1985

1985. gada 3. janvārī

1985. gada 10. janvārī
Mīļie bērni! Šodien es vēlos jums pateikties par visiem jūsu upuriem, īpaši es pateicos tiem, kas kļuvuši mīļi manai Sirdij un labprāt nāk uz šejieni. Ir daudz draudzes locekļu, kas neuzklausa vēstījumus, taču to deļ, kuri ir sevišķi tuvi manaj Sirdij, Es sniedzu draudzei vēstījumus, un es turpināšu tos sniegt, jo es jūs mīlu. Es vēlos, lai jūs izplatot manus vēstījumus, to darītu no sirds. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1985. gada 14. janvārī

1985. gada 17. janvārī
Mīļie bērni! Šajās dienās sātans ļaunprātīgi uzbrūk šai draudzei, bet jūs, mīļie bērni, kļūstat arvien slinkāki attiecībā uz lūgšanu un piedalīšanos Misē. Esiet stipri šajās pārbaudījumu dienās! Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1985. gada 24. janvārī

1985. gada 31. janvārī

1985. gada 7. februārī
Mīļie bērni! Šajās dienās sātans intensīvi sevi apliecina šajā draudzē. Lūdzieties, mīļie bērni, lai Dieva plāns īstenojas un tādējādi visa sātana darbība beigtos līdz ar Dieva uzvaru. Es esmu palikusi tik ilgi kopā ar jums tāpēc, lai palīdzētu jums pārbaudījumos. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1985. gada 14. februārī
Mīļie bērni! Šodien ir tā diena, kad es jums dodu vēstījumu draudzei, bet visa draudze nepieņem vēstījumus un nedzīvo saskaņā ar tiem. Esmu apbēdināta un vēlos, lai jūs, mīļie bērni, ieklausītos manī un īstenotu dzīvē manus vēstījumus. Ikvienai ģimenei kopā jālūdzas un jālasa Svētie Raksti! Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1985. gada 21. februārī
Mīļie bērni! Ik dienas esmu jūs aicinājusi uz atjaunotni un lūgšanu draudzē, bet jūs to nepieņemat. Šodien es jūs aicinu pēdējo reizi! Ir Gavēņa laiks, un šajā laikā jūs, draudze, varat mīlestības dēļ ieklausīties manis sniegtajos vēstījumos. Ja jūs to nedarāt, tad es vairs nevaru jums turpmāk sniegt vēstījumus. Dievs man to aizliedz. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1985. gada 28. februārī
Mīļie bērni! Šodien es jūs aicinu izdzīvot vārdus: “Es mīlu Dievu.” Dārgie bērni, ar mīlestību jūs sasniegsiet visu, pat to, ko uzskatāt par neiespējamu. Dievs grib, lai šī draudze pilnīgi piederētu Viņam, un arī es to vēlos. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1985. gada 7. martā
Mīļie bērni! Šodien es jūs aicinu atsākt kopā lūgties savā ģimenē. Mīļie bērni, mudiniet lūgties arī pašus mazākos un aiciniet savus bērnus doties uz Svēto Misi. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1985. gada 14. martā

1985. gada 21. martā
Mīļie bērni! Es vēlos turpināt sniegt jums vēstījumus, tāpēc šodien jūs aicinu tos pieņemt un dzīvot saskaņā ar tiem. Mīļie bērni, es jūs mīlu un ne jau nejauši esmu izvēlējusies šo draudzi. Tā man ir mīļāka nekā citas, kurās es ar prieku uzturējos, kad Visuvarenais mani sūtīja. Tāpēc es jūs aicinu: pieņemiet mani, dārgie bērni, jūsu pašu labā. Uzklausiet manus vēstījumus! Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1985. gada 24. martā

