2005

2005. gada 25. janvārī
Mīļie bērni! Šajā žēlastības laikā es jūs no jauna aicinu lūgties. Lūdzieties, bērniņi, par kristiešu vienotību, par to, lai visi ir viena sirds. Tas, cik patiesa šī vienotība būs jūsu vidū, atkarīgs no tā, cik patiesi jūs lūgsieties un piedosiet. Neaizmirstiet – mīlestība uzvarēs tikai tad, ja jūs lūgsieties un ja jūsu sirdis būs atvērtas. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

2005. gada 25. februārī
Mīļie bērni! Šodien es jūs aicinu būt manām atplestajām rokām šajā pasaulē, kur Dievam ierādīta pēdējā vieta. Lai jūsu dzīvē, bērniņi, Dievam ir pirmā vieta! Dievs jūs svētīs un dāvās jums spēku liecināt par Viņu – mīlestības un miera Dievu. Es esmu kopā ar jums un aizbilstu par jums visiem. Bērniņi, neaizmirstiet, ka es jūs maigi mīlu. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

2005. gada 25. martā
Mīļie bērni! Šodien es jūs aicinu mīlēt. Bērniņi, mīliet cits citu ar Dieva mīlestību! Ik mirkli − priekos un bēdās − lai virsroku gūst mīlestība, un tādējādi mīlestība sāks valdīt jūsu sirdīs. Augšāmceltais Jēzus būs kopā ar jums, un jūs būsiet Viņa liecinieki. Es priecājos kopā ar jums un jūs sargāju zem sava mātes apmetņa. Īpaši, bērniņi, es raudzīšos, lai jūs ik dienas ar mīlestību atgrieztos. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

2005. gada 25. aprīlī
Mīļie bērni! Arī šodien es jūs aicinu atjaunot lūgšanu savās ģimenēs. Ar lūgšanu un Svēto Rakstu lasīšanu jūsu ģimenēs ienāks Svētais Gars, kas jūs atjaunos. Tā jūs kļūsiet par ticības skolotājiem savā ģimenē. Jūsu lūgšanu un mīlestības rezultātā pasaule nostāsies uz labāka ceļa un tajā sāks valdīt mīlestība. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

2005. gada 25. maijā
Mīļie bērni! Es jūs aicinu dzīvot saskaņā ar maniem vēstījumiem, darot to pazemībā. Lieciniet par tiem jo īpaši tagad, kad tuvojas manas parādīšanās gadadiena. Bērniņi, esiet zīme tiem, kas ir tālu no Dieva un Viņa mīlestības. Es esmu kopā ar jums un dodu jums savu mātes svētību. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

2005. gada 25. jūnijā
Mīļie bērni! Šodien es jums pateicos par it visu, ko esat upurējuši manā nodomā. Bērniņi, es jūs aicinu būt maniem miera un mīlestības apustuļiem savā ģimenē un pasaulē. Lūdzieties, lai Svētais Gars varētu jūs apgaismot un vadīt pa svētuma ceļu. Es esmu kopā ar jums un jums visiem sniedzu savu mātes svētību. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

2005. gada 25. jūlijā
Mīļie bērni! Arī šodien es jūs aicinu piepildīt savu dienu ar īsām un dedzīgām lūgšanām. Kad jūs lūdzat, jūsu sirdis ir atvērtas, Dievs jūs mīl pavisam īpaši un dāvā jums īpašas žēlastības. Tāpēc izmantojiet labi šo žēlastības laiku un uzticiet to Dievam vairāk, nekā to esat darījuši līdz šim. Veiciet gavēšanas un atteikšanās novennas, lai tā sātans būtu tālu prom no jums, bet ap jums – žēlastība. Es esmu jūsu tuvumā un aizbilstu Dieva priekšā par katru no jums. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

2005. gada 25. augustā
Mīļie bērni! Arī šodien es jūs aicinu dzīvot saskaņā ar maniem vēstījumiem. Dievs jums dāvā šo laiku kā žēlastības laiku. Tāpēc, bērniņi, izmantojiet labi ikvienu savas dzīves mirkli un lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties! Es jūs svētīju un aizbilstu Visaugstā priekšā par katru no jums. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

2005. gada 25. septembrī
Mīļie bērni! Es jūs aicinu ar mīlestību: atgriezieties, pat ja esat tālu no manas sirds. Neaizmirstiet, ka es esmu jūsu Māte un pārdzīvoju par ikvienu, kas attālinājies no manas sirds. Bet Es jūs nepametu vienus. es ticu, ka jūs novērsīsieties no grēka ceļa un izvēlēsieties ceļu uz svētumu. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

2005. gada 25. oktobrī
Bērniņi! Ticiet, lūdzieties un mīliet, un Dievs būs jums tuvu. Viņš sniegs jums kā dāvanu visas žēlastības, kuras vēlaties no Viņa saņemt. es esmu dāvana jums, jo dienu no dienas Dievs ļauj man būt kopā ar jums un jūs mīlēt ar neizmērojamu mīlestību. Tāpēc, bērniņi, lūgšanā un pazemībā atveriet savas sirdis un esiet manas klātbūtnes liecinieki. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

2005. gada 25. novembrī
Mīļie bērni! Arī šodien es jūs aicinu: lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties, līdz lūgšana kļūst par jūsu dzīvi. Bērniņi, šajā laikā es īpaši lūgšu Dievu, lai Viņš jums dāvā ticības dāvanu. Tikai ticībā jūs atklāsiet prieku par dzīves dāvanu, ko Dievs jums devis. Jūsu sirds būs pilna prieka, domājot par mūžību. Es esmu kopā ar jums un jūs maigi mīlu. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

2005. gada 25. decembrī
Mīļie bērni! Arī šodien uz manām rokām ir mazais Jēzus, un es jums sniedzu Viņu – miera Karali, lai Viņš jūs svētī ar savu mieru. Bērniņi, šodien es īpašā veidā jūs aicinu būt maniem miera nesējiem šajā pasaulē, kur miera trūkst. Dievs jūs svētīs. Bērniņi neaizmirstiet, ka es esmu jūsu Māte. Turot savās rokās mazo Jēzu, es jums visiem dāvāju īpašu svētību. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

Read Previous

2002

Read Next

2006