Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2021. gada 25. aprīlī

“Mīļie bērni! Šodien es jūs aicinu liecināt par savu ticību pavasara krāsu vidū. Lai tā ir cerības un drosmes pilna ticība! Lai jūsu ticība, bērniņi, ir nesatricināma jebkādā situācijā, arī šajā pārbaudījumu laikā. Droši ejiet kopā ar augšāmcēlušos Kristu uz Debesīm, kas ir jūsu mērķis. Es jūs pavadu šajā ceļā uz svētumu un jūs visus ielieku savā Bezvainīgajā Sirdī. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!”

Read Previous

PATEIKSIMIES DIEVMĀTEI PAR 40 ŽĒLASTĪBAS GADIEM

Read Next

PIRMĀ MAIJA SESTDIENA