ROŽUKRONIS VIENMĒR IR MANĀS ROKĀS

Nepārtrauktā Rožukroņa lūgšana un gavēnis par mieru ir iniciatīva, kas radās Medžugorjē 2014. gada 1. oktobrī pateicoties mūsu Debesu Mātes vēstījumiem, kas neskaitāmas reizes mūs aicina uz lūgšanu un gavēni, sakot, ka tādā veidā var apturēt karus un dabas katastrofas.

Ar Dieva palīdzību un pateicoties daudziem, kas atsaucās aicinājumam, mēs atzīmējam jau desmito gadadienu patiesam Dieva aicinājumam uz mieru. Kad mēs lūdzamies un gavējam nodomā, lai īstenotos Dievmātes miera plāni, Dievs darbojas caur Jaunavu Mariju tur, kur tas visvairāk ir vajadzīgs, un vērš visu par labu.

Ar prieku dalāmies ar jums ar īsām to cilvēku liecībām, kuri jau ilgu laiku vienojas ar mums lūgšanā un gavēnī par mieru. Pateicamies visiem, kas ar atvērtu sirdi dāvāja savu laiku un turpina to darīt, vienojoties ar Debesīm lūgšanā par mieru, pateicamies visiem, kas gavēja, lūdzot dārgo miera dāvanu.

Būsim vienoti lūgšanā arī turpmāk!
Mīlestībā, ticībā un cerībā,
lūgšanu kopiena “Marijas Gaisma”

Slavēts Jēzus un Marija!
“Es jūs lūdzu, aiciniet visus lūgties Rožukroni! Ar Rožukroni jūs spēsiet uzvarēt visas nelaimes, ko sātans vēlas sagādāt katoļu baznīcai. Visi priesteri, lūdzieties Rožukroni! (Dievmātes 1985. g. 25. jūnija vēstījums). 2014. gada 1. oktobrī kopiena “Marijas Gaisma” aizsāka nepārtraukto Rožukroņa lūgšanu. Ar lielu prieku un mīlestību savā sirdī es pievienojos šai lūgšanai Dievmātes nodomos. Dievmāte neskaitāmas reizes aicina lūgties viņas nodomos. Es vēlējos piesaistīt šai lūgšanai pēc iespējas vairāk cilvēku, un man tas arī izdevās.

Kad tuvojas mana lūgšanu stunda, es ar īpašu pacēlumu, prieku un mīlestību sirdī sāku lūgties, saprotu, ka neesmu viena, Dievmāte ir kopā ar mani, un šajā laikā ar mani kopā lūdzas arī citi cilvēki, un visi kopā mēs pagodinām Dievu – Radītāju. Rožukroņa lūgšana ir mana mīļākā lūgšana, tā ir dzīve kopā ar Jēzu un Mariju. Rožukronis vienmēr ir manās rokās, es lūdzos esot ceļā, transportā, visur, kur eju. Rožukronis manā dzīvē ir paveicis daudz brīnumu. Man ļoti patīk lūgties Rožukroni, Vissvētākās Jaunavas Marijas svētkos es lūdzos 1000 reizes “Esi sveicināta, Marija”.

Stefānija

Reizēm es pats pārdomāju to, kā ir mainījusies mana dzīve pēc tam, kad es sāku pastāvīgi (katru dienu) lūgties Rožukroni. Mainījās ne tikai mana dzīve, bet arī es pats – manā dvēselē iestājās miers, pārliecība, ka viss būs labi, ja es pats būšu labs. Cik gan daudz labestības un mīlestības Dievs izlej pār mums caur mūsu Debesu Mātes Jaunavas Marijas parādīšanos!

Lasot Dievmātes vēstījumus Medžugorjē, sāc saprast, cik daudz mīlestības un labestības Jaunava Marija mums dāvā un cik tas ir liels atbalsts mūsu “vājajām” dvēselēm. Dievmāte mūs brīdina, lai mēs nepakristu, nekļūdītos, būtu pacietīgi. Ko es varu darīt un teikt? Analizēju pat savas domas. Ticiet, man ir ļoti grūti. Ilgu laiku es esmu dzīvojis “draugos” ar šo pasauli. Tādēļ mani dara nemierīgu mani ieradumi. Tie uzbrūk no visām pusēm, bet es, atbildot uz visām savām “nepareizajām” domām, smaidu savā dvēselē un sāku lūgties. Vislabāk ir paņemt Rožukroni un sākt lūgties no visas sirds. Kāds prieks un miers tad iestājas! Es pat sāku justies pārliecinātāks par sevi. Pats galvenais ir lūgties ar sirdi un dvēseli, nevis “skaitīt pantiņus”. Jo lūgšana ir dialogs. Tādēļ lūgsimies, lūgsimies, lūgsimies. Mūs dzird! Paldies! Slavēts Jēzus Kristus!

Sergejs Vlasjuks

Read Previous

AICINU JŪS UZ SPĒCĪGU LŪGŠANU

Read Next

ATBILDĒSIM MIERA KARALIENES NEATLAIDĪGAJAM AICINĀJUMAM