Gatavošanās tēva Slavko Barbariča 20. nāves gadadienai

Dārgie draugi, 2020.g 24. novembrī atzīmēsim tēva Slavko Barbariča 20. nāves gadadienu. Atgādinām, ka viņš atstāja šo pasauli pēc Krusta ceļa lūgšanas Križevaca kalnā krusta pakājē pēc plkst. 15:00.

 1. g. 25. novembrī Jaunava Marija sacīja:

“Mīļie bērni! Šodien, kad Debesis jums ir īpaši tuvu, es jūs aicinu lūgties, lai, pateicoties lūgšanai, jūs Dievam ierādītu pirmo vietu. Bērniņi, šodien es esmu jums līdzās un katram no jums sniedzu savu Mātes svētību, lai jums būtu spēks un mīlestība pret visiem cilvēkiem, kurus sastapsiet šīszemes dzīvē un lai jūs varētu dāvāt Dieva mīlestību. Es priecājos kopā ar jums un vēlos jums sacīt, ka jūsu brālis Slavko ir piedzimis Debesīm un aizlūdz par jums. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!”

Gatavosimies šim nozīmīgajam notikumam katru dienu ar tēva Slavko pārdomām, citātiem un lūgšanu.

Lūgšanu sākam šodien, 24. oktobrī, un noslēgsim 2020. g. 24. novembrī.

 

25. diena

(17.11.2020)

„Ejot svētuma ceļu un nošķirot savu dzīvi no ļaunuma un grēka, kristietis palīdz arī savam tuvākajam pieņemt lēmumu atstāt ļaunumu.“

 1. Kopīgais lūgšanas nodoms: tēvs Slavko, aizbildini par mums, lai kopā ar mums un caur mums īstenotos Marijas plāni un nodomi.
 2. Personīgais lūgšanas nodoms.

 Esi sveicināta, Marija…, Gods lai ir Tēvam…

Tēvs Slavko, aizbildini par mums!

 

24. diena

(16.11.2020)

„Svētums ir aicinājums dzīvot mīlestībā uz Dievu un brāļiem. Vispirms tas nozīmē mūsu attiecību ar  Dievu un cilvēkiem dziedināšanu, bet pēc tam pieaugšanu mīlestībā, ticībā un cerībā“.

 1. Kopīgais lūgšanas nodoms: tēvs Slavko, aizbildini par mums, lai kopā ar mums un caur mums īstenotos Marijas plāni un nodomi.
 2. Personīgais lūgšanas nodoms.

Esi sveicināta, Marija…, Gods lai ir Tēvam…

Tēvs Slavko, aizbildini par mums!

 

23. diena

(15.11.2020)

„Svētums ir aicinājums dzīvot mīlestībā uz Dievu un brāļiem. Vispirms tas nozīmē mūsu attiecību ar  Dievu un cilvēkiem dziedināšanu, bet pēc tam pieaugšanu mīlestībā, ticībā un cerībā“.

 1. Kopīgais lūgšanas nodoms: tēvs Slavko, aizbildini par mums, lai kopā ar mums un caur mums īstenotos Marijas plāni un nodomi.
 2. Personīgais lūgšanas nodoms.

Esi sveicināta, Marija…, Gods lai ir Tēvam…

Tēvs Slavko, aizbildini par mums!

 

22. diena

(14.11.2020)

«Ja kāds nepiedod, viņa mīlestība būs īslaicīga un atkarīga no daudziem nosacījumiem”.

 1. Kopīgais lūgšanas nodoms: tēvs Slavko, aizbildini par mums, lai kopā ar mums un caur mums īstenotos Marijas plāni un nodomi.
 2. Personīgais lūgšanas nodoms.

Esi sveicināta, Marija…, Gods lai ir Tēvam…

Tēvs Slavko, aizbildini par mums!

 

21. diena

(13.11.2020)

“Mīlēt un būt mīlētam ir katra cilvēka galvenā un dziļākā vēlēšanās”.

