1994

1994. gada 25. janvārī
Mīļie bērni! Jūs visi esat mani bērni. Es jūs mīlu. Bet, bērniņi, jūs nedrīkstat aizmirst, ka bez lūgšanas jūs nevarat būt cieši kopā ar mani. Šajā laikā ļaunais gars vēlas radīt sajukumu jūsu sirdī un ģimenē. Bērniņi, nepadodieties! Jūs nedrīkstat pieļaut, ka tas jūs vada un nosaka jūsu dzīvi. Es jūs mīlu un aizlūdzu par jums Dievu. Bērniņi, lūdzieties! Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1994. gada 25. februārī
Mīļie bērni! Šodien Es pateicos jums par jūsu lūgšanām. Jūs visi man esat palīdzējuši, lai šis karš beigtos jo drīzāk. Es esmu jums tuvu, lūdzos par katru no jums un aicinu jūs: lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties. Tikai ar lūgšanu varam uzvarēt ļaunumu un nosargāt visu to, ko sātans grib iznīcināt jūsu dzīvēs. Es esmu jūsu Māte, visus jūs mīlu vienādi un aizbildinu Dieva priekšā par jums. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1994. gada 25. martā
Mīļie bērni! Šodien Es priecājos kopā ar jums un aicinu jūs atvērties man, lai jūs kļūtu kā rīki manās rokās pasaules pestīšanai. Es ilgojos, bērniņi, lai jūs visi, kuri esat sajutuši svētuma smaržu caur šiem maniem vēstījumiem, nestu to pasaulei, kas ir izslāpusi pēc Dieva un Dieva mīlestības. Es pateicos jums visiem, ka esat atsaukušies tik lielā skaitā un dodu jums visiem manu Mātes svētību. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1994. gada 25.aprīlī
Mīļie bērni! Šodien aicinu jūs visus izlemt lūgties manos nodomos. Bērniņi, aicinu ikkatru no jums palīdzēt īstenot manu plānu caur šo draudzi. Tagad, bērniņi, Es īpaši aicinu jūs izšķirties iet svētuma ceļu. Tikai tā jūs būsiet tuvu man. Es jūs mīlu un vēlos aizvest jūs visus Sev līdzi uz paradīzi. Bet ja jūs nelūdzaties, neesat pazemīgi un paklausīgi maniem vēstījumiem, es nevaru jums palīdzēt. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1994. gada 25. maijā
Mīļie bērni! Aicinu jūs visus, lai jums būtu vairāk paļāvības uz mani un lai jūs dziļāk izdzīvotu manus vēstījumus. Es esmu ar jums un aizbildinu par jums Dieva priekšā, bet gaidu arī, lai jūsu sirdis atvērtos maniem vēstījumiem. Priecājieties, jo Dievs jūs mīl un katru dienu dāvā jums iespēju atgriezties un vairāk ieticēt Dievam, jūsu Radītājam. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1994. gada 25. jūnijā
Mīļie bērni! Šodien es priecājos savā sirdī, redzot jūs visus šeit klātesošus. Es svētīju jūs un aicinu, lai jūs nolemtu dzīvot saskaņā ar vēstījumiem, kurus jums šeit dodu. Bērniņi, ilgojos jūs visus atvest pie Jēzus, jo Viņš ir jūsu pestīšana. Tādēļ, bērniņi, jo vairāk jūs lūdzaties, jo vairāk jūs piederat man un manam Dēlam Jēzum. Es svētīju jūs visus ar manu Mātes svētību. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1994. gada 25. jūlijā
Mīļie bērni! Šodien es jūs aicinu apņemties pacietīgi veltīt laiku lūgšanai. Bērniņi, jūs nevarat sacīt, ka esat mani un ka, pateicoties maniem vēstījumiem, esat piedzīvojuši atgriešanos, ja neesat gatavi katru dienu veltīt laiku Dievam. Esmu jums cieši līdzās un jūs visus svētīju. Bērniņi, neaizmirstiet – ja jūs nelūdzaties, jūs neesat tuvu man un Svētajam Garam, kas jūs vada pa svētuma ceļu. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1994. gada 25. augustā
Mīļie bērni! Šodien esmu vienota ar jums īpašā veidā, lūdzot jūsu tēvzemei mana mīļotā dēla pāvesta klātbūtnes dāvanu. Lūdzieties, bērniņi, par mana visdārgākā dēla veselību, kurš cieš un kuru es esmu izvēlējusi šiem laikiem. Es lūdzos un aizbildinu pie mana Dēla Jēzus, lai īstenotos jūsu tēvu sapnis. Lūdzieties, bērniņi, sevišķā veidā, jo sātans ir stiprs un grib iznīcināt cerību jūsu sirdī. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1994. gada 25. septembrī
Mīļie bērni! Priecājos kopā ar jums un aicinu jūs uz lūgšanu. Bērniņi, lūdzieties manos nodomos. Jūsu lūgšanas man ir nepieciešamas, caur tām vēlos vadīt jūs pie Dieva. Dievs ir jūsu pestīšana. Dievs sūta mani, lai es jums palīdzētu un vadītu jūs ceļā uz paradīzi, kura ir jūsu dzīves mērķis. Tādēļ, bērniņi, lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1994. gada 25. oktobrī
Mīļie bērni! Esmu ar jums un priecājos, ka Visaugstais ļauj man būt ar jums, pamācīt jūs un vadīt jūs pilnības ceļā. Bērniņi, Es ilgojos, lai jūs būtu kā skaists ziedu klēpis, kuru es gribu uzdāvināt Dievam Visu svēto dienā. Aicinu jūs atvērties un dzīvot, ņemot svētos par paraugu. Māte Baznīca ir izvēlējusies viņus, lai viņi būtu jums kā pamudinājums jūsu ikdienas dzīvē. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1994. gada 25. novembrī
Mīļie bērni! Šodien aicinu jūs uz lūgšanu. Es esmu ar jums un mīlu jūs visus. Es esmu jūsu Māte un ilgojos, lai jūsu sirdis būtu līdzīgas manai Sirdij. Bērniņi, bez lūgšanas jūs nevarat dzīvot un teikt, ka esat mani. Lūgšana ir prieks. Lūgšana ir tas, kā slāpst cilvēka sirds. Tādēļ, bērniņi, tuvojieties manai Bezvainīgajai Sirdij, un jūs atklāsiet Dievu. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

1994. gada 25. decembrī
Mīļie bērni! Šodien Es priecājos kopā ar jums un lūdzos kopā ar jums par mieru: mieru jūsu sirdīs, mieru jūsu ģimenēs, mieru jūsu ilgās, mieru visā pasaulē. Lai šodien svētī jūs Miera Karalis un dāvā jums mieru. Es svētīju jūs un nesu ikkatru no jums savā sirdī. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

Read Previous

1993

Read Next

1995