2001

2001. gada 25. janvārī
Mīļie bērni! Šodien es jūs aicinu ar vēl lielāku entuziasmu atsākt lūgties un gavēt, līdz lūgšana jums kļūst par prieku. Bērniņi, tam, kurš lūdzas, nav baiļu no nākotnes, un tas, kurš gavē, nebaidās no ļaunuma. Es jums atgādināšu: ar lūgšanu un gavēni var apturēt pat karus – jūsu neticības un baiļu no nākotnes karus. Es esmu ar jums un jūs, bērniņi, mācu – jūsu miers un cerība ir Dievā. Tāpēc esiet tuvāk Dievam un ierādiet Viņam pirmo vietu savā dzīvē. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

2001. gada 25. februārī
Mīļie bērni! Šis ir žēlastības laiks. Tāpēc lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties, līdz sapratīsiet, ka Dievs mīl ikvienu no jums. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

2001. gada 25. martā
Mīļie bērni! Arī šodien es jūs aicinu atvērties lūgšanai. Bērniņi, jūs dzīvojat laikā, kad Dievs dod lielas žēlastības, bet nezināt, kā no tām gūt labumu. Jums rūp viss cits, bet vismazāk – dvēsele un garīgā dzīve. Mostieties no savas dvēseles nogurdinošā miega un no visa spēka sakiet Dievam “jā”. Izvēlieties atgriešanos un svētumu. Es esmu ar jums, bērniņi, un jūs aicinu pilnveidot savu dvēseli un visu, ko darāt. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

2001. gada 25. aprīlī
Mīļie bērni! Arī šodien es jūs aicinu lūgties. Bērniņi, lūgšana dara brīnumus. Kad esat noguruši vai slimi, kad nezināt, kāda jēga jūsu dzīvei, ņemiet rožukroni un lūdzieties. Lūdzieties, līdz lūgšana jums kļūst par priecīgu tikšanos ar jūsu Pestītāju. Es esmu ar jums, bērniņi, un es aizbilstu un lūdzos par jums. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

2001. gada 25. maijā
Mīļie bērni! Šajā žēlastības laikā es jūs aicinu lūgties. Bērniņi, jūs strādājat daudz, taču bez Dieva svētības. Svētījiet un meklējiet Svētā Gara gudrību, lai Viņš jūs vada šajā laikā, tā ka jūs varētu saprast šā laika žēlastību un tajā dzīvot. Atgriezieties, bērniņi, un metieties uz ceļiem savas sirds klusumā. Lai Dievs ir jūsu esamības centrā, tā ka jūs ar prieku liecinātu par skaistumu, ko Dievs nemitīgi dāvā jūsu dzīvē. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

2001. gada 25. jūnijā
Mīļie bērni! Es esmu kopā ar jums un jums visiem dodu savu Mātes svētību. Īpaši šodien, kad Dievs jums pārpilnībā sniedz žēlastības, lūdzieties un meklējiet Dievu caur mani. Dievs jums dāvā lielas žēlastības, tāpēc, bērniņi, izmantojiet šo žēlastības laiku un tuvojieties manai Sirdij, lai es jūs varētu vest pie sava Dēla Jēzus. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

2001. gada 25. jūlijā
Mīļie bērni! Šajā žēlastības laikā es jūs aicinu arvien vairāk tuvoties Dievam, individuāli lūdzoties. Izmantojiet labi atpūtas laiku un savai dvēselei un acīm ļaujiet atpūsties Dievā. Rodiet mieru dabā, un jūs atklāsiet Dievu, Radītāju, kam jūs spēsiet pateikties par visām radībām, un tad savā sirdī jūs atradīsiet prieku. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

2001. gada 25. augustā
Mīļie bērni! Šodien es jūs visus aicinu apņemties kļūt svētiem. Bērniņi, lai vienmēr jūsu domās un ik situācijā svētums jums ir pirmajā vietā gan darbos, gan vārdos. Tādējādi jūs to praktizēsiet; pamazām, soli pa solim lūgšana un centieni pēc svētuma ienāks jūsu ģimenē. Esiet patiesi pret sevi un nepiesaistieties materiālajām lietām, bet gan Dievam. Un neaizmirstiet, bērniņi, ka jūsu dzīve ir pārejoša kā zieda mūžs. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

2001. gada 25. septembrī
Mīļie bērni! Es jūs aicinu lūgties arī šodien – īpaši tagad, kad sātans vēlas karu un naidu. Es no jauna jūs aicinu, bērniņi: lūdzieties un gavējiet, lai Dievs jums dāvātu mieru. Lieciniet par mieru ikvienai sirdij un esiet miera nesēji šajā pasaulē, kurā trūkst miera. Es esmu ar jums un aizbilstu Dievam par katru no jums. Un nebīstieties, jo tas, kurš lūdzas, nebaidās no ļaunuma, un viņa sirdī nav naida. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

2001. gada 25. oktobrī
Mīļie bērni! Arī šodien es jūs aicinu lūgties no visas sirds un mīlēt citam citu. Bērniņi, jūs esat izraudzīti liecināt par mieru un prieku. Ja nav miera – lūdzieties, un jūs to saņemsiet. Pateicoties jums un jūsu lūgšanai, bērniņi, miers izliesies visā pasaulē. Tāpēc, bērniņi, lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties, jo lūgšana cilvēku sirdī un pasaulē dara brīnumus. Es esmu ar jums un pateicos Dievam par katru no jums, kas lūgšanu ir ņēmis nopietni un dzīvo to. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

2001. gada 25. novembrī
Mīļie bērni! Šajā žēlastības laikā es jūs no jauna aicinu lūgties. Bērniņi, lūdzieties un sagatavojiet savu sirdi Miera Karaļa atnākšanai, lai Viņš ar savu svētību dotu mieru visai pasaulei. Sirdīs valda nemiers, bet pasaulē – naids. Tāpēc jūs, kas dzīvojat saskaņā ar maniem vēstījumiem, esiet gaisma un rokas, kas sniedzas pretī šai neticīgajai pasaulei, lai visi iepazītu Dieva mīlestību. Neaizmirstiet, bērniņi, ka es esmu kopā ar jums un jūs visus svētīju. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

2001. gada 25. decembrī
Mīļie bērni! Šodien es jūs aicinu un mudinu lūgties par mieru. Īpaši šodien, nesot uz rokām jaundzimušo Jēzu, es jūs aicinu lūgšanā savienoties ar Viņu un kļūt par zīmi šai nemierpilnajai pasaulei. Mudiniet cits citu, bērniņi, lūgties un mīlēt. Lai jūsu ticība mudina citus vairāk ticēt un mīlēt. Es jūs visus svētīju un aicinu tuvāk pie manas Sirds un Bērna Jēzus Sirds. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

Read Previous

2000

Read Next

2002