DIEVA ŽĒLSIRDĪBAS SVĒTKI 2024. G. 7. APRĪLĪ

Dārgie draugi,

Sagatavosimies Dieva Žēlsirdības svētkiem 2024. g. 7. aprīlī.

Otrā Lieldienu svētdiena ir Dieva Žēlsirdības svētdiena – svētki, ko vēlējās pats Kungs Jēzus.

 “Es vēlos, lai pirmā svētdiena pēc Lieldienām būtu Žēlsirdības svētki.” (299)

“Es vēlos, lai Žēlsirdības svētki būtu glābiņš un patvērums visām dvēselēm, īpaši nabaga grēciniekiem. Šajā dienā ir atvērti manas žēlsirdības dziļumi. Pār dvēseli, kura tuvojas manas žēlsirdības avotam, es izleju veselu jūru žēlastību. Dvēsele, kura izsūdzēs grēkus un pieņems Svēto Komūniju, saņems pilnīgu grēku un soda atlaišanu. Šajā dienā ir atvērti visi kanāli, pa kuriem plūst Dieva žēlastības.  (699)

Jēzus mums ir devis milzīgu apsolījumu: VIŅŠ ATVER DEBESU VĀRTUS GRĒCINIEKIEM!
VIŅŠ DOD PILNĪGU VAINU UN SODU ATLAIŠANU. Šī žēlastība ir lielāka nekā pilnas atlaides. Tās sastāv tikai no padarīto grēku soda atlaišanas, bet nav pašu grēku atlaišana.
ŠĪ ŽĒLASTĪBA IR LIELĀKA PAT PAR SAKRAMENTU, IZŅEMOT KRISTĪBAS, ŽELASTĪBU.
SAVOS APSOLĪJUMOS KRISTUS SASAISTA VAINU UN SODU ATLAIŠANU AR VISSVĒTĀKĀ SAKRAMENTA SAŅEMŠANU DIEVA ŽĒLSIRDĪBAS SVĒTKOS, NO ŠĪ SKATU PUNKTA PAAUGSTINOT TO LĪDZ “OTRO KRISTĪBU” LĪMENIM.

Kā iegūt šīs lielās žēlastības?

1. Žēlsirdības svētkos ir jāpieiet pie greksūdzes.

2. Grēksūdzei  nav obligāti jābūt tieši šajā dienā, bet svarīgi ir būt žēlsirdības stāvoklī.

3. Atteikties no grēka, nebūt tam piesaistītam.

4. Uzticēties Dievam / uzticības pilna lūgšana: Dievs mani mīl un zina, kas man ir labākais.

5. Veikt žēlsirdības aktu mīlestībā uz Dievu, tā var būt lūgšana, vārds, labs darbs.
Lūgsim žēlastību visai pasaulei, īpaši mieru Ukrainā, Krievijā.

Mēs šeit Medžugorjē, pie Miera Karalienes, esam kopā ar jums lūgšanā.

Kopiena “Marijas Gaisma”

Read Previous

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2024. gada 25. martā

Read Next

DIEVA ŽĒLSIRDĪBAS NOVENNA