ŠIS LAIKS IR LŪGŠANAS LAIKS

Marija mūs aicina īsi, skaidri un nopietni: “Lai šis laiks jums ir lūgšanas laiks.”

Šis laiks ir žēlastības pilnais Lielā gavēņa laiks, kad Baznīca aicina uz intensīvu lūgšanu, gavēni, Dieva Vārda lasīšanu un ieklausīšanos tajā. Salamana mācītāja grāmatā mēs lasām: “Laiks dzimt un laiks mirt. Laiks raudāt un laiks smieties. Laiks sērot un laiks dejot. Laiks klusēt un laiks runāt. Laiks mīlēt un laiks ienīst. Laiks karam un laiks mieram.”

Šī pasaule saka, ka laiks ir visam, laiks ir nauda, laiks skrien un to var pazaudēt… Bet Marija mums tagādina, ka laiks uz šīs zemes ir īss, bet pēc tam mēs dzīvosim mūžīgi. Un Debesis atveras tiem, kas šīs zemes laiku ir piepildījuši ar mīlestību. Viņa nāk, lai mūs visus aizvestu līdz Paradīzes vārtiem.

Ja šodien Marija mūs aicina uz lūgšanu un vairāk neko nepiebilst, tas nozīmē, ka šobrīd nav nekā svarīgāka par lūgšanu. Redzot visu pasaulē notiekošo, var saprast, kādēļ mūsu Māte turpina mums teikt: “Lai šis laiks jums ir lūgšanas laiks.”

Kopā ar mums lūgšanā ir Visuvarenais Dievs. Kad mēs esam kopā ar Viņu, mainās sirds, notikumi, pasaule. Vislielākās lietas notiek tad, kad mēs esam noslīguši uz ceļiem. Par to mēs varam lasīt Svētajos Rakstos un svēto dzīves aprakstos. “Mīļie bērni, es ilgojos, lai jūs saprastu situācijas nopietnību un to, ka daudz no visa tā, kas notiks nākotnē, ir atkarīgs no jūsu lūgšanas, bet jūs pārāk maz lūdzaties. Mīļie bērni, esmu kopā ar jums un aicinu, lai jūs ar nopietnību sāktu lūgties un gavēt tā, kā manas atnākšanas pirmajās dienās,” mums sacīja Debesu Māte 1991. g. 25. jūlijā.

Parādīšanos sākumā Medžugorjē viņa mūs aicina lūgties ar sirdi. Jau 42 gadus mēs esam viņas lūgšanas skolā. Atcerēsimies vissvarīgākos aicinājumus, kas attiecas uz lūgšanu. Viņa aicina ģimenē redzamā vietā izveidot lūgšanu stūrīti: novietot tur krustu, atvērtus Svētos Rakstus, Marijas attēlu vai figūru, rožukroni, svētītu ūdeni. Katru dienu lūdzieties 3 Rožukroņa daļas gan individuāli, gan kopā savās ģimenēs. Tas ir visspēcīgākais ierocis pret sātanu. Lūdzieties pie krusta, no krusta iziet liela žēlastība. Lūdzieties, turot rokās krustu, lūdzot dziedēt mūsu brūces. Lūdzieties katru dienu, lasiet Svētos Rakstus, pārdomājiet un dzīvojiet saskaņā ar Evaņģēliju. Pielūdziet Jēzu Vissvētākajā Sakramentā. Bieži pieņemiet Svēto komūniju. Ticiet, ka tikai ar lūgšanu un gavēni var apturēt karus un dabas katastrofas. Katru dienu veltiet sevi Jēzus Vissvētākajai Sirdij un Viņas Bezvainīgajai Sirdij.

Tam, kurš vēlas lūgties labāk, ir jālūdzas vairāk. Lūgties vairāk ir mūsu personīgais lēmums, māca Jaunava Marija. Šo pieredzi apstiprina arī Māte Terēze: “Ja mēs vēlamies lūgties labāk, tad mums ir jālūdzas vairāk! Lūgšana paplašina mūsu sirdi, līdz tā spēj pieņemt Dieva dāvanu, kas ir Viņš pats.”

Visizplatītākā lūgšanas definīcija – lūgšana ir satikšanās ar Dievu. Bet Dievs ir mīlestība. Un Jaunava Marija aicina, lai mūsu dzīve būtu lūgšana un mēs paši būtu lūgšana. Lūgšanā mēs pieņemam mīlestību un pieņemam lēmumu tajā dalīties. Mūsu laiks un mūsu dzīve kļūst par lūgšanu. Lūgšanā satiekoties ar Dievu, mēs ejam tālāk, lai sadarbotos ar Viņu. Vissvarīgākais ir būt kopā ar Dievu, dzīvot kopā ar Viņu, dalīties ar Viņu visā, ko piedzīvojam, pildīt Viņa gribu. Visas dienas garumā lūgsimies īsas šautru lūgšanas: “Mīlu Tevi! Uzticos Tev! Tu esi man vajadzīgs! Ticu Tev!” Mēģināsim šo brīdi izdzīvot mīlestībā. Tas ir mūsu sirds miers, kas izplatās arī mums apkārt. Miera Karaliene Medžugorjē saka, lai mēs ticētu lūgšanas spēkam, un viņa mums uztic vissvarīgākos lūgšanu nodomus: lūgties par Dieva mīlestības piedzīvošanu, par mieru mūsu sirdīs, mūsu ģimenēs un visā pasaulē. Ieticēsim viņas apsolījumam, ka ar lūgšanu un mīlestību mēs varam sasniegt to, kas cilvēciski šķiet neiespējams.

Lūgšana: Debesu Māte, pateicamies tev, ka tu no jauna mūs uztici Debesīm, aicinot: “Lai šis laiks jums ir lūgšanas laiks.” Tava parauga iedvesmoti, mēs lūdzam: māci mūs lūgties tā, kā Jēzus mācīja lūgties saviem mācekļiem. Palīdzi mums izdzīvot Lielo gavēni un Lieldienas dziļā vienotībā ar tevi lūgšanā un klusumā, sirds vienotībā, lai uz zemes valdītu mīlestība. Lūgšanā kopā ar tevi un visiem, kas klausās tavu balsi no Debesīm, lūdzam mieru mūsu sirdīs, ģimenēs un visā pasaulē. Āmen.

Terēze Gažiova

Read Previous

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2023. gada 25.martā

Read Next

DIEVMĀTE MANI IZMAINĪJA UZ VISIEM LAIKIEM