 1. Kopīgais lūgšanas nodoms: tēvs Slavko, aizbildini par mums, lai kopā ar mums un caur mums īstenotos Marijas plāni un nodomi.
 2. Personīgais lūgšanas nodoms.

Esi sveicināta, Marija…, Gods lai ir Tēvam…

Tēvs Slavko, aizbildini par mums!

 

20. diena

(12.11.2020)

“Lūgšana ir būšana ar Dievu mīlestībā”.

 1. Kopīgais lūgšanas nodoms: tēvs Slavko, aizbildini par mums, lai kopā ar mums un caur mums īstenotos Marijas plāni un nodomi.
 2. Personīgais lūgšanas nodoms.

Esi sveicināta, Marija…, Gods lai ir Tēvam…

Tēvs Slavko, aizbildini par mums!

 

19. diena

(11.11.2020)

„Darīt kaut ko ar sirdi nozīmē tikai vienu – darīt to ar mīlestību. Darīt to ar pilnu atdevi, ar cieņu, koncentrējoties“.

 1. Kopīgais lūgšanas nodoms: tēvs Slavko, aizbildini par mums, lai kopā ar mums un caur mums īstenotos Marijas plāni un nodomi.
 2. Personīgais lūgšanas nodoms.

Esi sveicināta, Marija…, Gods lai ir Tēvam…

Tēvs Slavko, aizbildini par mums!

 

18. diena

(10.11.2020)

„Tas, kurš mīl Dievu, atradīs laiku un būs ar Viņu. Savukārt, tas, kurš Viņu nemīl. Vienmēr atradīs kaut ko svarīgāku un steidzamu un viņam nekad nebūs laika, lai satiktos ar Dievu“.

 1. Kopīgais lūgšanas nodoms: tēvs Slavko, aizbildini par mums, lai kopā ar mums un caur mums īstenotos Marijas plāni un nodomi.
 2. Personīgais lūgšanas nodoms.

Esi sveicināta, Marija…, Gods lai ir Tēvam…

Tēvs Slavko, aizbildini par mums!

 

17. diena

(9.11.2020)

„Cīnīties par iekšējo brīvību un mīlestību ir daudz grūtāk, nekā atbrīvoties vismaz no viena ārēja ienaidnieka. Neviens un nekas nevar tik ļoti apdraudēt cilvēku kā viņš pats sevi.“

 1. Kopīgais lūgšanas nodoms: tēvs Slavko, aizbildini par mums, lai kopā ar mums un caur mums īstenotos Marijas plāni un nodomi.
 2. Personīgais lūgšanas nodoms.

Esi sveicināta, Marija…, Gods lai ir Tēvam…

Tēvs Slavko, aizbildini par mums!

 

16. diena

(8.11.2020)

“Patmīlīga attieksme pret dotām dāvanām ir visbīstamākā cilvēka maldība. Tas, kurš dāvina to, ar ko pats ir apdāvināts, katru dienu saņem vēl vairāk dāvanu, kļūst arvien bagātāks, mierīgāks un laimīgāks.”

 1. Kopīgais lūgšanas nodoms: tēvs Slavko, aizbildini par mums, lai kopā ar mums un caur mums īstenotos Marijas plāni un nodomi.
 2. Personīgais lūgšanas nodoms.

Esi sveicināta, Marija…, Gods lai ir Tēvam…

Tēvs Slavko, aizbildini par mums!

 

15.diena

(7.11.2020)

“Tāpat kā nevar pastāvēt ģimene, kurā cits ar citu nesarunājas, tā arī nevar pastāvēt kristīga ģimene, kurā netiek praktizēta kopēja lūgšana”.

 1. Kopīgais lūgšanas nodoms: tēvs Slavko, aizbildini par mums, lai kopā ar mums un caur mums īstenotos Marijas plāni un nodomi.
 2. Personīgais lūgšanas nodoms.

Esi sveicināta, Marija…, Gods lai ir Tēvam…

Tēvs Slavko, aizbildini par mums!

