Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2022. gada 25. septembrī

“Mīļie bērni! Lūdzieties, lai tādējādi Svētais Gars jūs apgaismotu, tā ka jūs būtu priecīgi Dieva meklētāji un neierobežotas mīlestības liecinieki. Es esmu ar jums, bērniņi, un no jauna jūs visus aicinu: saņemiet drosmi un lieciniet ar labajiem darbiem, kurus Dievs dara jūsos un ar jūsu starpniecību Esiet priecīgi Dievā. Dariet savam tuvākajam labu, lai jums klātos labi virs zemes, un lūdzieties par mieru, kas ir apdraudēts, jo sātans vēlas karu un nemieru. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!”

Read Previous

LŪGŠANU TIKŠANĀS AR VIZIONĀRU IVANU 2022. GADA 20. SEPTEMBRĪ

Read Next

ESIET NEIEROBEŽOTAS MĪLESTĪBAS LIECINIEKI