ES JŪS PAVADU ŠAJĀ CEĻĀ UZ SVĒTUMU

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2021. gada 25. aprīlī
“Mīļie bērni! Šodien es jūs aicinu liecināt par savu ticību pavasara krāsu vidū. Lai tā ir cerības un drosmes pilna ticība! Lai jūsu ticība, bērniņi, ir nesatricināma jebkādā situācijā, arī šajā pārbaudījumu laikā. Droši ejiet kopā ar augšāmcēlušos Kristu uz Debesīm, kas ir jūsu mērķis. Es jūs pavadu šajā ceļā uz svētumu un jūs visus ielieku savā Bezvainīgajā Sirdī. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!”

Domas par pavasari un jaunu dzīvi mūs ved pie augšāmcelšanās un Marijas. Viņa mūs aicina: “Droši ejiet kopā ar augšāmcēlušos Kristu uz Debesīm, kas ir jūsu mērķis. Lai jūsu ticība, ir nesatricināma jebkādā situācijā, arī šajā pārbaudījumu laikā.”

Pēc Jēzus nāves apustuļi saskārās ar smagiem pārbaudījumiem. Bailēs un panikā viņi slēpās, viņu dzīve sabruka. Tā viņi jutās līdz brīdim, kad viņiem parādījās augšāmceltais Jēzus. To mums atkārto arī Marija: “Nebīstieties, augšāmceltais Jēzus ir šeit!” Pēdējais vārds pieder mīlestībai.

Viņa satiekas ar mums lūgšanā, tāpat kā toreiz ar apustuļiem augšistabā, sakot: “Es jūs pavadu šajā ceļā uz svētumu un jūs visus ielieku savā Bezvainīgajā Sirdī.” Tas notiek Rožukroņa lūgšanā arī maija mēnesī, kas tūlīt sāksies. Viņa mūs izvedīs cauri arī šai asaru ielejai, kurā šobrīd atrodas visa pasaule. Viņa saka: “Rožukronis, bērniņi, man ir īpaši dārgs. Atveriet man savu sirdi, skaitot Rožukroņa lūgšanu, un es varēšu jums palīdzēt…”; “Lūdziet, lai jūs varētu kļūt par dievišķās gaismas apustuļiem šajā tumsas un bezcerības laikā. Šis ir laiks, kad jūs tiekat pārbaudīti. Ar rožukroni rokās un mīlestību sirdī ejiet kopā ar mani.”

“Ja vēlaties, pieņemiet Rožukroni; vienkāršā Rožukroņa lūgšana var darīt brīnumus gan pasaulē, gan jūsu dzīvē. Rožukronis man ir īpaši dārgs; Atveriet man savas sirdis caur Rožukroni, un es varēšu jums palīdzēt; mani bērni, dāvājiet man Rožukroni – rozes, ko es tik ļoti mīlu; Ar Rožukroni rokās un mīlestību sirdī sekojiet man; kad esat noguruši vai slimi, kad nezināt, kāda jēga jūsu dzīvei, ņemiet rožukroni un lūdzieties. Lūdzieties, līdz lūgšana jums kļūst par priecīgu tikšanos ar jūsu Pestītāju.”

Kopš parādīšanās sākuma viņa mums saka: “Lūdzieties Rožukroni kopā savās ģimenēs, jo sātans visvairāk uzbrūk ģimenēm un jauniešiem. Ja jūs lūgsieties Rožukroni katru dienu, Es jūs sargāšu.”

Māsa Lūcija no Fatimas par Rožukroņa lūgšanu reiz teica: “Kopš Jaunava Marija ir apveltījusi Rožukroņa lūgšanu ar tik milzīgu spēku, vairs nav ne materiālu, ne garīgu, ne nacionālu, ne starptautisku problēmu, kuras nevarētu atrisināt ar Rožukroņa lūgšanu un mūsu upuriem.”

Gan Medžugorjē, gan Fatimā skan Viņas apsolījums: “Beigās mana Bezvainīgā Sirds uzvarēs.” Cik bieži mēs esam dzirdējuši vārdus: “Medžugorjē es sāku jaunu dzīvi.” Kad mēs cenšamies dzīvot saskaņā ar Jaunavas Marijas vēstījumiem, mēs paši kļūstam par “Medžugorji” un mums apkārt sākas pavasaris un jauna dzīve.

Sv. Luī Marija Griņjons no Monforas teica, ka viena mēneša laikā, kas nodzīvots kopā ar Mariju, var sasniegt daudz lielāku progresu, nekā vairāku gadu laikā, dzīvojot bez viņas. Kopā ar Mariju uz zemes sākas jauna dzīve. Lai šajā maija mēnesī, kas ir atjaunošanās un brīnumu mēnesis Jaunavas Marijas aizbildniecībā, tas notiktu arī ar mums.

Lūgšana: Pateicamies Tev, Marija, ka tu mūs aicini būt līdzdalīgiem savos miera plānos, sakot: “Es bez jums to nespēju. Jūs esat man vajadzīgi. Kopā ar jums es vēlos radīt jaunu pasauli, kas dzīvo mierā.” Māte, mēs uzticam sevi tev – jaunam sākumam un atjaunotnei kopā ar tevi. Paldies par to, ka tu mūs liec savā Bezvainīgajā Sirdī, lai stiprinātu mūs ticībā. Lūk, mēs esam šeit. Lieto mūs tādus, kādi mēs esam. Lai notiek tā, kā to vēlies tu. Kopā ar tevi mēs lūdzamies tavos nodomos, lai īstenotos tavi miera plāni un tava Bezvainīgā Sirds uzvarētu. Āmen.

Terēze Gažiova

Read Previous

LAI NEŠAUBĪGA IR JŪSU TICĪBA

Read Next

GARĪGAIS SVĒTCEĻOJUMS UZ MEDŽUGORJI (2021.GADA 29. UN 30. MAIJĀ)