ATGRIEZIETIES PIE DIEVA UN LŪGŠANAS

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2023. gada 25. jūnijā
“Mīļie bērni! Visaugstais man ļauj būt jūsu vidū, lūgties par jums, būt jūsu Mātei un patvērumam. Bērniņi, es jūs aicinu: atgriezieties pie Dieva un lūgšanas, un Dievs jūs pārpilnībā svētīs. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!”

Maija vēstījumā Dievmāte aicināja mūs doties dabā un lūgties, lai Kungs varētu runāt uz mūsu sirdīm. Dabā ir vieglāk sadzirdēt un sajust Dieva balsi. Šodien, diemžēl, mēs nedzīvojam dabā. Esam iegrimuši ekrānos, sociālajos tīklos, austiņās, kur atbalsojas šīs pasaules troksnis. Troksnī cilvēks saslimst, bet klusumā mums ir vieglāk dzirdēt savu dvēseli un Dieva balsi, kas grib uzrunāt mūsu sirdi.

Šajā vēstījumā, tāpat kā daudzos citos, Dievmāte aicina mūs atgriezties pie Dieva un lūgšanas. Daudzas reizes Dieva Māte mums ir teikusi: “Mīļie bērni, atgriezieties pie Dieva un Dieva baušļiem… Atgriezieties pie sirds lūgšanas… Atgriezieties pie gavēņa un grēksūdzes… Atgriezieties pie mana Dēla, atgriezieties pie lūgšanas un gavēņa… Atgriezieties pie Dieva… Šodien es jūs aicinu atgriezties pie personīgās lūgšanas.”

Pravieša Jeremijas grāmatā ir rakstīts: “Tādēļ Tas Kungs man sacīja tā: “Ja tu piegriezīsies Man, tad Es tevi paturēšu pie Sevis, lai tu Man no jauna drīkstētu kalpot; ja tu izšķirsi patiesi vērtīgo no niecīgā, tad tu būsi it kā Mana mute. Lai tie tad griežas pie tevis un ne tu pie viņiem.” (Jer 15,19) Ja mēs atgriezīsimies pie Dieva, ja mums pietiks gudrības un spēka nodalīt vērtīgo no nevērtīgā, tad cilvēki nāks pie mums, bet mums nav jāiet pie cilvēkiem.

Mums nevajadzētu tiekties pēc cilvēkiem un dzīvot viņu slavā un atzinībā, mums pastāvīgi jāpaliek pievērstiem Dievam, kā Jaunava Marija. Viņa visa bija pievērsta Dievam, visa piepildīta ar Dievu. Dievmāte mums norāda uz vissvarīgāko un visvērtīgāko, kas ir Dievs un ceļš, kas ved pie Dieva, un šis ceļš ir lūgšana.

Ja Dievs un Viņa klātbūtne, Viņa spēks un Viņa dāvanas kļūs svarīgākas par visu, kas mums pieder, svarīgākas par naudu, mājām, ģimeni, draugiem, visu, kas mums pieder un dēļ kā dienu un nakti strādājam, ja Dievs mums kļūs svarīgāks, ja Dievs mums būs pirmajā vietā, tad mums viss būs pārpilnībā un mēs varēsim to visu baudīt.

Mēs nedrīkstam pieļaut, ka visam citam mums ir laiks, bet Dievam – nē. Tā ir mūsu dzīves traģēdija.

Iedomājieties, ka jūsu mājā ir draugs, kurš visu dienu ir kopā ar jums, bet jūs viņam nesakāt ne vārda, nejautājat, kā viņam klājas, nepiedāvājat viņam apsēsties un aprunāties.

Jaunava Marija vislabāk par visiem zina, kas ir vērtīgs un mūžīgs. Viņa vislabāk pazīst Dievu, bet mēs bez Dieva esam miruši, mūsos nav dzīvības. Uztversim Debesu Mātes vārdus nopietni, lai varētu piedzīvot Dieva svētību pilnību.

Lūgšana: Jaunava Marija, mūsu Glābēja un mūsu māte, pateicamies tev par to, ka tu pastāvīgi mūs sauc un atkal vēlies mūs vest pa lūgšanas ceļu, kas ved pie Dieva. Dievs ir mūsu glābšanas, piedošanas un dzīves pārpilnības avots. Tu pati izbaudīji Dieva žēlastību pārbagātību un vēlies, lai to izbaudītu arī mēs. Nepārstāj mūs modināt no garīgā miega, kurā mēs iekrītam savas nepastāvības dēļ. Mēs vēlamies tev atdot savas rokas un sirdis, lai mēs varētu kopā ar tevi iet pa miera un brīvības ceļu, ko mums vēlas dot Kungs. Amen.

t. Ļubo Kurtovičs OFM

Read Previous

MĀTE UN PATVĒRUMS

Read Next

VELTĪŠANĀS SVĒTAJAI TRĪSVIENĪBAI CAUR VISSVĒTĀKO JAUNAVU MARIJU