VISU UZTICIET VISAUGSTĀ ROKĀS

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2021. gada 25. martā
“Mīļie bērni! Arī šodien es esmu ar jums, lai jums sacītu: “Bērniņi, tas, kurš lūdzas, nebaidās par nākotni un nezaudē cerību.” Jūs esat izredzēti nest prieku un mieru, jo jūs esat mani. Es šeit esmu nākusi, saukta par Miera Karalieni, jo sātans grib nemieru un karu, viņš grib piepildīt jūsu sirdi ar bailēm par nākotni, taču nākotne pieder Dievam. Tāpēc esiet pazemīgi un lūdzieties, un visu uzticiet Visaugstā rokās – Viņam, kas jūs radījis. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!”

Miera Karaliene nāk no karaļvalsts, kas nav no šīs pasaules. Viņa, skatoties no Debesīm, jau redz gūto uzvaru cīņā starp labo un ļauno. Debesu Mātes mīlošā klātbūtne nomierina un aizdzen bailes. Par to liecina miljoniem svētceļnieku visā pasaulē, kuri ir kļuvuši par Viņas apustuļiem.

Viņa tic, ka, neskatoties uz visu notiekošo, mēs nezaudēsim cerību un būsim tādi, kādus Viņa mūs vēlas redzēt – uzticīgus savam aicinājumam un līdzīgus Marijai. Viņai esam vajadzīgi mēs – mīlestības, cerības un miera apustuļi.

Viņa vēlas, lai mēs sakām „Jā!” Dieva gribai, kā to izdarīja Viņa pasludināšanas brīdī. Mūsu pazemīgā sevis uzticēšana Visaugstā rokām, dāvā pestīšanu pasaulei. Viņas vārdos „nākotne pieder Dievam” atbalsojas Jēzus apsolījums, ka elles vārti neuzvarēs Baznīcu.

Viņa teica: „Atcerieties – jo es jums saku- mīlestība uzvarēs. Es zinu, ka daudziem no jums zūd cerība, jo jūs visur ap sevi redzat ciešanas, sāpes, greizsirdību, skaudību… bet es esmu jūsu Māte. Es esmu Valstībā, bet esmu arī šeit, kopā ar jums. Mans Dēls mani no jauna sūta jums palīdzēt. Tāpēc nezaudējiet cerību; sekojiet man, jo manas Sirds uzvara ir Dieva vārdā.”

Māte nepārtraukti lūdz atcerēties, ka vienīgais līdzeklis un ierocis jebkādos apstākļos ir mīlestība. Ieklausīsimies Viņas mātišķajā padomā: „Lai jūsu vienīgais darbarīks vienmēr ir mīlestība. Ar mīlestību vērsiet par labu visu to, ko sātans grib iznīcināt un piesavināties. Tikai tā jūs pilnībā piederēsiet man, un Es varēšu jums palīdzēt.”

„Mīļie bērni! Šodien es jūs aicinu uz pazemību, mani bērni, uz pazemīgu veltīšanos. Jūsu sirdīm ir jābūt taisnīgām. Lai jūsu krusts ir līdzeklis cīņā pret šī laika grēkiem. Jūsu ierocis lai ir pacietība un nebeidzama mīlestība – mīlestība, kas pazīst gaidīšanu un kura jūs darīs spējīgus atpazīt Dieva zīmes – lai jūsu dzīve caur pazemīgu mīlestību var parādīt patiesību visiem tiem, kuri to meklē dzīves tumsā. Mani bērni, mani apustuļi, palīdziet man atvērt ceļus pie mana Dēla.”

„Lai jūsu ciešanas savienojas ar Viņa ciešanām un uzvar mīlestība, jo Viņš, kas ir mīlestība, atdeva pats sevi mīlestības dēļ, lai glābtu katru no mums. Mana mīlestība ir stiprāka par ļaunumu, tādēļ tuvojieties Dievam, lai sajustu manu prieku Dievā.”

Miera Karaliene mūs brīdina, ka sātans grib nemieru un karu un iedveš bailes par nākotni. Viņa mūs neatstāj bezizejas stāvoklī. Viņa atgādina, ka lūgšana un gavēnis var apturēt pat karus. Karš un miers sākas cilvēka sirdī.

Ja mēs visu uzticam Visaugstā rokās, iestājas miers. Viņa griba ir mūsu sirdsmiers. Pat visgrūtākajā savas dzīves brīdī, naktī Ģetzemanes dārzā, Jēzus, parādot mums piemēru, lūgšanā visu uzticēja savam Tēvam: „Mans Tēvs, ja šis biķeris nevar man iet garām, lai nebūtu tas jādzer, tad lai notiek Tavs prāts.”

Katru dienu strādāsim pie tā, lai bailēs, nepatikšanās un reizēm pat absurdās situācijās pazemīgi visu atdotu Visaugstā rokās. Tas ir ceļš uz mieru mūsu sirdīs. Miers pasaulē sākas ar mieru mūsu sirdīs.

„Lielajā Dieva mīlestībā, dārgie bērni, es nāku šodien pie jums, lai vadītu jūs pazemības un labestības ceļā. Pirmā apstāšanās šajā ceļā, mani bērni, ir grēksūdze. Atsakieties no jūsu lepnības un nostājieties ceļos mana Dēla priekšā. Saprotiet jel, mīļie bērni, ka jums nekas nepieder un paši no sevis jūs nespējat neko. Vienīgais jūsu īpašums, kas ir jūsu pašu radīts, ir grēks. Šķīstieties un ieņemiet pazemības un lēnprātības stāju. Mans Dēls spēj uzvarēt ar spēku, bet Viņš izvēlas labestību, pazemību un mīlestību. Sekojiet manam Dēlam un sniedziet man jūsu rokas, lai mēs reizē kāpjam kalnā un uzvaram.”

Lūgšana: Debesu Tēvs, paldies Tev, ka Tu sūti uz zemi Mariju, lai Viņa mūs mierinātu sakot: „Nebīstieties, nākotne pieder Dievam.” Māt, Tavā sirdī atdodam mūsu dzīvi, mūsu ģimenes un šo pasauli Visaugstā rokās. Palīdzi mums būt dedzīgiem Tavas mīlestības apustuļiem. Ietērp mūs savā pazemībā un dari mūs arvien līdzīgākus Tev, lai šajā laikā caur Tevi viss notiek tā, kā to vēlas Debesu Tēvs. Āmen.

Terēze Gažiova

Read Previous

KAS LŪDZAS — NEBAIDĀS

Read Next

33 DIENU SEVIS VELTĪŠANAI JĒZUM CAUR MARIJAS ROKĀM 21.04 – 24.05.2021