 

14. diena

(6.11.2020)

“Nav nepieciešams meklēt laimi. Laime nav mērķis. Tas ir auglis, kas nāk no kalpošanas un upuru citu labā”.

 1. Kopīgais lūgšanas nodoms: tēvs Slavko, aizbildini par mums, lai kopā ar mums un caur mums īstenotos Marijas plāni un nodomi.
 2. Personīgais lūgšanas nodoms.

Esi sveicināta, Marija…, Gods lai ir Tēvam…

Tēvs Slavko, aizbildini par mums!

 

13. diena

(5.11.2020)

“Gavēt nozīmē atbrīvoties no laicīgā un neļaut laicīgām lietām aizēnot mūsu skatienu uz mūžību”.

 1. Kopīgais lūgšanas nodoms: tēvs Slavko, aizbildini par mums, lai kopā ar mums un caur mums īstenotos Marijas plāni un nodomi.
 2. Personīgais lūgšanas nodoms.

Esi sveicināta, Marija…, Gods lai ir Tēvam…

Tēvs Slavko, aizbildini par mums!

 

12. diena

(4.11.2020)

“Nedz lūgšana, nedz gavēnis nevar aizstāt mīlestības darbus. Lūgšana un gavēnis padara cilvēku spējīgu darīt mīlestības darbus”.

 1. Kopīgais lūgšanas nodoms: tēvs Slavko, aizbildini par mums, lai kopā ar mums un caur mums īstenotos Marijas plāni un nodomi.
 2. Personīgais lūgšanas nodoms.

Esi sveicināta, Marija…, Gods lai ir Tēvam…

Tēvs Slavko, aizbildini par mums!

 

11.diena

(3.11.2020)

“Tam, kurš necieš kopā ar Jēzu, būs grūti ieiet tajā mīlestības noslēpumā, kas cieš un gūst uzvaru caur augšāmcelšanos.”

 1. Kopīgais lūgšanas nodoms: tēvs Slavko, aizbildini par mums, lai kopā ar mums un caur mums īstenotos Marijas plāni un nodomi.
 2. Personīgais lūgšanas nodoms.

Esi sveicināta, Marija…, Gods lai ir Tēvam…

Tēvs Slavko, aizbildini par mums!

 

10. diena

(2.11.2020)

“Atgriezties nozīmē atstāt tumsu, kas nogalina visas krāsas un katru attēlu, piedāvājot melnumu un bezveidīgu pasauli, un ļaut gaismai parādīt mums visu krāsu un dzīves bagātību”.

 1. Kopīgais lūgšanas nodoms: tēvs Slavko, aizbildini par mums, lai kopā ar mums un caur mums īstenotos Marijas plāni un nodomi.
 2. Personīgais lūgšanas nodoms.

 Esi sveicināta, Marija…, Gods lai ir Tēvam…

Tēvs Slavko, aizbildini par mums!

 

9. diena

(1.11.2020)

“Tā dara Kungs – Viņš bezgalīgi mūs mīl nevis tāpēc, ka mēs esam labi, bet gan tāpēc, lai mēs varētu būt labi”.

 1. Kopīgais lūgšanas nodoms: tēvs Slavko, aizbildini par mums, lai kopā ar mums un caur mums īstenotos Marijas plāni un nodomi.
 2. Personīgais lūgšanas nodoms. 

Esi sveicināta, Marija…, Gods lai ir Tēvam…

Tēvs Slavko, aizbildini par mums!

 

8.diena

(31.10.2020)

“Mīlestībai ir jābūt materiālam, kuru mēs ieliekam viens otrā, lai augtu saskaņā ar Dieva plānu ar katru no mums”.

 1. Kopīgais lūgšanas nodoms: tēvs Slavko, aizbildini par mums, lai kopā ar mums un caur mums īstenotos Marijas plāni un nodomi.
 2. Personīgais lūgšanas nodoms.

 Esi sveicināta, Marija…, Gods lai ir Tēvam…

Tēvs Slavko, aizbildini par mums!

