33 DIENU SAGATAVOŠANĀS SEVIS VELTĪŠANAI SVĒTAJAM JĀZEPAM

IEVADS

1.diena. Kāpēc veltīt sevi sv. Jāzepam? (29.3.)
2.diena. Sv. Jāzepa litānija (30.3.)
3.diena. Dievs Tēvs no debesīm, apžēlojies par mums (31.3.)
4.diena. Dievs Dēls, pasaules Pestītājs, apžēlojies par mums (1.4.)
5.diena. Dievs Svētais Gars, apžēlojies par mums (2.4.)
6.diena. Svētā Trīsvienība, viens vienīgs Dievs, apžēlojies par mums (3.4.)
7.diena. Svētā Marija, lūdz par mums (4.4.)
8.diena. Svētais Jāzep, lūdz par mums (5.4.)
9.diena. Slavas pilnais Dāvida ciltsbērns, lūdz par mums (6.4.)
10.diena. Patriarhu gaisma, lūdz par mums (7.4.)
11.diena. Dievmātes līgavainis, lūdz par mums (8.4.)
12.diena. Šķīstais Jaunavas sargātājs, lūdz par mums (9.4.)
13.diena. Dieva Dēla uzturētājs, lūdz par mums (10.4.)
14.diena. Rūpīgais Kristus aizsargātājs, lūdz par mums (11.4.)
15.diena. Svētās ģimenes galva, lūdz par mums (12.4.)
16.diena. Svētais Jāzep, taisnīgais vīrs, lūdz par mums (13.4.)
17.diena. Svētais Jāzep, šķīstības paraugs, lūdz par mums (14.4.)
18.diena. Svētais Jāzep, gudrības piemērs, lūdz par mums (15.4.)
19.diena. Svētais Jāzep, drošsirdīgais vīrs, lūdz par mums (16.4.)
20.diena. Svētais Jāzep, Dievam vienmēr paklausīgais, lūdz par mums (17.4.)
21.diena. Svētais Jāzep, uzticīgais Dieva kalps, lūdz par mums (18.4.)
22.diena. Pacietības spoguli, lūdz par mums (19.4.)
23.diena. Nabadzības mīlētāj, lūdz par mums (20.4.)
24.diena. Strādnieku priekšzīme, lūdz par mums (21.4.)
25.diena. Mājas dzīves košums, lūdz par mums (22.4.)
26.diena. Jaunavu sargs, lūdz par mums (23.4.)
27.diena. Ģimenes atbalsts, lūdz par mums (24.4.)
28.diena. Nelaimīgo iepriecinātājs, lūdz par mums (25.4.)
29.diena. Slimnieku cerība, lūdz par mums (26.4.)
30.diena. Mirstošo gādnieks, lūdz par mums (27.4.)
31.diena. Biedinājums ļauniem gariem, lūdz par mums (28.4.)
32.diena. Svētās Baznīcas aizstāvis, lūdz par mums (29.4.)
33.diena. Viņš to iecēla par sava nama kungu un par visa sava īpašuma valdnieku (30.4.)

Sagatavošanās

Veltīšanās diena (1.5.)

 

Read Previous

DIEVA ŽĒLSIRDĪBAS NOVENNA

Read Next

MEDŽUGORJES TIKŠANĀS LATVIJĀ