JĒZUS MĪLESTĪBA MŪS PĀRVEIDO

Marijas vēstījumi mūs uzrunā tieši tādā sirds stāvoklī, kādā mēs patreiz atrodamies. Tie vienmēr nes cerību un norāda to virzienu, uz ko mums šobrīd visvairāk ir jākoncentrējas.

Šodien Māte mums atgādina, ka Kungs ir augšāmcēlies. Mēs esam tā liecinieki, līdzīgi kā kādreiz Viņa mācekļi. Arī mēs varam priecāties, kad satiekam Viņu lūgšanā, pārdomājot Evaņģēliju, laužot maizi. Tas, kurš ir saticis Jēzu, Viņu nespēj paturēt sevī.

Satikšanās ar Jēzu maina sirdis. Par to liecina Debesis, kas pilnas ar svētajiem. Marija aicina mūs visus nest Lieldienu dāvanas -mieru un prieku – visiem tiem, kas ir tālu no lūgšanas.

Mēs kļūstam par miera un prieka nesējiem caur lūgšanu, vārdiem un labiem darbiem.

Maijs, ko šobrīd izdzīvojam, īpašā veidā pieder Marijai un viņas mīļākajai lūgšanai – Rožukronim. Rožukroņa lūgšana ir miera un prieka lūgšana. Atkārtojot vārdus: “Esi sveicināta, Marija,” mēs atkārtojam erceņģeļa Gabriēla priecīgo sveicienu. Marija ir mūsu prieka iemesls.  Lūdzot Kristus ciešanu noslēpumus, mēs izdzīvojam mūsu skumjas kopā ar Jēzu, un tad iestājas miers. Kristus godības noslēpumi vērš mūsu skatienu uz Debesīm, kur atrodas mūsu mērķis. “Bērniņi, lūdzieties Rožukroni un apceriet Rožukroņa noslēpumus, jo arī jūs savā dzīvē piedzīvojat priekus un bēdas. Tādējādi šie noslēpumi īstenojas jūsu dzīvē, jo dzīve ir noslēpums, tiklīdz jūs to nododat Dieva rokās. Tā jūs gūsiet ticības pieredzi tāpat kā Pēteris, kas sastapa Jēzu, un Svētais Gars piepildīja viņa sirdi. Bērniņi, arī jūs esat aicināti liecināt, iedzīvinot mīlestību, ar kuru dienu no dienas Dievs jūs apsedz, pateicoties manai klātbūtnei.” (25.09.2019.)

Mūsu dzīve var mainīt citu cilvēku dzīvi. Caur mums Kungs var pieskarties izbiedētām sirdīm un atkārtot savu Lieldienu sveicienu: “Miers jums!”

Katru dienu pārdomājot Evaņģēliju, mēs pieņemam Jēzus dzīvi; mēs kļūstam par priecīgo vēsti, kļūstam līdzīgi Viņam.

Kādi būsim mēs, tādi būs arī cilvēki mums apkārt. Tikai tādā veidā augšāmceltais Kungs var vērst par labu tos bīstamos notikumus, kas ir pārņēmuši pasauli. Marija mums atgādina: “Tikai mans Dēls var jums dot patiesu mieru un prieku.” Mēs varam nest mieru ar lūgšanu, domām, vārdiem, darbiem, žestiem, savu uzvedību.

Kurš gan mums to iemācīs labāk, kā Marija – lēnprātīgā, pazemīgā, mīlošā, priecīgā Kunga kalpone?

Lūgšana:
Debess Karaliene, līksmojies, alleluja:
Tas, ko Tu kā bērnu nesi, alleluja,
Augšāmcēlies ir, kā teicis, alleluja.
Lūdz Dievu par mums, alleluja.

Terēze Gažiova

Read Previous

SIRDS KLUSUMĀ

Read Next

26. STARPTAUTISKĀS GARĪGĀS ATJAUNOTNES DIENAS PRIESTERIEM