MEDŽUGORJES LŪGŠANU TIKŠANĀS PAR MIERU UKRAINĀ

2023. gadā no 22. līdz 25. augustam norisinājās divas Medžugorjes lūgšanu tikšanās par mieru Ukrainā; divi mīlestības pilni, maigi Debesu Mātes apskāvieni visai Ukrainai.

Mēs izbraucām 2 naktī, 22. augustā, Vissvētākās Jaunavas Marijas – Karalienes piemiņas dienā: tēvs Zvonimirs Pavičičs, Nensija un Patriks Lattas, Terēze Gažiova un kopienas “Marijas Gaisma” locekļi.

Tās pašas dienas vakarā norisinājās pirmā lūgšanu tikšanās Romas katoļu benediktīniešu klosterī Solonkā pie Ļvivas. Pēc liecībām sekoja Rožukroņa lūgšana un Svētā Mise, ko celebrēja Ļvivas arhidiecēzes vikārs bīskaps Eduards Kava, veltīšanās Marijas Bezvainīgajai Sirdij un Jēzus pagodināšana Vissvētākajā Sakramentā.

No visām pusēm bija dzirdami vārdi: “Tagad ne tikai garīgi, bet arī fiziski Medžugorje ir kopā ar mums.”

Otrā lūgšanu tikšanās norisinājās Ukrainas Neatkarības dienā, 24. augustā, Podgorcā, nozīmīgā grieķu katoļu Dievmātes svētnīcā. Lūgšanu tikšanās sākās 9 no rīta un turpinājās līdz 8 vakarā.

Tā bija īpaša žēlsirdības diena, piepildīta ar Rožukroņa lūgšanu uz ceļiem, Liturģiju, Vissvētākā Sakramenta padogināšanu un dziesmām. Vesela diena grēksūdzes sakramenta, garīgu sarunu, komunikācijas… Izņemot 1 stundu pusdienas pārtraukuma, visu dienu mēs lūdzāmies, klausījāmies tēva Zvonimira katehēzi un liecības.

Lūgšanu tikšanās piedalījās apmēram 5 tūkstoši cilvēku. Pārsvarā tās bija sievietes un bērni: mirušo kara veterānu mātes, atraitnes, gūstekņu mātes un sievas un viņu bērni. Visa programma tika translēta tiešraidē visā Ukrainā un apkārt baznīcai bija uzstādīti ekrāni tam lielajam cilvēku pūlim, kas bija pulcējies pie baznīcas.

Liels prieks visiem, kas bija sapulcējušies, bija satikt mīļos “medžugoriešus” uz ukraiņu zemes, jo viņi bija kopā ar mums, lai lūgtos par mūsu tautu un dzimteni, par kara beigšanos, par visiem cietušajiem, ievainotajiem un noskumušajiem. Par karavīriem tika veltīta īpaša lūgšana, lai Debesu Māte caur ticīgo lūgšanām pieskartos katram no viņiem. Tāpat mēs lūdzāmies par bezvēsts pazudušajiem, ievainotajiem un tiem, kuri ir ierakumos, gūstā, lai katra sirds sajustu Dievmātes Mātes sirds siltumu un viņas apskāvienu.

Grēksūdzē, Liturģijas laikā, pielūgsmē, Rožukroņa lūgšanā, Veltīšanās Marijas Bezvainīgajai Sirdij laikā katrs varēja atvērt savu sirdi un atdot savas sāpes, asaras un ievainojumus Dieva mīlestībai, lai tiktu dziedināts un gūtu mierinājumu.

Svētās Komūnijas laikā pats Jēzus nāca pie mums caur savu svētīgo dēlu-priesteru rokām. Savā sprediķī tēvs Zvonimirs uzsvēra, ka ir svarīgi saprast, ka mēs neesam vieni, jo ar mums ir Dievs. Mīlestību un siltumu, kas bija jūtams, nav iespējams aprakstīt vārdos. Katra liecība, katra katahēze bija kā pērle, kā balzāms, kas dziedināja vēl un vēl. Daudzi no klātesošajiem pastāstīja, ka tikšanās laikā viņi izjuta Dieva Mātes klātbūtni, maigumu un līdzjūtību, gluži kā atrodoties Medžugorjē. Nav iespējams, ka tik daudzu cilvēku kopīga lūgšana par Dieva mīlestības un miera dāvanu netiktu uzklausīta…

Otrā lūgšanu tikšanās noslēdzās ar Jēzus pagodināšanu Vissvētākajā sakramentā. 19:40 pēc Ukrainas laika mēs klusumā nometāmies ceļos un, Dievmātes parādīšanās brīdī Medžugorjē, uzticējām Ukrainu viņas Bezvainīgajai Sirdij ar ticību, ka valstī valdīs Jēzus Sirds un Marijas Sirds.

Mēs pateicamies visiem, kas bija kopā ar mums lūgšanā šajās žēlastības dienās.

Veronika un Taņa no kopienas “Marijas Gaisma”

Read Previous

LŪGŠANA AR SIRDI = DIEVA MĪLESTĪBA

Read Next

VELTĪŠANĀS DIENA SVĒTAJAM JĀZEPAM