Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2024. gada 25. maijā

“Mīļie bērni! Šajā žēlastības laikā es jūs aicinu lūgties ar sirdi. Bērniņi, izveidojiet lūgšanu grupas, kurās jūs cits citu pamudināsiet uz labu un pieaugsiet priekā. Bērniņi, jūs vēl esat tālu. Tāpēc no jauna atgriezieties un izraugieties svētuma un cerības ceļu, lai Dievs jums pārpilnībā dāvātu mieru. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!”

Read Previous

Foto prezentācija no Skaistkalnes 18.5.2024

Read Next

NATAĻJAS LIECĪBA, kopiena “Marijas Gaisma. Medžugorjes lūgšanu tikšanās Latvijā, 2024. g. 18. maijā