2009

2009. gada 25. janvārī
Mīļie bērni! Arī šodien es jūs aicinu lūgties. Lai lūgšana jums ir kā sēkla, kuru jūs sējat manā sirdī un kuru es atdodu savam Dēlam Jēzum par jūsu dvēseles pestīšanu. Bērniņi, es vēlos, lai ikviens no jums iemīlas mūžīgajā dzīvē, kas ir jūsu nākotne, un lai viss pasaulīgais jūs tuvinātu Dievam, Radītājam. Es esmu kopā ar jums tik ilgi tāpēc, ka jūs esat uz nepareizā ceļa. Tikai ar manu palīdzību, bērniņi, jūs atvērsiet acis. Daudz ir to, kas dzīvo saskaņā ar maniem vēstījumiem un apzinās, ka viņi dodas pa svētuma ceļu uz mūžību. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu.

2009. gada 25. februārī
Mīļie bērni! Šajā atteikšanās, lūgšanas un gandarīšanas laikā es jūs no jauna lūdzu: ejiet un izsūdziet savus grēkus, lai tādējādi žēlastība varētu atvērt jūsu sirdi, un ļaujiet tai jūs pārveidot. Atgriezieties, bērniņi, atverieties Dievam un Viņa plānam attiecībā uz katru no jums. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu.

2009. gada 25. martā
Mīļie bērni! Šajā pavasara laikā, kad viss mostas no ziemas stinguma, arī jūs atmodiniet savu dvēseli ar lūgšanu, lai tā būtu gatava saņemt augšāmceltā Jēzus gaismu. Lai Viņš jūs, bērniņi, tuvina Savai Sirdij un jūs tādējādi būtu atvērti mūžīgajai dzīvei. Es lūdzos par jums un aizlūdzu Visaugstāko par jūsu patiesu atgriešanos. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu.

2009. gada 25. aprīlī
Mīļie bērni! Šodien es jūs visus aicinu lūgties par mieru un liecināt par to savā ģimenē, lai tādējādi miers kļūtu par vislielāko vērtību šajā pasaulē, kurā trūkst miera. Es esmu jūsu Miera Karaliene un Māte. Es vēlos jūs vest pa ceļu, kas ved uz mieru, kuru sniedz vienīgi Dievs. Tāpēc lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu.

2009. gada 25. maijā
Mīļie bērni! Šajā laikā es jūs visus aicinu lūgties, lai Svētais Gars nonāk pār ikvienu kristīto un tādējādi varētu jūs visus atjaunot un vadīt, tā ka jūs kļūtu par savas ticības lieciniekiem – jūs un visi tie, kas ir tālu no Dieva un Viņa mīlestības. Es esmu ar jums kopā un Visaugstā priekšā aizbilstu par jums. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu.

2009. gada 25. jūnijā
Mīļie bērni! Priecājieties kopā ar mani, ar prieku atgriezieties un pateicieties Dievam par manu klātbūtni jūsu vidū. Lūdzieties, lai jūsu sirdī būtu Dievs un lai Viņš kļūtu par jūsu dzīves centru; bērniņi, lieciniet ar savu dzīvi, lai ikviena radība sajustu Dieva mīlestību. Esiet ikvienai radībai manas izstieptās rokas, lai visus pievilktu pie Dieva mīlestības. Es dodu jums savu mātes svētību. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu.

2009. gada 25. jūlijā
Mīļie bērni! Lai šis laiks jums ir lūgšanu laiks! Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu.

2009. gada 25. augustā
Mīļie bērni! Šodien no jauna es jūs aicinu uz atgriešanos. Bērniņi, jūs vēl neesat pietiekami svēti, un jūs neizstarojat svētumu citiem, tāpēc lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties un strādājiet savas personiskās atgriešanās labā, lai tādējādi jūs citiem cilvēkiem varētu kļūt par Dieva mīlestības zīmi. Es esmu kopā ar jums un jūs vadu uz mūžību, pēc kuras būtu jāilgojas ikvienai sirdij. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu.

2009. gada 25. septembrī
Mīļie bērni! Ar prieku nemitīgi strādājiet savas atgriešanās labā. Upurējiet visus savus priekus un bēdas manai Bezvainīgajai Sirdij, lai es jūs visus varētu vest pie sava mīļotā Dēla un jūs tādējādi rastu prieku Viņa Sirdī. Es esmu kopā ar jums, lai jūs mācītu un vadītu uz mūžību. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu.

2009. gada 25. oktobrī
Mīļie bērni! Arī šodien es jums dodu savu svētību. Es jūs visus svētīju un aicinu augt, ejot šo ceļu, ko Dievs ir uzsācis ar manu starpniecību jūsu pestīšanas labad. Bērniņi, lūdzieties, gavējiet un priecīgi lieciniet par savu ticību, un lai jūsu sirdi vienmēr piepilda lūgšana. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu.

2009. gada 25. novembrī
Mīļie bērni! Šajā žēlastības laikā es jūs visus aicinu savā ģimenē atsākt kopīgi lūgties. Ar prieku sagatavojieties Jēzus atnākšanai. Bērniņi, lai jūsu sirds ir tīra un patīkama, tā ka mīlestība un siltums sāktu plūst caur jums un aizsniegtu ikvienu sirdi, kas ir tālu no Viņa mīlestības. Bērniņi, esiet manas rokas, kas sniedzas pretī, mīlestības pilnās rokas visiem tiem, kas ir pazuduši, kam vairs nav ticības un cerības. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu.

2009. gada 25. decembrī
Mīļie bērni! Šai priekpilnajā dienā es jūs visus nesu priekšā manam Dēlam — Miera Karalim, lai Viņš jūs apdāvinātu ar Savu mieru un svētību. Bērniņi, ar savu mieru un svētību dalieties mīlestībā dalieties ar citiem. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu.

Read Previous

2008

Read Next

2010