LŪGŠANAS LAIKS

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2024. gada 25. janvārī
“Mīļie bērni! Lai šis laiks ir lūgšanas laiks.”

Vissvētākā Jaunava Marija daudz reižu ir runājusi par lūgšanu un nepieciešamību tai veltīt laiku. Dievs mums ir dāvājis šo laiku un dzīvi, un citas mums nav. Mēs dzīvojam šo dzīvi tikai vienreiz, bez atkārtojumiem. Un ir iespējams to arī palaist garām. Kā gan nepalaist garām dzīvi un svētīt laiku, kas mums tiek dāvāts?

2.Mozus grāmatā mēs lasām: “Piemini sabata dienu, ka tu to svētī. Sešas dienas tev būs strādāt un padarīt visus savus darbus.Bet septītā diena ir sabats Tam Kungam, tavam Dievam, tad nebūs tev nekādu darbu darīt, nedz tev, nedz tavam dēlam, nedz tavai meitai, nedz tavam kalpam, nedz tavai kalponei, nedz tavam lopam, nedz tam svešiniekam, kas ir tavos vārtos.Jo sešās dienās Tas Kungs ir radījis debesis un zemi, jūru un visu, kas tur atrodams, un septītajā dienā Tas Kungs atdusējās; tāpēc Tas Kungs svētīja sabata dienu, lai tā būtu svēta.” (2 Moz 20,8-11)

Dievs dod savai tautai desmit baušļus, un viens no tiem ir bauslis par Kunga dienas svētīšanu. Mums, kristiešiem, tā ir svētdiena.

Mūsu dzīves iknedēļas ritmā Dievs pavēl vienu dienu veltīt Kungam. Pirms šī baušļa, tāpat kā visiem citiem, ir jābūt piebildei: ja vēlies būt brīvs, ja vēlies iemācīties dzīvot kā brīvs cilvēks, ievēro to, ko pavēl Dievs.

Svētdiena nav atpūtai veltīta diena. Tā ir Dievam veltīta diena. Vislabākā atpūta ir būt pieklājīgā sabiedrībā. Tādēļ būt kopā ar Dievu ir labāka atpūta nekā ilgs miegs un bezdarbība.

Atsaucoties uz Dievmātes aicinājumu uz lūgšanu, arī Dieva Vārds atgādina: “Patiesi, labāka ir viena diena Tavos pagalmos nekā tūkstoš citas.” (Ps 83, 11)

Ja mēs vēlamies iepazīt Dievu, satikt Viņu, kļūt brīvi, mums ir jānomierinās, jāapstājas, jāatrod drosme veltīt laiku lūgšanai. Tas nav iespējams pastāvīgā steigā, darbos. Tas nav iespējams, dzīvojot pastāvīgā troksnī, zem liela informācijas apjoma sloga – tā satura, ko mums piedāvā šī pasaule.

Ir lietderīgi sev pajautāt: “Vai man ir laiks lūgšanai? Vai man ir drosme veltīt laiku lūgšanai? Kāds ir manas dzīves mērķis? Ko es saņemu no dzīves?

Ir daudz cilvēku, kurus nogurdinājusi steiga, darbs un nemitīga skriešana. Tas nav tādēļ, ka kāds viņus piespiež, to dara viņi paši. Diemžēl cilvēki paši sevi apzog, nedodot sev brīvu laiku.

Šādā un līdzīgā ritmā neatliek laika sarunām ar ģimeni, nav laika Dievam, citiem cilvēkiem, hobijiem, tam, kas baro dvēseli un dzīvi.

Dievmāte kā Māte vēlas mūs aicināt būt drosmīgiem un veltīt laiku tieši lūgšanai, tajā var rast dzīvi pārpilnībā. Laiks, kas veltīts lūgšanai, ir vislabāk pavadītais laiks. Mēs esam tendēti domāt, ka esam pārāk aizņemti, lai lūgtos, bet lūgšanas beigās redzam, ka lūgšana ietaupa laiku.

Diemžēl nekas cits netiek saprasts tik virspusēji un praktizēts tik maz, kā lūgšana. Tāpēc no visas sirds lūgšanā vērsiet savu skatienu  uz Dievu, nevis uz savām problēmām, un jūs redzēsiet, ka Dievs tad sāks darīt pārveidojošus brīnumus jūsu dzīvē.

Lūgšana: Vissvētākā Jaunava Marija, Ticības Māte un Lūgšanu Māte, iemāci mūs lūgties. Aizbildini par mums lūgšanā. Lūdz kopā ar mums un par mums, tāpat kā tu lūdzies kopā ar pirmo baznīcu, apustuļiem, gaidot Jēzus apsolījumu – Svēto Garu. Tu, žēlastības pilnā, ar skumjām sirdī nepārstāj aicināt savus bērnus, lai mēs beidzot nopietni uztvertu tavus vārdus un piedzīvotu Dieva žēlastības spēku. Lai notiek mūsu sirds un dzīves pārveide tajos brīžos, ko mēs atdodam Dievam patiesā lūgšanā, kurā Dievs var nākt pie mums un darīt savus brīnumus. Lai caur mūsu lūgšanu Dievs var nākt pie mums un caur mums pie visiem tiem, kurus satiksim. Āmen.

Ļubo Kurtovičs OFM

Read Previous

Sv. Jēkaba baznīca

Read Next

LAI ŠIS LAIKS IR LŪGŠANAS LAIKS