 

7. diena

(30.10.2020)

“Tas, kas vairāk mīl, ir vienkāršāks attiecībās ar citiem”.

 1. Kopīgais lūgšanas nodoms: tēvs Slavko, aizbildini par mums, lai kopā ar mums un caur mums īstenotos Marijas plāni un nodomi.
 2. Personīgais lūgšanas nodoms.

Esi sveicināta, Marija…, Gods lai ir Tēvam…

Tēvs Slavko, aizbildini par mums!

 

6. diena

(29.10.2020)

“Kristietis var lūgties un gavēt, piedalīties Sv. Misē un pieiet pie grēksūdzes, darīt labu, bet tajā pašā laikā nemeklēt Dievu ar mīlestību.”

 1. Kopīgais lūgšanas nodoms: tēvs Slavko, aizbildini par mums, lai kopā ar mums un caur mums īstenotos Marijas plāni un nodomi.
 2. Personīgais lūgšanas nodoms.

Esi sveicināta, Marija…, Gods lai ir Tēvam…

Tēvs Slavko, aizbildini par mums!

 

5.diena (28.10.2020)

“Katra rītdiena, katra jauna diena sniedz jaunas iespējas darīt labu, un mēs nekad nebūsim pietiekoši labi, lai nekļūtu vēl labāki.”

 1. Kopīgais lūgšanas nodoms: tēvs Slavko, aizbildini par mums, lai kopā ar mums un caur mums īstenotos Marijas plāni un nodomi.
 2. Personīgais lūgšanas nodoms.

Esi sveicināta, Marija…, Gods lai ir Tēvam…

Tēvs Slavko, aizbildini par mums!

 

4. diena (27.10.2020)

“Atrodot jēgu, mēs visu uztveram savādāk: veselību, slimības, bagātību un nabadzību, jaunību un vecumdienas. Ja jēga tiek zaudēta, viss kļūst par ciešanām.”

 1. Kopīgais lūgšanas nodoms: tēvs Slavko, aizbildini par mums, lai kopā ar mums un caur mums īstenotos Marijas plāni un nodomi.
 2. Personīgais lūgšanas nodoms.

Esi sveicināta, Marija…, Gods lai ir Tēvam…

Tēvs Slavko, aizbildini par mums!

 

3.diena (26.10.2020)

“Mūsu dzīve kļūst patiesa Dieva priekšā tad, kad mēs kļūstam līdzīgi Dievam caur mūsu iekšējo izaugsmi.”

 1. Kopīgais lūgšanas nodoms: tēvs Slavko, aizbildini par mums, lai kopā ar mums un caur mums īstenotos Marijas plāni un nodomi.
 2. Personīgais lūgšanas nodoms.

Esi sveicināta, Marija,…, Gods lai ir Tēvam…

Tēvs Slavko, aizbildini par mums!

 

2.diena (25.10.2020)

“Mīļotais cilvēks nekad nenoveco, viņš nekad nav garlaicīgs un neinteresants, viņš nekad neatkārtojas, pat ja visu dara tāpat.” 

 1. Kopīgais lūgšanas nodoms: tēvs Slavko, aizbildini par mums, lai kopā ar mums un caur mums īstenotos Marijas plāni un nodomi.
 2. Personīgais lūgšanas nodoms.

Esi sveicināta, Marija,…, Gods lai ir Tēvam…

Tēvs Slavko, aizbildini par mums!

 

 1. diena (24.10.2020)

“Tas, kurš neredz labo, bet pamana un izceļ tikai slikto, nekad nebūs laimīgs. ”

 1. Kopīgais lūgšanas nodoms: tēvs Slavko, aizbildini par mums, lai kopā ar mums un caur mums īstenotos Marijas plāni un nodomi.
 2. Personīgais lūgšanas nodoms.

Esi sveicināta, Marija,…, Gods lai ir Tēvam…

Tēvs Slavko, aizbildini par mums!

Read Previous

LŪGŠANA UN GAVĒNIS DARA BRĪNUMUS

Read Next

Abortu legalizācijas simtgade 18.novembrī