LAI ŠIS LAIKS IR LŪGŠANAS LAIKS

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2024. gada 25. janvārī
“Mīļie bērni! Lai šis laiks ir lūgšanas laiks.”

Lūgšanas laiks Miera Karalienes skolā ir mīlestības laiks. Šodien viņa mūs aicina: “Lai šis laiks ir lūgšanas laiks.” Šis ir aicinājums no jauna apzināties skaistumu vienam no viņas galvenajiem vēstījumiem, kas visbiežāk atkārtojas, un tas ir lūgšana.

Atcerēsimies, ka pirmā lūgšana kopā ar vizionāriem bija septiņas reizes “Tēvs mūsu”, “Esi sveicināta, Marija” un “Gods lai ir Tēvam”. Pēc tam viņa aicināja mūs lūgties Rožukroni vienu reizi dienā, bet pēc tam – trīs Rožukroņa daļas dienā. Vēlāk viņa mūs aicināja lūgties krusta pakājē, lūgties Vissvētākā Sakramenta priekšā, lūgties pārdomājot Svētos Rakstus, gavēt.

Viņa mums atkārto, ka personīgā lūgšana ir svarīga, tāpat kā svarīga ir arī kopīgā lūgšana. Lūgšana ir svarīga ģimenēs un lūgšanu kopienās. Dievmāte mums to atgādina savos vēstījumos:

«Lūgšana ir prieks; lūgšana ir tas, pēc kā ilgojas cilvēka sirds; lūgšana ir mūsu miera pamats; lūgšana ir prieks, bez kura jūs nespējat dzīvot; lai lūgšana jums ir kā gaiss, ko elpojat, nevis slogs; patiesa lūgšana nāk no jūsu sirds dziļumiem, no jūsu ciešanām, no jūsu prieka un no jūsu grēku piedošanas meklējumiem; lūgšana ir bērna saruna ar Tēvu; lai jūsu lūgšana ir tik stipra kā dzīvais akmens; lūgšana dara brīnumus jūsos un caur jums; lūgšana ir mīlestība; lūgšana dod spēku iekšējai cīņai; lūgšana jums palīdzēs, jo lūgšana jūs glābj, lūgšana glābj pasauli; lūgšana, bērniņi, ir ticības un cerības uz mūžīgo dzīvi sirds; lūgšana ir noslēpumaina tikšanās ar Dievu atslēga; lai jūsu lūgšana ir vēl stiprāka, tā ka visi nešķīstie šķelšanās un kara gari tiktu apklusināti; lūgšana atver sirdi un sniedz cerību, un dzimst un nostiprinās ticība.”

Pēdējos savas parādīšanās gados Marija aicina, lai mūsu dzīve būtu lūgšana, lai katrs no mums būtu lūgšana.

Par Dievmāti varam teikt, ka viņa bija lūgšana. Ar šī mēneša vēstījumu: “Lai šis laiks ir lūgšanas laiks,” viņa vēlas mūs mācīt izdzīvot šīs zemes dzīvi tā, kā to darīja viņa. Visā, kas notiek, apzināties, ka sirds klusumā mūs vienmēr gaida vislabākais draugs – VISVARENAIS DIEVS.

Veidosim mūsu dzīvesstāstu kopā ar Kungu, un Viņš darbosies mūsos un caur mums tāpat, kā Viņš darbojās Dievmātes dzīvē.

Lūgšana: Debesu Tēvs, pateicamies Tev par vēstījumu caur Mariju ar aicinājumu uz lūgšanu. Viņas aicinājumā uz lūgšanu mēs jūtam Tavu milzīgo vēlēšanos dāvāt mums sevi, mīlēt mūs. Marija, palīdzi mums apzināties lūgšanas nozīmīgumu mūsu dvēseles glābšanā. Palīdzi mums lūgšanā pārveidot savu, savu ģimeņu un visas pasaules dzīvesstāstu. Āmen.

Terēze Gažiova

Read Previous

LŪGŠANAS LAIKS

Read Next

LŪGŠANA UN GAVĒNIS PAR MIERU UKRAINĀ