Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2022. gada 25. decembrī

“Mīļie bērni! Šodien es jums nesu savu Dēlu Jēzu, lai jūs būtu Viņa miers un Debesu skaidrības un prieka atspulgs. Lūdzieties, bērniņi, par savu atvērtību miera saņemšanai, jo daudzas sirdis ir aizvērtas gaismas – sirds mainītājas – aicinājumam. Es esmu ar jums un aizlūdzu par jums, lai jūs būtu atvērti Miera Karaļa uzņemšanai, – Viņš piepildīs jūsu sirdi ar siltumu un svētību. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!”

Read Previous

RITA FALSETTO, TĒVA SLAVKO BARBARIČA PALĪDZE

Read Next

ZIEMASSVĒTKI MEDŽUGORJĒ