MĀTE UN PATVĒRUMS

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2023. gada 25. jūnijā
“Mīļie bērni! Visaugstais man ļauj būt jūsu vidū, lūgties par jums, būt jūsu Mātei un patvērumam. Bērniņi, es jūs aicinu: atgriezieties pie Dieva un lūgšanas, un Dievs jūs pārpilnībā svētīs. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!”

Kas notiek, kad Marija lūdz par mums? “Mīļie bērni! Ar lielu mīlestību un pacietību es cenšos darīt jūsu sirdi līdzīgu manai Sirdij. Ar savu piemēru es cenšos jums mācīt pazemību, gudrību un mīlestību, jo jūs man esat nepieciešami un bez jums, mani bērni, es neko nespēju. Saskaņā ar Dieva gribu es jūs izraugos un jūs stiprinu ar Viņa spēku. Tāpēc, mani bērni, nebaidieties man atvērt savu sirdi. Es to uzticēšu savam Dēlam, savukārt Viņš jums dāvās dievišķo mieru.” (02.01.2013.)

Mēs esam aicināti līdzināties Jēzus mātei. Sekot viņai nozīmē ietērpties pazemībā, vienmēr vest citus tikai pie Jēzus. Viņas uzvedība ir cieņas, pazemības, miera pilna. Viņa mūs māca būt pateicīgiem un attiekties pret katru cilvēku tā, kā to darīja viņa. 2023.g. 24. jūnijā viņa mums teica: “Paldies jums, mīļīe bērni, par to, ka pieņēmāt mani, par to, ka pieņēmāt manus vēstījumus.”

Mēs esam nosvinējuši Jaunavas Marijas parādīšanās Medžugorjē 42. gadadienu. Mēs pateicāmies Dievam par visām žēlastībām, ko esam saņēmuši ar viņas aizbildniecību. Ja mēs vēl to neesam izdarījuši, izdarīsim to tagad, atgriezīsimies tajā brīdī, kad pirmo reizi dzirdējām par Medžugorji, atcerēsimies mūsu pirmo svētceļojumu. Pateicamies tev, Marija! Pateicība mums atklāj vēl un vēl žēlastību. Arī to mums atklāj Dievmāte. Pateicības lūgšana ir atgriešanās pie Dieva un tā mums nes bagātīgas žēlastības.

Marijas pazemība mums vienmēr būs kā magnēts. Vizionāre Marija liecina: “Jaunava Marija nāk tādā pazemībā, it kā es būtu karaliene un viņa nāk kalpot man.”

Dievs ļauj viņai būt mūsu mātei un patvērumam. Šo apsolījumu viņa deva arī māsai Lūcijai Fatimā: “Mana Bezvainīgā Sirds būs tavs patvērums un ceļš, kas tevi vedīs pie Dieva.” Marija ir māte, kas uzmanīgi seko katram mūsu solim. Kad mēs vēršamies pie viņas, viņa atstāj visu un steidzas mums palīgā.

No mums ir atkarīgs tas, vai mēs to vēlamies. “Dievs visiem ir devis brīvību. Es izturos pret jūsu brīvību ar mīlestību un cieņu, paklanoties tās priekšā visā savā pazemībā.” “Es esmu ar jums un lūdzu par jums, bet es nevaru bez jūsu “Jā”. Klausiet mani kā māti,” viņa mums saka savos vēstījumos.

Kādā no parādīšanās reizēm vizionāri lūdza Dievmāti palikt ar viņiem. Viņa atbildēja, ka visu laiku ir kopā ar viņiem. “Lūdzieties, lai jūs būtu ar mani. Atveriet savas sirdis, lai es varētu izlūgt visu to, ko es vēlos izlūgt un dāvāt jums no sava Dēla.” Bet ne Viņai, bet mums ir jāatceras, ka kopš neatminamiem laikiem neviens nav dzirdējis, ka kāds no tiem, kas vēršas pie Viņas, lūdzot Viņai palīdzību, meklējot Viņas aizbildniecību, būtu Viņas atstāts.

Marija mūs aicina: “Atgriezieties pie Dieva un lūgšanas, un Dievs jūs pārpilnībā svētīs,” tāds šodien ir mātes padoms. Lai tas ir mūsu lēmums un devīze. Grūtībās, bailēs, kārdinājumos, svarīgos lēmumos, visā, kas mūs biedē, piesauksim Dievmāti.

Lūgšana: “Lai arī kas tu būtu, ja apzinies, ka šīs pasaules nepastāvībā tu drīzāk steidzies starp vētrām un pērkona negaisiem, nevis staigā pa zemi, nenovērs savu skatienu no šīs zvaigznes spožuma, ja nevēlies, lai tevi aprij vētra!
Ja paceļas kārdinājumu vēji, ja tu uzduries pārbaudījumu klintīm, uzlūko zvaigzni, piesauc Mariju! Ja tevi sit lepnuma, iedomības, apmelojuma, greizsirdības viļņi, uzlūko zvaigzni, piesauc Mariju!
Sekojot viņai, neapmaldīsies; lūdzot viņu, nekrīti izmisumā; domājot par viņu, nekļūdīsies. Ar Viņas atbalstu nepakritīsi, Viņas aizsardzībā nebaidīsies, Viņas vadībā nenogursi, Viņas žēlastībā sasniegsi mērķi. Amen.” (Svētais Bernards no Klervo)

Terēze Gažiova

Read Previous

Arhibīskaps Aldo Kavalli, apustuliskais vizitators Medžugorjes draudzē: “ES ARĪ ATGRIEŽOS MEDŽUGORJĒ – TĀ IR ŽĒLASTĪBAS VIETA, KAS MAINA DZĪVI.”

Read Next

ATGRIEZIETIES PIE DIEVA UN LŪGŠANAS