DIEVMĀTES GADSKĀRTĒJAIS VĒSTĪJUMS VIZIONĀRAM JAKOVAM ČOLO 2020. GADA 25. DECEMBRĪ

“Mīļie bērni! Arī šodien Jēzus ir šeit, jums līdzās, pat ja domājat, ka esat vieni un ka jūsu dzīvē nav gaismas. Viņš ir šeit un nekad nav jūs pametis vai attālinājies no jums. Viņa dzimšanas gaisma apgaismo šo pasauli un jūsu dzīvi. Viņa Sirds ir vienmēr jums atvērta, lai uzņemtu visas jūsu ciešanas, pārbaudījumus, bailes un vajadzības. Viņa rokas sniedzas jums pretī, lai Viņš kā tēvs jūs apskautu un jums sacītu, cik svarīgi jūs Viņam esat, cik ļoti Viņš jūs mīl un rūpējas par saviem bērniem. Vai jūsu sirds, bērni, ir atvērta Jēzum? Vai savu dzīvi esat pilnīgi uzticējuši Viņa rokās? Vai esat pieņēmuši Jēzu par savu Tēvu, pie kura vienmēr varat vērsties un kurā vienmēr varat rast mierinājumu un visu, kas nepieciešams, lai dzīvotu patiesā ticībā? Tāpēc, mani bērni, uzticiet savu sirdi Jēzum un ļaujiet Viņam valdīt pār jūsu dzīvi, jo tikai tā jūs pieņemsiet tagadni un spēsiet stāties pretī pasaulei, kurā šodien dzīvojat. Ar Jēzu visas bailes, ciešanas un sāpes pazūd, jo jūsu sirds pieņem Viņa gribu un visu, kas notiek jūsu dzīvē. Jēzus jums dos ticību visu pieņemt, un nekas jūs neattālinās no Viņa, jo Viņš jūs cieši tur aiz rokas un neļauj jums grūtos brīžos attālināties un sevi pazaudēt, jo Viņš ir kļuvis par jūsu dzīves Kungu. Es jums dodu savu Mātes svētību.”

Read Previous

Priecīgus Kristus piedzimšanas svētkus!

Read Next

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2020. gada 25. decembrī