KUNGS PARŪPĒSIES PAR VISU

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2019. gada 25. oktobrī
Mīļie bērni! Šodien es jūs aicinu lūgties. Lai lūgšana ir balzams jūsu dvēselei, jo lūgšanas auglis ir prieks, dāvāšana un liecināšana par Dievu citiem ar savu dzīvi. Bērniņi, sevi pilnīgi uzticiet Dievam – Viņš parūpēsies par visu un jūs svētīs, un jūsu upuriem būs jēga. Es esmu ar jums un jūs visus svētīju ar savu Mātes svētību. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

“Lai lūgšana ir balzams jūsu dvēselei,” mums saka Debesu Māte. Tas nozīmē, ka Viņa zina, ka mūsu dvēselei ir nepieciešamas zāles. Iespējams, ka mūsu dvēsele ir slima, bet mēs to nezinām, vai arī zinām, bet lietojam zāles, kas neārstē. “Jūsu dvēsele ir nemierīga, jo jūsu gars ir vājš un noguris no visām pasaulīgajām lietām. Jūs, bērniņi, lūdziet Svēto Garu, lai Viņš jūs pārveido un piepilda ar Savu ticības un cerības spēku, tā ka jūs būtu nelokāmi šajā cīņā pret ļaunumu,” kādā no vēstījumiem sacīja Dievmāte.

Šodien Viņa kā zāles piedāvā lūgšanu. Balzamam piemīt ārstnieciskas, nomierinošas un atjaunojošas īpašības. Lūgšana nedziedina, taču tās saturs ir mīlestība. Lūgšana ir satikšanās ar Dievu. Dievu, kas ir Mīlestība. Vienīgi Dievs var dāvāt mūsu dvēselei mieru. Viņš mūs ir radījis mīlestībā un mīlestībai. Kad satiekam To, par Kuru zinām, ka Viņš mūs mīl, mēs tiekam piepildīti.

Tādēļ tik bieži Marijas vēstījumos izskan aicinājums lūgt Dieva mīlestības pieredzi. Šo žēlastību mēs varam izlūgt vienkāršā lūgšanā: “Kungs, ļauj man piedzīvot Tavu mīlestību!”

38 gadus pār Medžugorji atveras debesis un parādās Dievmāte. Debesu Tēvs ļauj Marijai nākt, lai Viņa mums mācītu Dieva mīlestību. Dievmāte mūs mīl. Viņa mūs aicina sirds klusumā pilnībā atdot sevi Dieva rokās. Šis aicinājums daudzos svētceļniekos rada dziļas, iekšējas pārmaiņas.

Lai arī kur mēs būtu, Marija steidzas palīgā. Atliek vien saukt uz Viņu, un Marija lūdzas kopā ar mums.

Kad esam piedzīvojuši Dieva mīlestību, mēs nespējam palikt pasīvi. Dievmāte saka: “…lūgšanas auglis ir prieks, dāvāšana un liecināšana par Dievu citiem ar savu dzīvi.” Marijas skolā lūgšanai sekos tieša, mīlestības pilna kalpošana tuvākajiem. Tas būs patiess kalpošanas prieks – liecināšana par Dievu ne tik daudz ar vārdiem kā ar darbiem.

“Lūdzoties jūsu dvēsele iemantos mieru, bet pasaule – prieku būt kopā ar Dievu. Tikai tādā veidā jūsu sirds atvērsies mieram un jūsu dvēsele iemantos mieru. Lai jūs jūtat sevī nepieciešamību liecināt citiem par mīlestību, kura piepilda jūsu sirdis un ikdienu”.

Tas ir Marijas dzīves piemērs. Evaņģēlijā mēs lasām tikai dažus Marijas vārdus, taču Viņa ir klātesoša visu laiku. Marija bija uz mūžiem vienota ar Jēzu un pilnībā nodota Tēva pestīšanas plānam. Ikdienas priekos, sāpēs un godībā Marija vienmēr liecināja par Mīlestību.
Šodien viņa mūs aicina: “…sevi pilnīgi uzticiet Dievam – Viņš parūpēsies par visu un jūs svētīs, un jūsu upuriem būs jēga.”

Vienīgi Jēzus Māte var iemācīt mums, kā pilnībā uzticēt sevi Dievam. Viņa zina, ka mēs bieži aizmirstam Dievu, Kurš vienmēr ir blakus, lai par visu parūpētos. Reizēm mēs krītam nespēkā, jo cenšamies risināt situācijas bez Dieva. Tādēļ mēs esam neapmierināti, noguruši un rūpju pārņemti. Arī šodien Jēzus mūs aicina, uzrunājot caur Savu Māti: “Nāciet šurp pie Manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, Es jūs gribu atvieglināt.” Marija mūs māca atkārtot savu veltīšanās lūgšanu: “…Tavs prāts lai notiek kā debesīs tā arī virs zemes…; …lai notiek ar mani pēc tava vārda.” Tad mēs ļaujam Dievam darboties un dāvāt mums vislabāko. Dieva mīlestība izplatās mūsu dzīvē. Iesim kopā ar Mariju, lai, sekojot Viņas piemēram, augtu mīlestībā lūgšanā, sevis veltīšanā, kalpošanā un klusā sevis dāvāšanā tuvākajam.

LŪGŠANA: Debesu Tēvs, pateicamies, ka Tu dāvā Mariju, lai Viņa mums nepārtraukti atgādinātu par Tavu mīlestību. Viņas Sirdī, kurā Tu ar prieku mūs atrod, pilnībā uzticam sevi Tev. Kopā ar Mariju, lūdzam par visiem tiem, kuri vēl nav iepazinuši Tavu mīlestību. Uzticam Tev tos, kuru ievainotajām un mieru zaudējušajām dvēselēm ir nepieciešams lūgšanas balzams. Lūdzam Tevi – dāvā žēlastību iepazīt Tevi kā mīlošu Tēvu. Ļauj viņiem veltīšanās lūgšanā piedzīvot izlīgšanas spēku un prieku par to, ka Tu par visu rūpējies. Āmen.

Terēze Gažiova

Read Previous

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2019. gada 25. oktobrī

Read Next

LŪGŠANA – BALZĀMS DVĒSELEI