Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2023. gada 25. augustā

“Mīļie bērni! Šajā žēlastības laikā es jūs aicinu lūgties ar sirdi. Lai jūsu sirdis, bērniņi, lūgšanā paceļas uz Debesīm, tā ka tās jūt mīlestības Dievu, kas jūs dziedina un mīl ar neizmērojamu mīlestību. Es esmu ar jums, lai jūs vestu pa sirds atgriešanās ceļu. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!”

Read Previous

VISAUGSTAIS MANI SŪTA PIE JUMS, LAI ES JŪS MĪLĒTU UN VESTU

Read Next

LŪGŠANA AR SIRDI