DIEVAM IR MĪLESTĪBA PRET IKVIENU RADĪBU

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2023. gada 25. maijā:
“Mīļie bērni! Es jūs aicinu: dodieties dabā un lūdzieties, lai Visaugstais runātu uz jūsu sirdi, lai jūs sajustu Svētā Gara spēku un tādējādi liecinātu par mīlestību, kāda Dievam ir pret ikvienu radību. Es esmu ar jums un aizbilstu par jums. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!”

Marijas aicinājums doties dabā, lūgties un klausīties Dievu ir aicinājums atdarināt Jēzu. Viņš mūs māca lasīt zīmes dabā ikvienā radībā. Jēzus mīlēja dabu, zināja, ka tajā ir Tēvs un Svētā Gara spēks.

Viņš daudz runāja līdzībās par dabu: “Tā līdzīga sinepju graudiņam, ko cilvēks paņēma un iesēja savā dārzā; un tas auga un kļuva liels koks; un debess putni mājoja tā zaros.” (Lk 13,19) “Vērojiet kraukļus! Viņi nesēj un nepļauj, tiem nav ne klēts, ne šķūņa, bet Dievs tos uztur. Cik daudz vērtīgāki par tiem esat jūs?” (Lk 12,24) un daudzas citas.

Dievs mūs uzrunā caur lauku lillijām, debesu putniem, zivīm, vīģes koku, vīna dārzu, graudiem, sauli un nakti. Viss mums vēsta par Viņa eksistenci, dabu nevarēja radīt cilvēks. “Doties dabā” nozīmē atstāt cilvēka radīto pasauli un doties Dieva radītajā pasaulē.

Cik daudz mēs varam mācīties no dabas, kā arī redzēt to, cik daudz mūsu dzīvē ir pret to. Bez mīlestības pret dabu mēs esam tukši, mūsos nav prieka un mēs esam tālu no Dieva – Radītāja. Viņš visu radīja mīlestībā pret mums, un visas radības kronis ir cilvēks, kas ir atbildīgs par visu radību, kā saka psalmists: “Tu devi viņam varu pār Saviem roku darbiem.” (Ps 8,7)

“Meklējiet dabā Dievu, kas jūs ir radījis, jo daba runā un cīnās par dzīvību, nevis nāvi.” (25.03.2019). “Dievs vēlas jūsu pestīšanu un sūta jums vēstījumus ar cilvēku, dabas un daudz kā cita starpniecību, kas var jums palīdzēt saprast, ko vajadzētu mainīt attiecībā uz jūsu dzīves virzību,” (25.03.1990.) mūs māca Marija.

Viena pastaiga lūgšanā ar vēlmi sadzirdēt, ko saka Dievs, var mainīt jūsu dzīvi. Kā rakstīja vācu filozofs Kants: “Mani pārsteidz divas lietas, jo vairāk es uz tām skatos: zvaigžņotas debesis virs manis un morāles likums manī.”

Jēzus līdzības par dabu atvēra klausītāju sirdis mīlestībai. Tas ir tas, uz ko mūs aicina Marija: liecināt par Dieva mīlestību pret radību. Dabas skaistums ir dzīvības vēstījums.

Visbrīnišķīgākais, ko ir radījis Dievs, ir cilvēks – ikviens no mums. Viņš deva cilvēkam cilvēku. Diemžēl, šodien mēs redzam šausmīgu attālināšanos no dzīvības un dabas. Cilvēks nogalina cilvēku. Visā pasaulē ir vietas, kur ir karš un zeme ir piesūkusies ar cilvēku asinīm un nevajadzīgiem apbedījumiem. Radītājs nevēlas, lai mēs viens otru iznīcinātu un nogalinātu.

Kādam kareivim, kurš sadusmojās uz Dievu par to, ka Viņš neaizsargāja viņa karā kritušo tēvoci, Dievs deva vēstījumu sapnī. Viņš dzirdēja Viņa balsi: “Dēls, es paņēmu pie sevis tavu tēvoci, jo viņš negribēja nogalināt manus bērnus.”

Marija mūs aicina: “ Lai jūsu lūgšana ir lūgšana par mieru. Sātans ir stiprs un vēlas iznīcināt ne tikai cilvēka dzīvību, bet arī dabu un planētu, kur jūs dzīvojat. Tāpēc, mīļie bērni, lūdzieties, lai, pateicoties lūgšanai, jūs spētu pasargāt sevi ar Dieva miera svētību.” (25.01.1991).

