Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2021.gada 25.novembrī

“Mīļie bērni! Šajā žēlsirdības laikā es esmu kopā ar jums un jūs visus aicinu būt miera un mīlestības nesējiem pasaulē, kurā, bērniņi, Dievs ar manu starpniecību jūs aicina būt par lūgšanu, mīlestību un Debesu izpausmi šeit, uz zemes. Lai jūsu sirdi piepilda prieks un ticība Dievam, tā ka jūs, bērniņi, varētu pilnīgi paļauties uz Viņa svēto gribu. Es esmu ar jums tāpēc, ka Viņš, Visaugstais, mani sūta pie jums, lai es jūsos modinātu cerību un jūs šajā nemierīgajā pasaulē kļūtu par miera nesējiem. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!”

Read Previous

MEDŽUGORJĒ TIKA ATZĪMĒTA TĒVA SLAVKO BARBARIČA 21. NĀVES GADADIENA

Read Next

MEDJUGORJĒ IR IECELTS JAUNS APUSTULISKAIS VIZITATORS