VEDU JŪS UZ MIERA CEĻU

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2023. gada 25. oktobrī
“Mīļie bērni! Ļaunuma, naida un nemiera vēji pūš pār zemi, lai iznīcinātu dzīvības. Tāpēc Visaugstais mani ir sūtījis pie jums, lai es jūs vadītu uz miera un vienotības ar Dievu un cilvēkiem ceļu. Jūs, bērniņi, esat manas izstieptās rokas – lūdzieties, gavējiet un nesiet upurus par mieru. Tas ir dārgums, pēc kura ilgojas ikviena sirds. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!”

Šodien Marija mums saka, ka ļaunums ir kā vējš, kas iznīcina dzīvības. Šis vējš ir spēcīgs, kā vētra, taifūns, kas kaukdams skrien pār zemi. Kas to apturēs? Kur mēs paslēpsimies no šī iznīcinošā ļaunuma, naida un nemiera vēja? Marijas Sirdī.

Viņas Sirdī ir apslēpta uzvara, spēcīgs apsolījums, kas mums tika dots Fatimā un turpinās Medžugorjē: “Beigās mana Bezvainīgā Sirds triumfēs un uz zemes iestāsies miers.”

Rožukroņa lūgšana viņas vadībā, lūgšana kopā ar viņu nes mieru. Tikai ar lūgšanu un gavēni mēs varam apturēt jauna, bīstama kara draudus. Zeme dreb zem ieroču varenā spēka. Mēs esam vajadzīgi Dievmātei. Brīnumaina graujoša kara vēja apstāšanās 1571. gadā Lepanto var atkārtoties arī šodien. Baznīca nepārtraukti lūdzās un sauca palīgā Mariju. Viņas aizbildniecībā Dievs iejaucās un apturēja briesmīgo turku iebrukumu kristīgajā Eiropā.

Kā liecina vizionāri, šajā laikā Jaunava Marija parādās ļoti noraizējusies par mieru visā pasaulē.

Šajās dienās caur vizionāru Ivanu viņa mūs aicināja: lūdzieties par maniem miera plāniem, jūs esat man vajadzīgi, kopā ar jums es varu īstenot mieru, cīnieties ar ļaunumu, izvēlieties mieru, esiet tajā uzticīgi. Šajās dienās miers ir īpaši apdraudēts, un es vēlos, lai jūs atjaunotu gavēni un lūgšanu savās ģimenēs, kā arī aicinātu citus lūgties par mieru. Mīļie bērni, es vēlos, lai jūs saprastu situācijas nopietnību un to, ka daudzas lietas, kas notiks, ir atkarīgas no jūsu lūgšanas un pastāvības. Es esmu ar jums un aicinu jūs nopietni sākt lūgties un gavēt. Atjaunojiet lūgšanu ģimenēs. Atjaunojiet savas tikšanās ar savu Debesu Tēvu, kurš bezgalīgi mīl jūs savā Dēlā Jēzū Kristū. Ģimene, kas caur lūgšanu piepildīta ar Kristus mīlestību, spēs visu saprast un pieņemt pat visgrūtākos krustus un sāpes. Krusti un sāpes atkal atjaunos mieru un vienotību.

Jēzus lūdzās, gavēja un upurēja savu dzīvību par mums, lai mēs tiktu izglābti. Kad mēs lūdzamies, gavējam, pienesam upurus un savās ciešanās vienojamies ar Jēzu, iestājas miers. Marijas Sirds triupfē, kad mēs cenšamies dzīvot tā, kā Jēzus. Un Jēzus vienkāršoja mūsu dzīvi, apvienojot visus baušļus divos mīlestības baušļos – uz Dievu un tuvāko.

Marija mums atkārto to, ko saka Jēzus. Viņa mums māca dzīvot saskaņā ar Baznīcas lūgšanu: “Kungs, neļauj ļaunumam mūs uzveikt, bet ļauj mums uzvarēt ļauno ar labo.”

“Mīļie bērni, ar lūgšanu un mīlestību jūs varat sasniegt visu, pat to, kas jums šķiet neiespējams. Esiet lūgšana un mīlestība visiem tiem, kas ir tālu no Dieva un Viņa mīlestības. Pateicoties lūgšanai un jūsu mīlestībai, pasaule nostāsies uz labāka ceļa un pasaulē valdīs mīlestība,” māca mūs Marija.

Viņa zina, ka mums ir grūti. Bet viņa no mums nekad negrib neiespējamo. Kad viņa mums saka, ka Visaugstais viņu sūta, lai mūs vadītu uz miera un vienotības ar Dievu un cilvēkiem ceļa, tas nozīmē, ka mēs esam nomaldījušies no šī ceļa. Dievs ļauj Viņai mūs pamācīt un palīdzēt mums to atrast. Jūs nespēsiet atrast šo ceļu, ja nelūgsieties. To viņa mums teica vienā no saviem vēstījumiem. Tādā veidā lūgšana ir navigācija, kas mūs droši uzvedīs uz miera ceļa. Lūgšana ir svarīga ģimenē. Pat ģimene no Nācaretes, Jēzus, Marija, Jāzeps, lūdzās un uz katru situāciju reaģēja Dieva Gara vadīti.

Pat visstiprākais ļaunuma, naida un nemiera vējš, tāpat kā mierīgs vējiņš, sākas cilvēka sirdī. To mēs varam novērot dzīvē. Par kādu var teikt, ka, lai arī kur šis cilvēks parādītos, rodas vējš, viņš ir kā vētra, nes nemieru un arī citus inficē ar ļaunumu, naidu un pat karu. Bet par kādu citu mēs varam teikt: šis cilvēks ir miera nesējs. Tas ir tas, kurš dzīvo saskaņā ar Evaņģēliju, cenšas līdzināties Jēzum.

Tieši tāpēc Visaugstais sūta uz zemi Mariju, lai viņa katru dienu atkal un atkal mums atkātotu Evaņģēliju. Šī laika naida vēji, kari, nemieri norims viņas Sirdī un viņas vadībā.

Marija ar mums rēķinās. Viņa nesaka, ka mums jākļūst par viņas izstieptajām rokām. Viņa saka, ka mēs jau esam viņas izstieptās rokas. Lūgšanā un sevis dāvāšanā tuvākajiem konkrētos darbos. Turpināsim. Mēs esam viņai vajadzīgi.

Lūgšana: Marija, tavā aizsardzībā mēs rodam patvērumu. Palīdzi mums būt pastāvīgiem lūgšanā, gavēnī un upuru nešanā par mieru. Lai tavā aizbildniecībā apklust visi ieroči. Nes mieru caur mūsu izstieptajām rokām, kas paceltas pret debesīm lūgšanā, un mūsu tuvākajiem mīlestībā. Tiem, kuri izjūt bailes, ir naida un ļaunuma ieskauti. Nes mieru tiem, kuri ir atbildīgi par kariem uz zemes, lai viņu sirdis varētu atvērties dārgajai miera dāvanai. Marija, dari mūs par lūgšanu, mīlestību un miera nesējiem. Amen.

Terēze Gažiova

Read Previous

MIERS – DĀRGUMS, PĒC KURA ILGOJAS IKVIENA SIRDS

Read Next

PIEKTDIENA: T. SLAVKO BARBARIČA 23. MIRŠANAS GADADIENA