IZVEIDOJIET LŪGŠANU GRUPAS

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2024. gada 25. maijā
“Mīļie bērni! Šajā žēlastības laikā es jūs aicinu lūgties ar sirdi. Bērniņi, izveidojiet lūgšanu grupas, kurās jūs cits citu pamudināsiet uz labu un pieaugsiet priekā. Bērniņi, jūs vēl esat tālu. Tāpēc no jauna atgriezieties un izraugieties svētuma un cerības ceļu, lai Dievs jums pārpilnībā dāvātu mieru. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!”

“Lūk, tagad ir žēlastības laiks, lūk, tagad pestīšanas diena,” (2 Kor 6,2), mēs atkārtojam, atskatoties uz Dievmātes parādīšanos Medžugorjē jau gandrīz 43 gadu garumā. “Atveriet savu sirdi! Šis laiks, kad es esmu kopā ar jums, ir žēlastības laiks. Izmantojiet to labi! Sakiet: “Šis laiks ir manai dvēselei,” Dievmāte mums sacīja 2007. gada 25. aprīlī.

Kad mēs redzam, cik daudz augļu Medžugorje ir devusi pasaulei, sirdī nav citu vārdu, kā vien pateicības vārdi un lūgšana. Mēs pateicamies Tev, Kungs, par to, ka šis žēlastības laiks vēl joprojām turpinās, palīdzi mums izmantot šo žēlastības laiku, lai atpazītu Tavas atnakšanas laiku.

Šodien Marija no jauna mūs aicina lūgties ar sirdi. Satikt Jēzu tādā veidā, kā to darīja viņa, kā to darīja svētie un kā to darīja Viņa draugi. Lūgties ar sirdi nozīmē ticēt, ka neviena lūgšana nepaliks neatbildēta. Jo mēs ticam Dievam, kuram ir dota visa vara debesīs un virs zemes.

Marija mūs māca savos vēstījumos: “Lūdzieties ar sirdi un jūtām. Lūgties – tas nozīmē domāt par Viņa mīlestību un upuri. Lūgties – tas nozīmē mīlēt, atdot, ciest un upurēt; lūdzieties ar sirdi, tā lai jūsu lūgšana kļūst par dzīvu sastapšanos ar Dievu. Atvēliet Dievam pirmo vietu savā ikdienas dzīvē un savā darbā; atsāciet individuāli lūgties, īpašā veidā piesauciet Svēto Garu, lai Viņš palīdz jums lūgties ar sirdi.”

Lūgšana bez sirds, tikai pienākuma pēc vai kādu citu iemeslu dēļ, padara mūs par nepievilcīgiem farizejiem. Lūgšana ar sirdi maina mūs. Lūgšana ar sirdi dara mūs labus, skaistus, pievilcīgus. Viens cilvēks, kurš sirds mīlestībā saticis Dievu, var piesaistīt tūkstošiem citu. Tā ir Marijas skola. Pasaule sāks mainīties, kad sāksim mainīties mēs.

Maza meitenīte vēroja cilvēku grupu lūdzoties. Pēc lūgšanas viņa iesaucās: “Cik ļoti es vēlos, lai jūs redzētu, cik jūs esat skaisti, kad lūdzaties!”

Lai pieaugtu sirds lūgšanā, jāsatiekas ar tiem, kuri vēlas to pašu. Marija ņēma to vērā jau savu parādīšanos Medžugorjē sākumā, kad piedāvāja mums veidot lūgšanu kopienas. Visu savu parādīšanās gadu laikā Viņa pasvītroja, ka pirmajai lūgšanu grupai ir jābūt ģimenei. Bet pēc tam mums ir jāveido draugu lūgšanu grupas ar kopēju mērķi.

Marija turpina mūs atgriest tur, kur šodien ir lūgšanu kopienas pamatmodelis. Tā ir atgriešanās pie Evaņģēlija, kad Jēzus no daudziem citiem cilvēkiem aicināja 12 apustuļus.

Lūgšanu kopiena ir vieta, kur var pieaugt kopā ar Jēzu un Mariju. Mēs paši izvēlamies, kad vēlamies pieaugt, kādā virzienā pieaugt, kam sevi veltīt. Marija mūs aicina: “Izveidojiet lūgšanu grupas, kurās jūs cits citu pamudināsiet, uz labu un pieaugsiet priekā.”

Veselīga lūgšanu grupa uzņem veselīgu pārtiku, pārdomājot Dieva Vārdu. Lūgšanu grupa līdzinās mācekļu grupai kopā ar Mariju pēc Jēzus nāves, kad viņa palika kopā ar viņiem lūgšanā. Arī mums šajā laikā ir jāatrod kopīga lūgšanu valoda ar tiem, kuriem ir līdzīgas intereses. Mēs esam vajadzīgi viens otram. Marija vēlas, lai mēs sekotu viņai: “Bērniņi, mudiniet cits citu lūgties ar sirdi, lai tādējādi lūgšana varētu piepildīt jūsu dzīvi un jūs, bērniņi, ik dienas pirmām kārtām liecinātu par kalpošanu Dievam adorācijā un kalpošanu saviem tuvākajiem, kas nonākuši grūtībās. Es aizlūdzu par jums visiem, bērniņi, un jūs visus aicinu uz atgriešanos. Ja jūs atgriezīsieties, tad arī visi tie, kuri ir jums līdzās, tiks atjaunoti un lūgšana viņiem būs prieks.” Tieši tas notiek lūgšanu grupās, kuras veidot mūs aicina Marija.

Lūgšana: Debesu Tēvs, pateicamies Tev par Mariju, par viņas parādīšanos, par 43 žēlastības gadiem. Sūti pār mums savu Svēto Garu, lai mūs atjaunotu un pamodinātu mūsos vēlmi lūgties ar sirdi. Marija, tu mums saki, ka mēs esam tālu. Palīdzi mums būt tuvu, pavisam tuvu pie tavas sirds, kura vēlas uzvarēt. Lai mūsu sirdis atveras sadarbībai ar tevi un sasildās vēlmē būt kopā ar tevi lūgšanā par mieru un tavos nodomos. Marija, mēs ticam lūgšanas kopā ar tevi spēkam un varenībai. Palīdzi mums izvēlēties atgriešanos, svētuma un cerības ceļu, lai Dievs mums dāvātu mieru pārpilnībā, kā to vēlies tu. Āmen.

Terēze Gažiova

Read Previous

ES JŪS AICINU LŪGTIES AR SIRDI

Read Next

MIERA KARALIENES AICINĀTIE