MIERS – DĀRGUMS, PĒC KURA ILGOJAS IKVIENA SIRDS

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2023. gada 25. oktobrī
“Mīļie bērni! Ļaunuma, naida un nemiera vēji pūš pār zemi, lai iznīcinātu dzīvības. Tāpēc Visaugstais mani ir sūtījis pie jums, lai es jūs vadītu uz miera un vienotības ar Dievu un cilvēkiem ceļu. Jūs, bērniņi, esat manas izstieptās rokas – lūdzieties, gavējiet un nesiet upurus par mieru. Tas ir dārgums, pēc kura ilgojas ikviena sirds. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!”

Ja mēs atskatāmies uz cilvēces vēsturi, redzam, ka tajā nav bijis tāda perioda, kad kāds zemes nostūris nebūtu karu, naida un nāves ieskauts. Mums sāp, ka uz zemes nav paradīzes. Šobrīd apkārt ir arvien vairāk baiļu un drūmu prognožu par konfliktiem starp tautām, kam neredz galu. Cilvēki ir ļoti satraukti un iebiedēti pieaugošā ļaunuma un naida draudu dēļ, par ko šajā vēstījumā mums saka Dievmāte. Ir sajūta, ka mūsdienu pasaule ir tumšo spēku varā.

“Ļaunuma, naida un nemiera vēji pūš pār zemi, lai iznīcinātu dzīvības,” saka un mūs brīdina Jaunava Marija. Visu karu sākums ir cilvēku sirdīs. Neviens karš nenotiek bez ļaunuma un sātana līdzdalības. No viņa nāk naids, briesmas, draudi, bailes un slepkavības. Bez fiziskā, acīmredzamā konflikta un bruņotas cīņas ir arī garīgā cīņa.

Kā māte Dievmāte mūs aicina garīgajā cīņā ar naidu, slepkavībām un karu izmantot garīgus līdzekļus: lūgšanu, gavēni un upurus Dievam. Naids, slepkavība un ļaunums ir rādītāji, kas liecina, ka runa ir par ļaunā gara darbību. Pret to efektīvi ir tikai lūgšana, gavēnis, upuris un saukšana uz Dievu. Marka evaņģēlijā Jēzus mūs brīdina: “Šī suga citādi nevar tikt izdzīta, kā tikai Dievu lūdzot un gavējot.” (Mk 9,28)

Jēzus brīdināja apustuli Pēteri un mūs par to, ka sātans grib visus sēt kā kviešus. Jēzus lūdzās, lai Pētera ticība nekļūtu vāja un viņš stiprinātu savus brāļus. Karu un naidu nevar apturēt tikai ar ieročiem. Ieroči var uz kādu laiku apturēt ienaidnieku, bet naids paliek, un agrāk vai vēlāk tas uzliesmos no jauna, un miera nebūs nekad.

Miers, ko apsola Jēzus un par ko visu laiku runā Jaunava Marija, ir miers, kas nāk no pārveidotas sirds. Sirdi var mainīt tikai Dievs. Dievam ir vajadzīgas mūsu lūgšanas, mūsu sirdis, kas caur lūgšanu pievērstas Viņam, gavēnis un grēku nožēla, lai caur to izlietu spēku, atgriešanās žēlastību un gaismu tur, kur ir naids. Dievam ir vajadzīga siržu atgriešanās. Dievam esi vajadzīgs tu, lai nāktu šajā pasaulē.

Vien caur karstu, pastāvīgu un intensīvu lūgšanu Dievs var nāktu un nest savu mieru arī tiem, kas netic. Cilvēki, kuri ir varas pārņemti un nes maksimālu atbildību, nevar nonākt pie miera bez ticīgo lūgšanām.

Tagad ir iestājies laiks, par ko mūs brīdināja Dievmāte, kad mums ir jāapbruņojas garīgi un jālūdz Dievs par to, lai Viņš nāk palīgā un mūs atbrīvo, īpaši tos, kuri ir cietuši no kara un naida.

Lūgšana: Māte un Miera Karaliene, tu, kas dzemdēji un dāvāji mums Jēzu, Miera Princi, nepārtraukti sauc savus bērnus un klauvē pie mūsu sirds durvīm, aizbildini par mums sava Dēla Jēzus priekšā. Māte Marija, mēs vēlamies darīt to, uz ko tu mūs aicini: “Visu, ko Viņš jums sacīs, dariet.” Tu, ak, Māte, redzi, kā mums pietrūkst un pēc kā mēs ilgojamies, esi ar mums, īpaši ar tiem, kuri piedzīvo naida, ļaunuma un slepkavību šausmas.
Kungs, Tu, kas uzvarēji ļaunumu un sātanu, uzvari arī cilvēku sirdīs, kur sākas visi kari, naids un slepkavības. Lai Tavs miers, kas ir stiprāks par sātanu un nāvi, atbrīvo katru cilvēka sirdi, kas ir naida un atriebības pilna. Lai Tavs miers caur mums izplatās mūsu ģimenēs, kopienās un tautās. Amen.

Ļubo Kurtovičs OFM

Read Previous

KAS MAN IR MEDŽUGORJE?

Read Next

VEDU JŪS UZ MIERA CEĻU