1985. gada 28. martā

1985. gada 4. aprīlī

1985. gada 5. aprīlī

1985. gada 11. aprīlī

1985. gada 18. aprīlī

1985. gada 25. aprīlī
Mīļie bērni! Šodien es vēlos jums sacīt: sāciet strādāt ar savu sirdi, tāpat kā jūs kopjat savus dārzus. Strādājiet ar savu sirdi un pārveidojiet to, lai tajā varētu iemājot jauns Gars, Dieva Gars. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1985. gada 2. maijā
Mīļie bērni! Šodien es jūs aicinu lūgties ar sirdi un nevis aiz ieraduma. Daži atnāk, bet nevēlas lūgšanā virzīties uz priekšu. Tāpēc es kā Māte vēlos jums dot padomu: lūdzieties tā, lai lūgšana ik mirkli valdītu jūsu sirdī. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1985. gada 9. maijā
Mīļie bērni! Nē, jūs nezināt, cik daudz žēlastību Dievs jums sniedz. Šajās dienās, kad Svētais Gars īpaši darbojas, jūs nevēlaties doties uz priekšu. Jūsu sirds ir pievērsta laicīgajām lietām, kuras to pilnīgi pārņēmušas. Pievērsiet savu sirdi lūgšanai un lūdziet, lai Svētais Gars izlejas pār jums. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1985. gada 16. maijā
Mīļie bērni! Es jūs aicinu dedzīgāk lūgties un piedalīties Svētajā Misē. Es vēlos, lai ikvienā Misē, kurā jūs piedalāties, jūs piedzīvotu Dievu. It īpaši jauniešiem gribu sacīt: esiet atvērti Svētajam Garam, jo šajās dienās, kad darbojas sātans, Dievs jūs vēlas pievilkt pie sevis. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1985. gada 23. maijā
Mīļie bērni! Šajās dienās es jūs īpaši aicinu atvērt savu sirdi Svētajam Garam. Svētais Gars šajās dienās ar jūsu starpniecību darbojas īpašā veidā. Atveriet savu sirdi un uzticiet savu dzīvi Jēzum, lai Viņš darbotos ar jūsu sirds starpniecību un jūs stiprinātu ticībā. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1985. gada 30. maijā

1985. gada 6. jūnijā
Mīļie bērni! Šajās dienās draudzē ieradīsies ļaudis no visām pasaules malām. Tagad es jūs aicinu mīlēt: mīliet vispirms savus mājiniekus, un tad jūs varēsiet pieņemt un mīlēt visus, kas ieradīsies. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1985. gada 13. jūnijā

1985. gada 20. jūnijā
Mīļie bērni! Tuvojoties svētku dienai, es lūdzu jūs atvērt sirdi visu siržu Valdniekam. Atdodiet man visas savas izjūtas un problēmas. Es vēlos jūs mierināt visās jūsu bēdās. Es vēlos piepildīt jūs ar mieru, prieku un dievišķo mīlestību. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1985. gada 25. jūnijā
Mīļie bērni! Es jūs aicinu ikvienu cilvēku mudināt lūgties Rožukroņa lūgšanu. Ar Rožukroni jūs atvairīsiet visus triecienus, kurus ļaunais gars cenšas vērst pret katolisko Baznīcu. Visi priesteri, lūdzieties Rožukroņa lūgšanu! Veltiet laiku Rožukronim!

1985. gada 28. jūnijā
Mīļie bērni! Šodien es sniedzu jums vēstījumu, ar kuru vēlos jūs aicināt būt pazemīgiem. Šajās dienās jūs izjutāt lielu prieku par tiem cilvēkiem, kas šeit ieradās. Jūs ar mīlestību stāstījāt par piedzīvoto. Tagad es jūs aicinu turpināt pazemīgi un ar atvērtu sirdi stāstīt par to visiem, kas šeit ierodas. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1985. gada 4. jūlijā
Mīļie bērni! Es jums pateicos par ikvienu jūsu upuri! Šodien es jūs mudinu katru upuri nest ar mīlestību. Es vēlos, lai jūs, bezpalīdzīgie, sāktu ar paļāvību palīdzēt citiem, un tad Kungs arvien jums dos paļāvībā. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1985. gada 11. jūlijā

1985. gada 18. jūlijā

1985. gada 25. jūlijā

1985. gada 1. augustā

1985. gada 8. augustā
Mīļie bērni! Šodien es jūs īpaši aicinu ar lūgšanu stāties pretī ļaunajam garam. Tagad, kad jūs zināt, ka ļaunais gars darbojas, tas vēlas darboties ar vēl lielāku spēku. Mīļie bērni, apbruņojieties cīņai un ar rožukroni rokā sakaujiet to! Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1985. gada 15. augustā
Mīļie bērni! Šodien es jūs svētīju un gribu jums sacīt, ka mīlu jūs un aicinu īstenot dzīvē manus vēstījumus. Šodien es jūs svētīju ar šai svētku reizei paredzēto svētību, kuru man dāvā Visvarenais. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1985. gada 22. augustā
Mīļie bērni! Šodien es vēlos jums sacīt, ka Dievs grib sūtīt jums pārbaudījumus, kurus jūs pārvarēsiet lūdzoties. Dievs jūs pārbauda ikdienas darbos. Tagad lūdzieties, lai mierā izturētu jebkādus pārbaudījumus. No katra Dieva sūtītā pārbaudījuma izejiet vēl atvērtāki pret Viņu un tuvojieties Dievam ar mīlestību. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1985. gada 29. augustā

1985. gada 5. septembrī

1985. gada 12. septembrī

1985. gada 19. septembrī
Nebija sevišķa vēstījuma.

