ESIET LŪGŠANA

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2024. gada 25. aprīlī
“Mīļie bērni! Es esmu ar jums, lai jums sacītu, ka jūs mīlu, un lai mudinātu jūs lūgties, jo sātans ir stiprs un viņa spēks ar katru dienu kļūst lielāks to cilvēku dēļ, kuri izvēlējušies nāvi un ienaidu. Jūs, bērniņi, esiet lūgšana un manas izstieptās mīlestības rokas visiem tiem, kuri ir tumsā un kuri meklē mūsu Dieva gaismu! Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!”

Slava Dievam, katru vakaru virs Medžugorjes atveras debesis un Miera Karaliene, mūsu Māte, nāk lūgties kopā ar mums. Kā liecina vizionāri, viņa gandrīz vienmēr izskatās priecīga. No tā laika, kad sākās karš Ukrainā un Palestīnā, Dievmātes sejā ir parādījies satraukums par mieru visā pasaulē. Droši vien mātes vislabāk var izprast Dievmātes sāpes. Katra laba māte cieš un pārdzīvo par saviem bērniem, kad tie izvēlas nāvi un naidu.

Kāds jauns vīrietis liecināja, kā Dievs runāja ar viņu sapnī. Viņš izjuta milzīgas dusmas uz Dievu. Viņš vainoja Dievu tajā, ka Viņš neaizsargāja viņa tēvoci, kurš gāja bojā karā. Tēvocis bija dziļi ticīgs cilvēks un bija iesaukts karā. Viņš atteicās karot, atteicās nogalināt. Šis jaunietis redzēja sapni, kurā viņš nokļuva paradīzē un Dievs gaismā sāka ar viņu runāt. Viņš uzreiz sāka Viņam pārmest, kādēļ Viņš pieļāva tēvoča nāvi, jo viņš mīlēja Viņu, palīdzēja citiem, daudzi lūdzās par viņu. Dievs viņam atbildēja: “Mans dēls, es paņēmu šo savu dēlu pie sevis, jo vinš negribēja nogalināt manus bērnus.”

Kad Dievmāte mums saka, ka sātans kļūst stiprāks to dēļ, kuri izvēlējušies nāvi un naidu, tas nozīmē, ka viņi ir izvēlējušies mūžīgo nāvi. Bet mēs to varam apturēt ar Dieva palīdzību un īpaši ar Dievmātes palīdzību.

Reiz, kad vizionāri lūdzās kopā ar Dievmāti, viņi lūdza, lai viņa paliek kopā ar viņiem. Viņa atbildēja: “Es vienmēr esmu kopā ar jums, bet jūs lūdzieties, lai būtu kopā ar mums.”

Dieva pasaules pestīšanas stratēģija šajās dienās īstenojas caur Mariju. Viņa katru dienu nāk uz zemi, lai mūs mīlētu. Pagājušā mēneša vēstījumā viņa mums sacīja: “Lūdzieties kopā ar mani, lai labais uzvarētu jūsos un ap jums.”

Viņa mums atkārto: “Tikai ar lūgšanu un mīlestību var apturēt ļaunumu, mainīt pasauli, atrisināt to, kas cilvēciski jums šķiet neiespējami.” Viņa mums saka: “Neaizmirstiet, ka jūsu dzīve nepieder jums, – tā ir dāvana, ar kuru jums jānes prieks citiem un viņi jāvada uz mūžīgo dzīvi.”

Ir sācies maijs, mēnesis, kas veltīts Dievmātei. Pieņemsim lēmumu dāvāt šo mēnesi viņai, viņas nodomos. Lūgsim viņu palīdzēt mums apzināties, ka tikai ar lūgšanu un konkrētiem mīlestības darbiem var nest gaismu tiem, kuri maldās tumsā.

Lūgšana: Marija, tu mums saki: “Es esmu ar jums, mans vārds ir mīlestība.” Būt kopā ar tevi nozīmē līdzināties tev. Palīdzi mums, Marija, būt uzticīgiem un neatlaidīgiem lūgšanā un mīlestībā. Mēs uzticam tev visus mūsu brāļus un māsas, kuri ir izvēlējušies nāvi un naidu. Mēs lūdzamies kopā ar tevi, lai tie, kuri vēl nepazīst Dieva mīlestību, varētu to sajust, lai dienu no dienas mīlestība uz zemes kļūtu arvien stiprāka. Āmen.

Terēze Gažiova

Read Previous

ES ESMU AR JUMS UN JŪS MĪLU

Read Next

IZLŪGTĀ DZIEDINĀŠANA