Dievmātes vēstījums Mirjanai Dragičevičai-Soldo 2019. gada 2. augustā

Mīļie bērni! Liela ir mana Dēla mīlestība. Ja jūs iepazītu Viņa mīlestības diženumu, jūs nepārstātu Viņu pielūgt un Viņam pateikties. Viņš vienmēr ir dzīvs kopā ar jums Euharistijā, jo Euharistija ir Viņa Sirds. Euharistija ir ticības sirds. Viņš jūs nekad nav atstājis. Pat tad, kad jūs centāties attālināties no Viņa, Viņš jūs nepameta. Tāpēc mana Mātes sirds ir laimīga, kad redzu, kā jūs mīlestības pilni atgriežaties pie Viņa, kad redzu, kā jūs nākat pie Viņa pa izlīgšanas, mīlestības un cerības ceļu. Mana Mātes sirds zina – kad ejat ticības ceļu, jūs esat atvases, pumpuri. Bet lūdzoties un gavējot jūs būsiet augļi, mani ziedi, manas mīlestības apustuļi; jūs būsiet gaismas nesēji un ap sevi izstarosiet mīlestību un gudrību. Mani bērni, es kā Māte jūs lūdzu: lūdzieties, domājiet un apsveriet. Viss, kas ar jums notiek, –viss skaistais, sāpīgais un priecīgais – liek jums garīgi augt, lai jūsos pieaugtu mans Dēls. Mani bērni, atdodiet sevi Viņam, ticiet Viņam, paļaujieties uz Viņa mīlestību – lai Viņš jūs vada! Lai Euharistija ir tā, kur jūs stiprināt savu dvēseli, lai pēc tam izplatītu mīlestību un patiesību – liecinātu par manu Dēlu. Paldies jums!

Read Previous

ARHIBĪSKAPS LUIDŽI PECCUTO: “DIEVS KATRAM NO MUMS SAKA: “SEKO MAN!”

Read Next

TĒVA ĻUBO KURTOVIČA OFM LIECĪBA. STARPTAUTISKĀ LŪGŠANU TIKŠANĀS MEDŽUGORJES GARĀ AGLONĀ 27.07.2019. 2.DAĻA.