VISAUGSTAIS MANI SŪTA PIE JUMS, LAI ES JŪS MĪLĒTU UN VESTU

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2023. gada 25. jūlijā
“Mīļie bērni! Šajā žēlastības laikā, kurā Visaugstais mani sūta pie jums, lai es jūs mīlētu un vestu pa atgriešanās ceļu, savas lūgšanas un upurus veltiet par visiem tiem, kas ir tālu un nav iepazinuši Dieva mīlestību. Bērniņi, esiet mīlestības un miera liecinieki visām nemierpilnajām sirdīm! Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!”

Kādā no Jaunavas Marijas parādīšanās reizēm vizionāre Marija Pavloviča jautāja Jaunavai Marijai: “Mamma, vai tev man ir kas konkrēts?”

Viņa atbildēja: “Es tev dodu savu mīlestību, lai tu to dotu citiem.”

Tas ir visbrīnišķīgākais, bet, tajā pašā laikā, vissarežģītākais vēstījums.

Vizionāre paskaidroja, kāpēc: “Sajust Jaunavas Marijas skaistumu un zināt, ka šī mīlestība ir dota tev, ir visbrīnišķīgākais dzīvē. Bet, kad es cenšos mīlēt citus un dāvāt viņiem savu mīlestību, ir ļoti grūti, un man ir kauns par manu nepietiekamo mīlestību, salīdzinot ar Jaunavas Marijas visaptverošo mīlestību.

Ko ar to var darīt? Es katru dienu lūdzos, lai būtu atvērta Jaunavas Marijas mīlestībai un prastu to dod citiem.”

Marija Pavloviča – Luneti stāsta par savu pieredzi.

Debesu Māte neprasa no mums neiespējamo, viņa mūs māca, kā mēs varam kļūt par mīlestības un miera lieciniekiem. Uzticībā izdzīvot viņas vēstījumus – lūgties ar sirdi, dzīvot saskaņā ar Evaņģēliju, gavēt, izsūdzēt grēkus, bieži pieņemt Euharistiju, darīt labus darbus.

Dzīvot saskaņā ar viņas vēstījumiem ir kā sēt sēklu. Sēklas aug un augļus nesīs tikai pēc kāda laika. Raža nevar būt tūlīt. Strādājiet pie savas sirds kā tīrumā, mūs māca Marija. Pacietīgi, neatlaidīgi, uzticīgi. Augļi būs redzami pēc kāda laika. Kāda ir mūsu sirds, tādi būs cilvēki mums apkārt. Mūsu dzīves skar arī citus.

Kas notiek tad, kad Debesu Māte mūs mīl? Mēs maināmies. Mēs tiekam piepildīti ar viņas mīlestību. Mēs sākam līdzināties viņai.

Kāda māte bija svētceļojumā Medžugorjē kopā ar savu meitu. Kad viņas bērni bija nepaklausīgi un nevēlējās lūgties, viņa uztraucās un aizkaitināti viņus mudināja to darīt. Bet pret citiem bērniem ar tādu pašu problēmu viņa bija laba un smaidīga. Kādā brīdī viņa saprata kļūdu savā uzvedībā. Viņa saviem bērniem lūdza piedošanu un izvēlējās mīlestību. Viņa saprata, ka pietiek mīlēt un mīlestībā pamācīt bērnus, un viņi ar prieku mainīsies. Vārdi, kas izteikti mīlestībā, tiks sadzirdēti savādāk.

Mēs visi esam Jaunavas Marijas bērni, Jēzus viņai uzticēja visu cilvēci. Māte vēlas, lai mēs visi tiktu izglābti. Mēs esam viņai vajadzīgi. “Bez jums Dievs nevar īstenot savus glābšanas plānus. Palīdziet man, lai es varētu palīdzēt jums,” viņa mums saka savos vēstījumos.

Marija vēlas mūs mīlēt. Šodien viņa mūs aicina upurēt un lūgties par tiem, kuri nav iepazinuši Dieva mīlestību. Tas ir aicinājums mīlēt vairāk. Mazās un lielās ciešanās vienoties ar Jēzu. Tad uzvar mīlestība un Dievs vērš visu par labu. Ciešanām, kas upurētas mīlestībā, ir milzīgs spēks dvēseļu glābšanā.

“Mani bērni, kad jūs ciešat sāpes, kad jūs piemeklē ciešanas, jūsos ienāk Debesis, un jūs visiem, kas ir jums līdzās, sniedzat nedaudz Debesu un daudz cerības.” (02.09.2017.)

Marijas mīlestība ir prasīga. Tas, kurš mīl, cieš. Jēzus upurēja sevi, cieta un nomira par mums.

Vizionāri satikšanos ar Jaunavu Mariju raksturo kā kaut ko neticami skaistu, viņa atnāk priecīga un laimīga.  “Kāpēc tu esi tik skaista?” viņai jautāja. “Es esmu skaista tāpēc, ka mīlu.”  Mēs esam aicināti būt tādi, kā mūsu Māte.

Kamēr Visaugstais sūta mums Mariju, mēs dzīvojam žēlastības laikā. “Šis laiks, kad es esmu kopā ar jums, ir žēlastības laiks. Izmantojiet to labi! Sakiet: “Šis laiks ir manai dvēselei.”  (25.04.2007.) “Šajā žēlastības laikā, kad Dievs man ir ļāvis būt kopā ar jums, es no jauna jūs, bērniņi, aicinu uz atgriešanos. Īpašā veidā strādājiet pasaules atpestīšanas labā, kamēr es esmu ar jums kopā. Dievs ir žēlsirdīgs un dāvā īpašas žēlastības, tāpēc centieties tās saņemt ar lūgšanas palīdzību. Es esmu ar jums kopā un neatstāju jūs vienus.” (25.05.2008.) Šie vārdi no vēstījumiem mūs ved pateicībā un uzliek atbildību par mūsu un visas pasaules glābšanu.

Lūgšana: Debesu Tēvs, pateicamies Tev par to, ka Tu sūti mums Mariju, lai viņa mūs mīlētu un vestu. Marija, mēs tev atveram savas sirdis un lūdzam mūs mīlēt. Lūdzamies kopā ar tevi, lai tie, kuri vēl nepazīst tavu mīlestību, atvērtos un ļautu tev sevi mīlēt. Tava mīlestība ir Dieva mīlestība, lai tā piepilda visu pasauli, visas tās vietas, kur ir naids un karš. Marija, padari mūs par tavas mīlestības un miera lieciniekiem visām nemiera pilnajām sirdīm. Amen.

Terēze Gažiova

Read Previous

LŪDZIETIES PAR TIEM, KAS NAV IEPAZINUŠI DIEVA MĪLESTĪBU

Read Next

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2023. gada 25. augustā