūt vienaldzīgam, bet būt jūtīgam uz Dieva gribu.

Semināra dalībnieku liecības:

“Galvenais no semināra – būt kā Marija – uzmanīgam pret Dievu un cilvēkiem. Atceros citātu no garstāsta “Sārtās buras”: “Ja cilvēka dvēsele alkst brīnuma, radi viņam šo brīnumu, ja tu to spēj. Jauna dvēsele būs viņam un jauna tev.” Tagad es zinu, kā to var izdarīt. Mums ir vajadzīgs Dievs, kā arī cilvēkam ir vajadzīgs cilvēks, lai izrādītu šo mīlestību. Katrs cilvēks ir dāvana, mēs esam dažādi, katram ir savs dvēseles zīmējums, un ir tik skaisti, kad šīs dvēseles mežģīnes savijas vienā.”
“Pats nozīmīgākais nodoms ir Marijas nodoms – būt Viņa rokām. Es lūdzos, lai mana sirds kļūtu līdzīga Marijas sirdij.”

Grēks
Grēks parādās tad, kad mēs izvairāmies no atbildības. Svarīgi neaizmirst, kas mēs esam. Kad cilvēks sagrēko, grēks valda pār cilvēku. Grēks eksistē tikai Dieva priekšā, un tikai Dievs var piedot.

Grēksūdze
Dvēseles higiēna ir svarīga. Un tas ir tas brīnišķīgais, kas ar jums var notikt. Ir labi sev uzdot jautājumus:
— Kādas ir manas attiecības ar Dievu?
— Kādas ir manas attiecības ar citiem cilvēkiem?
— Kādas ir manas attiecības pašam ar sevi?

Pateicamies Kungam par visām žēlastībām, ko Viņš izlēja pār mums šo garīgo vingrinājumu laikā, pateicamies Marijai par Viņas aizbildniecību!

Read Previous

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2023. gada 25. maijā

Read Next

DIEVAM IR MĪLESTĪBA PRET IKVIENU RADĪBU