Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2020. gada 25. decembrī

“Mīļie bērni! Es jums atnesu mazo Jēzu, kas jums nes mieru. Viņš ir jūsu dzīves pagātne, tagadne un nākotne. Bērniņi, neļaujiet apdzēst savu ticību un cerību uz labāku nākotni, jo jūs esat izraudzīti būt par cerības lieciniekiem jebkurā situācijā. Tāpēc es esmu šeit kopā ar Jēzu, lai Viņš jūs svētītu ar savu mieru. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!”

Read Previous

DIEVMĀTES GADSKĀRTĒJAIS VĒSTĪJUMS VIZIONĀRAM JAKOVAM ČOLO 2020. GADA 25. DECEMBRĪ

Read Next

KOPĀ AR MARIJU CERĪBA NEIZGAIST