1985. gada 20. septembrī

1985. gada 26. septembrī
Mīļie bērni! Es jums pateicos par visām lūgšanām. Paldies par visiem upuriem! Es jums vēlos sacīt, mīļie bērni, – iedzīviniet vēstījumus, kurus es jums dodu. Jo īpaši praktizējiet gavēni, jo gavējot jūs iemantosiet un man dāvāsiet prieku par to, ka pilnībā īstenojas nodomi, kādi Dievam ir attiecībā uz Medžugorji. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1985. gada 3. oktobrī

1985. gada 10. oktobrī

1985. gada 17. oktobrī
Mīļie bērni! Visam ir savs laiks. Šodien es jūs aicinu ķerties pie darba, lai koptu savu sirdi. Visi lauku darbi ir pabeigti, un jūs atrodat laiku, lai sakoptu pat visnolaistākos nostūrus. Taču jūs atstājat novārtā savu sirdi. Strādājiet vairāk un ar mīlestību iztīriet katru sirds nostūri. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1985. gada 24. oktobrī
Mīļie bērni! Es vēlos jūs no dienas dienā ietērpt labestībā, paklausībā un Dieva mīlestībā, lai no dienas dienā jūs kļūtu skaistāki un vairāk sagatavoti savam Kungam. Mīļie bērni, uzklausiet manus vēstījumus un dzīvojiet saskaņā ar tiem. Es vēlos jūs vadīt. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1985. gada 31. oktobrī
Mīļie bērni! Šodien es gribētu jūs aicināt strādāt Baznīcā. Es mīlu jūs visus vienādi un vēlos, lai ikkatrs darītu tik, cik viņš spēj. Es zinu, mīļie bērni, ka jūs to varat, bet nedarāt, jo jūtaties mazi un niecīgi šajā ziņā. Jums jābūt drosmīgiem un jādāvā Baznīcai un Jēzum ziediņi, lai visi varētu būt apmierināti. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1985. gada 7. novembrī
Mīļie bērni! Es jūs aicinu uz tuvākmīlestību, aicinu mīlēt ikvienu, kas jūs ienīst. Tad jūs ar mīlestību varēsiet izprast siržu nodomus. Lūdzieties un mīliet, mīļie bērni! Ar mīlestību jūs spēsiet paveikt neiespējamo. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1985. gada 14. novembrī
Mīļie bērni! Es, jūsu Māte, jūs mīlu un aicinu lūgties. Mīļie bērni, es nepagurstu, es saucu jūs pat tad, kad esat tālu no manas Sirds. Es esmu Māte un izjūtu dziļas sāpes ikviena dēļ, kas nomaldījies, bet es viegli piedodu un priecājos par katru bērnu, kas atgriežas pie manis. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1985. gada 21. novembrī
Mīļie bērni! Es vēlos jums atgādināt, ka jums, draudzes locekļiem, šis ir īpašs laiks. Vasarā jūs sakāt, ka esat ļoti aizņemti. Pašlaik jums nav nekādu īpašu darbu, kas būtu veicami tīrumos, tāpēc tagad strādājiet ar sevi! Nāciet uz Misi, jo tās laikā jūs tiekat apdāvināti. Mīļie bērni, daudzi regulāri ierodas uz Misi, arī sliktos laika apstākļos, jo viņi mani mīl un vēlas savu mīlestību apliecināt īpašā veidā. Es lūdzu, lai jūs, apliecinot man savu mīlestību, ierodaties uz Misi. Dievs jūs par to dāsni atalgos. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1985. gada 28. novembrī

1985. gada 5. decembrī
Mīļie bērni! Es jūs aicinu sagatavoties Kristus dzimšanas svētkiem, gandarot, lūdzoties un darot mīlestības darbus. Mīļie bērni, nelūkojieties pēc materiālajām lietām, jo tad jūs nevarēsiet piedzīvot Ziemassvētkus. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1985. gada 12. decembrī

1985. gada 19. decembrī
Mīļie bērni! Šodien es gribu jūs aicināt mīlēt savu tuvāko. Jo vairāk jūs mīlēsiet savu tuvāko, jo vairāk piedzīvosiet Jēzus klātbūtni, īpaši Ziemassvētkos. Dievs jums dos lielas dāvanas, ja paļausieties uz Viņu. Ziemassvētkos es vēlos mātēm dot savu īpašo mātes svētību, un Jēzus svētīs visus pārējos, dodot savu svētību. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1985. gada 26. decembrī
Mīļie bērni! Es vēlos pateikties visiem, kuri ir uzklausījuši manus vēstījumus un šos Kristus dzimšanas svētkus aizvadījuši tā, kā es lūdzu. No šīs dienas jūs, attīrītus no grēka, es vēlos ievest dziļāk mīlestībā. Uzticiet man savu sirdi! Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

Read Previous

1984

Read Next

1986