Vēstījums Mirjanai Draģičevičai-Soldo 2019. gada 2. oktobrī

Mīļie bērni! Pateicoties Debesu Tēva gribai un mīlestībai, es esmu šeit, jūsu vidū, lai ar Mātes mīlestību palīdzētu ticībai pieaugt jūsu sirdī, tā ka jūs patiešām spētu saprast, kāds ir laicīgās dzīves mērķis un cik dižens – mūžīgās dzīves mērķis. Mani bērni, laicīgā dzīve ir ceļš, kas ved uz mūžību, patiesību un dzīvību – pie mana Dēla. Es vēlos jūs vest pa šo ceļu. Jūs, mani bērni, jūs, kuri vienmēr ilgojaties iemantot vairāk mīlestības, patiesības un ticības, ziniet, ka ir tikai viens avots, no kura varat dzert, – paļāvība uz Debesu Tēvu, paļāvība uz Viņa mīlestību. Pilnībā uzticieties Viņa gribai un nebaidieties. Viss, kas jums ir vislabākais, viss, kas jūs ved uz mūžīgo dzīvi, jums tiks dots. Jūs sapratīsiet, ka dzīves mērķis ne vienmēr ir gribēt un ņemt, – tas ir arī mīlēt un dot. Jūs iemantosiet patiesu mieru un patiesu mīlestību, būsiet mīlestības apustuļi, ar savu piemēru jūs panāksiet to, ka tie mani bērni, kuri nepazīst manu Dēlu un Viņa mīlestību, vēlēsies Viņu iepazīt. Mani bērni, manas mīlestības apustuļi, kopā ar mani pielūdziet manu Dēlu un mīliet Viņu
vairāk par visu. Vienmēr centieties dzīvot Viņa patiesībā! Paldies jums!

Read Previous

5 GADI NEPĀRTRAUKTĀS ROŽUKROŅA LŪGŠANAS UN GAVĒŅA DIEVMĀTES NODOMOS UN PAR MIERU VISĀ PASAULĒ

Read Next

KUNGS PARŪPĒSIES PAR VISU