1. Galvenā
  2. 33 DIENU SAGATAVOŠANĀS SEVIS VELTĪŠANAI SVĒTAJAM JĀZEPAM

Kategorijas: 33 DIENU SAGATAVOŠANĀS SEVIS VELTĪŠANAI SVĒTAJAM JĀZEPAM

33 DIENU SAGATAVOŠANĀS SEVIS VELTĪŠANAI SVĒTAJAM JĀZEPAM
IEVADS

IEVADS

Dārgie draugi! Ielūdzam jūs piedalīties 33 dienu sagatavošanā sevis veltīšanai svētajam Jāzepam, kas sāksies 29. septembrī un noslēgsies 1. novembrī, Visu svēto dienā.  Izmantosim šo žēlastības laiku – svētā Jāzepa laiku – un izvēlēsimies iespēju…

33 DIENU SAGATAVOŠANĀS SEVIS VELTĪŠANAI SVĒTAJAM JĀZEPAM
VELTĪŠANĀS DIENA SVĒTAJAM JĀZEPAM

VELTĪŠANĀS DIENA SVĒTAJAM JĀZEPAM

PĀRDOMAS Svētā Trīsvienība aicina cilvēkus arvien vairāk iepazīt un mīlēt Jāzepu, līdzināties viņam viņa tikumos un viņa tīrās sirds svētumā. Ja jūs pieņemsiet šo aicinājumu, svētais Jāzeps veicinās jūsu tikumu izaugsmi un svētumu jūsu dzīvē,…

33 DIENU SAGATAVOŠANĀS SEVIS VELTĪŠANAI SVĒTAJAM JĀZEPAM
33.DIENA. VIŅŠ TO IECĒLA PAR SAVA NAMA KUNGU UN PAR VISA SAVA ĪPAŠUMA VALDNIEKU

33.DIENA. VIŅŠ TO IECĒLA PAR SAVA NAMA KUNGU UN PAR VISA SAVA ĪPAŠUMA VALDNIEKU

“Tāpat kā Visvarenais Dievs iecēla Jāzepu [Jēkaba dēlu] valdīt pār visu Ēģipti, lai saglabātu ražu, tā arī kad bija pienācis laiks, kad Viņam bija jānosūta savs Vienpiedzimušais Dēls, pasaules Pestītājs, uz zemes, Viņš izvēlējās citu…

33 DIENU SAGATAVOŠANĀS SEVIS VELTĪŠANAI SVĒTAJAM JĀZEPAM
32.DIENA. SVĒTĀS BAZNĪCAS AIZSTĀVIS, LŪDZ PAR MUMS

32.DIENA. SVĒTĀS BAZNĪCAS AIZSTĀVIS, LŪDZ PAR MUMS

“Baznīca sauc uz svēto Jāzepu kā aizbildņi un aizstāvi, jo tai ir nesatricināma pārliecība, ka viņš, kura gādībai un aizsardzībai Kristus vēlējās uzticēt savu trauslo cilvēcisko bērnību, turpinās pildīt šo lomu debesīs, lai vadītu un…

33 DIENU SAGATAVOŠANĀS SEVIS VELTĪŠANAI SVĒTAJAM JĀZEPAM
31.DIENA. BIEDINĀJUMS ĻAUNIEM GARIEM, LŪDZ PAR MUMS

31.DIENA. BIEDINĀJUMS ĻAUNIEM GARIEM, LŪDZ PAR MUMS

“Jēzus, Marija un Jāzeps gāja cauri dažādām Ēģiptes pilsētām. Tajā pašā laikā viņi izdzina ļaunos garus ne tikai no elkiem, bet arī no daudziem apsēstiem cilvēkiem, un visur viņi dziedināja slimos no smagām un bīstamām…

33 DIENU SAGATAVOŠANĀS SEVIS VELTĪŠANAI SVĒTAJAM JĀZEPAM
30.DIENA. MIRSTOŠO GĀDNIEKS, LŪDZ PAR MUMS

30.DIENA. MIRSTOŠO GĀDNIEKS, LŪDZ PAR MUMS

“Jāzepa vārds būs aizstāvis visās mūsu dzīves dienās, bet it īpaši mūsu nāves stundā.” Svētīgais Viljams Džozefs Šaminada “Jēzus deva viņam [svētajam Jāzepam] īpašu privilēģiju aizsargāt mirstošos no Lucifera viltībām, tieši tāpat kā viņš izglāba…

33 DIENU SAGATAVOŠANĀS SEVIS VELTĪŠANAI SVĒTAJAM JĀZEPAM
29.DIENA. SLIMNIEKU CERĪBA, LŪDZ PAR MUMS

29.DIENA. SLIMNIEKU CERĪBA, LŪDZ PAR MUMS

“Kā māca Baznīcas liturģija, [svētais Jāzeps] “pilnībā piedalījās lielajā pestīšanas noslēpumā” un patiesi ir “pestīšanas kalps”. sv. Jānis Pāvils II

33 DIENU SAGATAVOŠANĀS SEVIS VELTĪŠANAI SVĒTAJAM JĀZEPAM
28.DIENA. NELAIMĪGO IEPRIECINĀTĀJS, LŪDZ PAR MUMS

28.DIENA. NELAIMĪGO IEPRIECINĀTĀJS, LŪDZ PAR MUMS

“Ne svētajam Jāzepam, ne Jaunavai Marijai, ne Viņas brīnišķīgajam Dēlam nekas netika liegts.” Sv. Francisks no Sales “Uzticēsimies mūsu labajam tēvam, svētajam Jāzepam. Tā kā svētais Jāzeps pats piedzīvoja lielus pārbaudījumus, mums viņš ir nelaimīgo…

33 DIENU SAGATAVOŠANĀS SEVIS VELTĪŠANAI SVĒTAJAM JĀZEPAM
27.DIENA. ĢIMENES ATBALSTS, LŪDZ PAR MUMS

27.DIENA. ĢIMENES ATBALSTS, LŪDZ PAR MUMS

“Tiem, kuri sevi velta lūgšanai, vajadzētu pagodināt svēto Jāzepu. Kā gan mēs varam pārdomāt Eņģeļu Karalienes ciešanas pārbaudījumos un sērās, kad Viņa rūpējās par mazo Jēzu, nepasakoties svētajam Jāzepam par kalpošanu Dievišķajam Zīdainim un Viņa…

33 DIENU SAGATAVOŠANĀS SEVIS VELTĪŠANAI SVĒTAJAM JĀZEPAM
26.DIENA. JAUNAVU SARGS, LŪDZ PAR MUMS

26.DIENA. JAUNAVU SARGS, LŪDZ PAR MUMS

“Es lūdzu svētajam Jāzepam, lai viņš mani sargātu. Mana cieņa pret viņu jau no bērnības bija saistīta ar manu mīlestību pret Vissvētāko Jaunavu Mariju. Katru dienu es lūdzos: “Ak, svētais Jāzep, tēvs un jaunavu aizstāvi,…