LŪGŠANA AR SIRDI = DIEVA MĪLESTĪBA

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2023. gada 25. augustā
“Mīļie bērni! Šajā žēlastības laikā es jūs aicinu lūgties ar sirdi. Lai jūsu sirdis, bērniņi, lūgšanā paceļas uz Debesīm, tā ka tās jūt mīlestības Dievu, kas jūs dziedina un mīl ar neizmērojamu mīlestību. Es esmu ar jums, lai jūs vestu pa sirds atgriešanās ceļu. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!”

Lūgties ar sirdi nozīmē šo pasauli uzlūkot ar mīlestību. Viens no svarīgākajiem nodomiem, par ko Dievmāte mūs aicina lūgties – lūgties par Dieva mīlestības dāvanu tiem, kuri to vēl nepazīst. Visam ļaunumam, kas ir pasaulē, ir tikai viens iemesls – mēs neesam iepazinuši Dieva mīlestību vai arī esam no tās attālinājušies.

Lūgšana ar sirdi ir satikšanās ar Dieva mīlestību. Tas, kam tā pieskaras, sāk mainīties. Ja mēs Dieva mīlestībai atbildam ar mīlestību, notiek sirds atgriešanās.

Sirds, kas ir piedzīvojusi Dieva mīlestību, vēlas tajā augt, kā Marija. Viņa ir mūsu paraugs. Savos vēstījumos viņa dalās ar mums: “Mīļie bērni! Mana zemes dzīve bija vienkārša. Es mīlēju un priecājos par mazām lietām. Es mīlēju dzīvi – Dieva dāvanu, neskatoties uz to, ka manu sirdi ievainoja sāpes un ciešanas. Mani bērni, man bija ticības spēks un pilnīga uzticība Dieva mīlestībai. Visi tie,kam ir ticības spēks, ir stiprāki. Ticība tevi mudina dzīvot labestībā, un tad Dieva gaisma vienmēr nāk īstajā brīdī. Tas ir tas spēks, kas atbalsta sāpēs un ciešanās.”

“Lūdzieties tā, lai jūsu lūgšana un jūsu uzticība Dievam būtu citiem kā ceļazīmes ceļā.” “Tāpēc lai jūsu lūgšana ir vēl stiprāka, tā ka visi nešķīstie šķelšanās un kara gari tiktu apklusināti.” “Lai lūgšana ir balzams jūsu dvēselei, jo lūgšanas auglis ir prieks, dāvāšana un liecināšana par Dievu citiem ar savu dzīvi.” “Es esmu ar jums tik ilgi tāpēc, ka Dievs ir dižens savā mīlestībā un manā klātbūtnē.” “Šis laiks, kad es esmu kopā ar jums, ir žēlastības laiks. Izmantojiet to labi! Sakiet: “Šis laiks ir manai dvēselei.” Es esmu kopā ar jums un jūs bezgalīgi mīlu.”

Pateicamies Dievam par to, ka Marija vēl joprojām ir kopā ar mums. Ar katru Viņas parādīšanos Medžugorjē Debesis mums atgādina: “Es tevi mīlu, es tevi mīlu.” Lūgšanā kopā ar Mariju mēs ātrāk iepazīstam Dieva mīlestību.

“Mazākais mīlestības spēks jau ir lielāks par lielāko iznīcināšanas spēku,” ir teicis svētīgais tēvs Benedikts XVI.

Tāpēc pacelsim savas sirdis uz Debesīm un lūgsim kopā ar Mariju: Marija, kopā ar tevi lūdzam: Dieva mīlestība, nāc un nonāc pār šo zemi. Lai mūsos aug vēlēšanās mīlēt vēl vairāk. Ved mūs pa atgriešanās ceļu, lai mēs ar savu dzīves stāstu, lūgšanu un mīlestību norādītu arī citiem ceļu uz mājām – Debesīm. Amen.

Terēze Gažiova

Read Previous

LŪGŠANA AR SIRDI

Read Next

MEDŽUGORJES LŪGŠANU TIKŠANĀS PAR MIERU UKRAINĀ