LŪGŠANA DIENU UN NAKTI

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2023. gada 25. septembrī
“Mīļie bērni! Es jūs aicinu uz spēcīgu lūgšanu. Modernisms vēlas ienākt jūsu domās un jums nozagt lūgšanas un tikšanās ar Jēzu prieku. Tāpēc, mani mīļie bērniņi, atjaunojiet savās ģimenēs lūgšanu, lai mana Mātes Sirds būtu priecīga kā pirmajās dienās, kad es jūs izraudzījos un atbilde bija lūgšana, kas tika raidīta dienu un nakti, un Debesis neklusēja, bet pārpilnībā dāvāja šajā žēlastības vietā mieru un svētību. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!”

Marija aicina mūs uz spēcīgu lūgšanu un lūgšanas atjaunošanu ģimenēs pret modernismu. Kas ir modernisms? Mēs to redzam sev apkārt sarunās, masu saziņas līdzekļos, skolās, tas ielaužas arī Baznīcā. Modernisms māca, ka kristietība ir tikai viena no daudzajām pasaules reliģijām. Modernisms sludina, ka mūsdienu zinātne ir pierādījusi, ka brīnumi neeksistē. Saskaņā ar modernismu, Bībele ir laicīga grāmata, tāpat kā daudzas citas. Tas ir atkāpšanās no Evaņģēlija.

Marija mums māca pretējo. Medžugorjē mēs redzam, ka brīnumi notiek, ka Evaņģēlijs ir vienīgā patiesība, un, ja mēs dzīvojam saskaņā ar to, tad Dievs iemājo mūsu sirdīs un ģimenēs. Marija mūs aicina atjaunot kopīgu lūgšanu ģimenēs, jo ģimene ir praktiski vienīgā skola, kur mācāmies dzīvot ticībā, mācāmies to, ka Dievs eksistē.

Atkārtosim 42 gadus ilgušo Miera Karalienes mācību par spēcīgu lūgšanu. Spēcīga lūgšāna ir lūgšana ar sirdi. Tā ir lūgšana, kas dara brīnumus, kā to saka mums Marija vēstījumā: “Mīļie bērni, lūgšana dara brīnumus cilvēku sirdīs un pasaulē.”

Rožukroņa lūgšana ir spēcīga lūgšana. Mēs esam aicināti katru dienu lūgties Rožukroņa priecīgos, sāpīgos un godības noslēpumus. Tāpat arī gavēt trešdienās un piektdienās. Marija mums saka, ka ar lūgšanu un gavēni mēs varam apturēt karus un dabas katastrofas. Tas, kurš lūdzas, nebaidās no nākotnes, bet tas, kurš gavē, nebaidās no ļaunuma. Viscēlākā un lielākā lūgšana ir Euharistija. Tā ir Dieva sirds. Kad mēs To pieņemam, ne vairs mēs dzīvojam, bet Visvarenais Dievs mūsos, kas nāk kā Jēzus Vissvētākajā Sakramentā un dara brīnumus. Kad mēs pielūdzam Viņu Vissvētākajā Sakramentā, mēs saņemam neparastas žēlastības, mēs tiekam pārveidoti. Marija mūs aicina: “… sirds klusumā palieciet ar Jēzu, lai Viņš ar savas mīlestības spēku pārvērstu jūsu sirdi. Kad izveidosies patiesa draudzība ar Viņu, nekāda vētra nespēs jūs satricināt.”

2020. gada 25. jūlijā Dievmāte mums teica: “Bērniņi, ņemiet rokās krustu. Lai tas jūs uzmundrina: mīlestība vienmēr uzvar, īpaši tagad, kad krusts un ticība tiek atmesti. Lai jūsu dzīve ir atspulgs un piemērs tam, ka ticība un cerība joprojām ir dzīvas un jauna pasaule – miera pasaule – ir iespējama.”

Lūgšana ar Dieva Vārdu arī ir spēcīga lūgšana. Mēs paši pieņemam lēmumu, par ko domāt. Marija vēlas, lai mūsu pirmās un pēdējās domas piederētu Dievam. Viņa mūs aicina: “Nolieciet Svētos Rakstus redzamā vietā jūsu ģimenēs un lasiet tos. Tādā veidā jūs iepazīsiet sirds lūgšanu un jūsu domas būs par Dievu.”

Spēcīga lūgšana ir arī ciešanu upurēšana mīlestībā un vienotībā ar Jēzu. Marija dalās ar mums: “Es ar mīlestību apslēpu savas ciešanas. […] Manas mīlestības apustuļi, jūs, kas ciešat, ziniet, ka jūsu ciešanas kļūs gaisma un godība. Mani bērni, kad jūs ciešat sāpes, kad jūs piemeklē ciešanas, jūsos ienāk Debesis, un jūs visiem, kas ir jums līdzās, sniedzat nedaudz Debesu un daudz cerības.”

Noslēgumā, spēcīga lūgšana ir arī kopīga lūgšana. Mēs paši zinām, ka ir liela atšķirība, kad mēs lūdzamies vieni vai esam vairāki. Lūgšanai ir jākļūst par dzīvi – Dieva pielūgšanā un kalpošanā mūsu tuvākajam.

Kad mēs dzīvosim saskaņā ar viņas vēstījumiem, mēs būsim Dievmātes prieks. Viņa ir mūs izvēlējusies. Mēs esam aicināti atbildēt ar lūgšanu dienu un nakti, lai Debesis neklusētu un bagātīgi svētītu tās vietas, kur mēs dzīvojam.

Lūgšana: Pateicamies Tev, Debesu Tēvs, par Mariju, kuru Tu sūti, lai mūs brīdinātu par modernisma briesmām un lamatām. Pateicamies par aicinājumu uz spēcīgu lūgšanu un kopīgas lūgšanas atjaunošanu ģimenēs. Marija, palīdzi mums būt ar tevi lūgšanā – personīgā un kopīgā. Sargā mūsu domas no modernisma piesārņojuma. Palīdzi mums iemīlēt domas par Dievu. Palīdzi mums dzīvot saskaņā ar Evaņģēliju. Amen.

Terēze Gažiova

Read Previous

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2023. gada 25. septembrī

Read Next

AICINU JŪS UZ SPĒCĪGU LŪGŠANU