Slavēsim Dievu par visu radību ar slavas dziesmu no pravieša Daniēla grāmatas. Himnu dzied trīs ebreju jaunieši, kas iemesti krāsnī par to, ka atteicās paklanīties Babilonijas cara Nebukadnēcara statujai. Viņš bija briesmīgs Babilonijas valdnieks, kurš iznīcināja svēto pilsētu Izraēlu un izdzina izraēliešus pie Babilonas upēm. (Ps 136). Lielās briesmās, kad liesmas apņem viņu miesu, viņi iegūst spēku slavēt, pagodināt un paaustināt Dievu, pārliecībā, ka visuma un vēstures Kungs tos neatdos nāvei un nebūtībai. Lai ar šīs himnas vārdiem Dieva spēks un aizsardzība nāk pār mums, mūsu ģimenēm un visu radību:

Slavējiet, visi Kunga darbi, Kungu, dziediet viņam slavu un augstībā celiet viņu mūžu mūžos!
Slavējiet, Kunga eņģeļi, Kungu, dziediet viņam slavu un augstībā celiet viņu mūžu mūžos!
Slavējiet, debesis, Kungu, dziediet viņam slavu un augstībā celiet viņu mūžu mūžos!
Slavējiet, visi ūdeņi, kas augšā debesīs, Kungu, dziediet viņam slavu un augstībā celiet viņu mūžu mūžos!
Slavējiet, visas varas, Kungu, dziediet viņam slavu un augstībā celiet viņu mūžu mūžos!

Slavējiet, saule un mēness, Kungu, dziediet viņam slavu un augstībā celiet viņu mūžu mūžos!
Slavējiet, debesu zvaigznes, Kungu, dziediet viņam slavu un augstībā celiet viņu mūžu mūžos!
Slavējiet, lieti un rasa, Kungu, dziediet viņam slavu un augstībā celiet viņu mūžu mūžos!
Slavējiet, visi vēji, Kungu, dziediet viņam slavu un augstībā celiet viņu mūžu mūžos!
Slavējiet, uguns un svelme, Kungu, dziediet viņam slavu un augstībā celiet viņu mūžu mūžos!
Slavējiet aukstums un karstums, Kungu, dziediet viņam slavu un augstībā celiet viņu mūžu mūžos!
Slavējiet, puteņi un krusa, Kungu, dziediet viņam slavu un augstībā celiet viņu mūžu mūžos!
Slavējiet, naktis un dienas, Kungu, dziediet viņam slavu un augstībā celiet viņu mūžu mūžos!
Slavējiet, gaisma un tumsa, Kungu, dziediet viņam slavu un augstībā celiet viņu mūžu mūžos!
Slavējiet, ledus un sals, Kungu, dziediet viņam slavu un augstībā celiet viņu mūžu mūžos!
Slavējiet, sniegi un sarma, Kungu, dziediet viņam slavu un augstībā celiet viņu mūžu mūžos!
Slavējiet, zibeņi un negaisa mākoņi, Kungu, dziediet viņam slavu un augstībā celiet viņu mūžu mūžos!
Lai zeme slavē Kungu, lai dzied viņam slavu un augstībā ceļ viņu mūžu mūžos!
Slavējiet, kalni un pakalni, Kungu, dziediet viņam slavu un augstībā celiet viņu mūžu mūžos!
Lai viss, kas aug uz zemes, slavē Kungu, lai dzied viņam slavu un augstībā ceļ mūžu mūžos!
Slavējiet, jūras un upes, Kungu, dziediet viņam slavu un augstībā celiet viņu mūžu mūžos!
Slavējiet, avotu ūdeņi, Kungu, dziediet viņam slavu un augstībā celiet viņu mūžu mūžos!
Lai valzivis un visa radība, kas ūdenī kustas, slavē Kungu, lai dzied viņam slavu un augstībā viņu ceļ mūžu mūžos!
Slavējiet, visa lidojošā radība debesīs, Kungu, dziediet viņam slavu un augstībā celiet viņu mūžu mūžos!
Slavējiet, visi zvēri un mājlopi, Kungu, dziediet viņam slavu un augstībā celiet viņu mūžu mūžos!
Slavējiet, cilvēku dēli, Kungu, dziediet viņam slavu un augstībā celiet viņu mūžu mūžos!
Lai Izraēls slavē Kungu, dzied viņam slavu un augstībā ceļ viņu mužu mūžos!
Slavējiet, Kunga priesteri, Kungu, dziediet viņam slavu un augstībā celiet viņu mūžu mūžos!
Slavējiet, Kunga kalpi, Kungu, dziediet viņam slavu un augstībā celiet viņu mūžu mūžos!
Slavējiet, taisno gars un dvēsele, Kungu, dziediet viņam slavu un augstībā celiet viņu mūžu mūžos!
Slavējiet svētie un savā sirdī pazemīgie, Kungu, dziediet viņam slavu un augstībā celiet viņu mūžu mūžos!
Slavējiet, Hananja, Azarja un Misaēl, Kungu, dziediet viņam slavu un augstībā celiet viņu mūžu mūžos, jo viņš iznesa mūs no pazemes un izglāba mūs no nāves rokas, izrāva no degošās krāsns, un pasargāja mūs no uguns liesmām! (Dan 3, 57-88)

Terēze Gažiova

Read Previous

ATJAUNOTAIS CILVĒKS

Read Next

DODIETIES DABĀ UN LŪDZIETIES