Vēstījums Mirjanai Draģičevičai-Soldo 2019. gada 2. novembrī

Mīļie bērni! Mans mīļotais Dēls vienmēr lūdzās un slavēja Debesu Tēvu. Viņš vienmēr Tēvam visu pasacīja un paļāvās uz Viņa gribu. Tā jārīkojas arī jums, mani bērni, jo Debesu Tēvs vienmēr uzklausa savus bērnus. Viena sirds vienā sirdī – mīlestība, gaisma un dzīvība. Debesu Tēvs sevi dāvāja ar cilvēka vaiga starpniecību, un šis vaigs ir mana Dēla Vaigs. Jūs, manas mīlestības apustuļi, – jums vienmēr savā sirdī un domās jānes mana Dēla Vaigs. Jums vienmēr jādomā par Viņa mīlestību un upuri. Jums jālūdzas, lai vienmēr izjustu Viņa klātbūtni, jo, manas mīlestības apustuļi, tas ir veids, kā jūs palīdzat tiem, kuri nepazīst manu Dēlu un kuri nav iepazinuši Viņa mīlestību. Mani bērni, lasiet Evaņģēlija grāmatu. Tā vienmēr ir kaut kas jauns, tā jūs saista ar manu Dēlu, kas piedzima tādēļ, lai nestu dzīvības vārdus visiem maniem bērniem un par visiem sevi upurētu. Manas mīlestības apustuļi, kurus nes mīlestība pret manu Dēlu, nesiet mīlestību un mieru visiem saviem brāļiem! Nekad netiesājiet. Mīliet ikvienu saskaņā ar mana Dēla mīlestību. Tādējādi jūs rūpēsieties arī par savu dvēseli, bet tā ir vislielākais dārgums, kas jums patiešām pieder. Paldies jums!

Read Previous

LŪGŠANU TIKŠANĀS PAR MIERU UKRAINĀ

Read Next

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2019. gada 25. novembrī