VELTĪŠANĀS DIENA SVĒTAJAM JĀZEPAM

PĀRDOMAS

Svētā Trīsvienība aicina cilvēkus arvien vairāk iepazīt un mīlēt Jāzepu, līdzināties viņam viņa tikumos un viņa tīrās sirds svētumā. Ja jūs pieņemsiet šo aicinājumu, svētais Jāzeps veicinās jūsu tikumu izaugsmi un svētumu jūsu dzīvē, un viņa sargājošais apmetnis pasargās jūs no jebkādas garīgas bojāejas. Draugi, nebīstieties no nekā, jūsu garīgais tēvs ir Dieva Dēla tēvs, Dievmātes saderinātais un biedinājums ļauniem gariem!

“Kas godā tēvu … gan ar darbiem, gan vārdiem godā, lai viņa svētība nāktu pār tevi.”
(Sīraha gudrības grāmata 3, 3; 8)

Līdz sava mūža beigām mīliet un godiniet svēto Jāzepu, un uzticieties viņam. Nāciet pie viņa pārpilnībā un nabadzībā, labos laikos un sliktos laikos. Svētais Jāzeps būs jūsu aizstāvis, jūsu spēks un jūsu pārliecība par to, ka jūs neaiziesiet bojā. Ja jūs esat noguruši, ejiet pie Jāzepa. Ja jūs izjūtat satraukumu, piesauciet Jāzepu. Ja jūs esat vientuļi, raudat vai piedzīvojat kārdinājumus, steidzieties pie svētā Jāzepa! Ticiet, ka viņš nekad nav tālu, viņš sadzirdēs jūsu balsi un nekavējoties jūs pasargās. Jūsu garīgais tēvs nāks pie jums kā bezbailīgs karotājs un jūs izglābs.

“Dievs no jums prasa daudz, bet Viņš nežēlos žēlastību ne uz šīs zemes, ne Debesu godībā, ja vien jūs līdzināsities svētajam Jāzepam viņa tikumos.”
Sv. Jāzeps Sebastians Pelčars

Nekad neaizmirstiet to, ko jūs iemācījāties šajās sagatavošanās dienās. Bieži atjaunojiet savu veltīšanos. Centieties būt tīkami jūsu garīgā tēva mīlošajai sirdij. Izvairieties no grēka un dzīvojiet kā uzticīgs Baznīcas loceklis. Ja tupinās vilšanās, nelaimes un grūtības, vērsiet savu skatienu uz Jēzu, Mariju un Jāzepu. Viņi nekad neliks jums vilties. Viņi nekad jūs neatstās. Viņi vienmēr tevi mīlēs un atbalstīs.

“Es lūdzu mūsu Kungu, lai Viņš dāvā man svēto Jāzepu kā tēvu, kā Viņš padarīja Mariju par manu Māti, lai Viņš manā sirdī ieliktu cieņu, uzticību un dēla mīlestību, kas ir svētā Jāzepa mācekļa un godinātāja cienīga. Es ticu, ka laipnais skolotājs atbildēja uz manām lūgšanām, jo tagad es jūtu daudz lielāku cieņu pret šo lielo svēto un esmu pilns pārliecības un cerības.”
Sv. Pēteris Juliāns Eimards

Dievs, Tu savā neizsakāmā gādībā esi izvēlējies svēto Jāzepu par savas Mātes, Vissvētās Jaunavas Marijas Līgavaini, mēs Tevi lūdzam, lai tas, kuru godinām virs zemes, būtu mums par aizbildni pie Tevis debesīs, kas dzīvo un valdi mūžu mūžos. Āmen.

 

VELTĪŠANĀS AKTS SV. JĀZEPAM

Ak, brīnišķais patriarh un Baznīcas aizbildni!
Ak, bezvainīgais Vissvētākās Dieva Mātes vīrs!
Ak, Iemiesotā Vārda aizstāvi un bezvainīgais tēvs!
Šodien Jēzus un Marijas klātbūtnē es izvēlos tevi
par savu tēvu, aizstāvi un aizbildni.
Ak, varenais svētais Jāzep,
Dievs padarīja tevi par Svētās Ģimenes galvu.
Lūdzu tevi, pieņem mani, necienīgo, savā “svētajā ģimenē”.
Stādi mani priekšā savai Bezvainīgajai Līgavai,
lūdz Viņu pieņemt mani kā savu bērnu.
Lūdz par mani, lai es pastāvīgi domātu par Jēzu
un uzticīgi Viņam kalpotu visās mana mūža dienās.
Ak, ļauno garu biedinājums, vairo manī visus tikumus,
pasargā mani no ļauna un palīdzi man nekad neaizvainot Dievu.
Ak, mans garīgais tēvs, es veltu sevi tev.
Sekojot Jēzus un Marijas piemēram, es uzticu sevi pašu
un visas manas problēmas tavām rūpēm un aizsardzībai.
Pēc Jēzus un Marijas es veltu tev
savu miesu un dvēseli ar visām to spējām,
savu garīgo izaugsmi, savas mājas
un visus savus darbus un notikumus.
Neatraidi mani, bet pieņem kā Svētās Ģimenes kalpu un bērnu.
Vienmēr esi par mani nomodā, īpaši manā nāves stundā.
Mierini un stiprini mani ar Jēzus un Marijas klātbūtni,
lai es visu mūžību kopā ar jums
varētu slavēt un pielūgt Svēto Trīsvienību. Āmen.

Read Previous

SAGATAVOŠANĀS

Read Next

33 DIENU SAGATAVOŠANĀS SEVIS VELTĪŠANAI JĒZUM CAUR MARIJAS ROKĀM