ES JUMS NESU JĒZU

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2023. gada 25. decembrī
“Mīļie bērni! Es jums nesu savu Dēlu Jēzu, lai Viņš piepildītu jūsu sirdi ar mieru, jo Viņš ir miers. Bērniņi, meklējiet Jēzu savas sirds klusumā, lai Viņš piedzimtu no jauna. Pasaulei nepieciešams Jēzus, tāpēc, bērniņi, meklējiet Viņu lūgšanā, jo Viņš katru dienu sevi dāvā ikvienam no jums.”

Šodien Dievmāte ieradās svētku tērpā, turot uz rokām Bērnu Jēzu. Jēzus izstiepa roku kā zīmi svētībai, bet Dievmāte aizlūdza par mums aramiešu valodā.

“Pasaulei nepieciešams Jēzus, tāpēc, bērniņi, meklējiet Viņu lūgšanā.” Tik vienkāršs un tik dziļš aicinājums! Jēzus ir lēnprātīgs un pazemīgu sirdi. Tas, kurš Viņu meklē savas sirds klusumā, kļūst līdzīgs Viņam.

Tādējādi, kad mēs meklējam Jēzu, pasaule atrod Viņu mūsu pārveidē saskaņā ar Viņa sirdi.

Marijas skolā klusums sākas ar grēksūdzi. Mēs nevaram sajust Jēzus mieru savā sirdī, ja tajā ir grēks, kas sagrauj mūsu dzīvi. “Tikai ar tīru sirdi jūs no jauna spēsiet piedzīvot Jēzus dzimšanu jūsos, un Viņa dzimšanas gaisma apmirdzēs jūsu dzīvi,” teica Dievmāte savā vēstījumā vizionāram Jakovam 2023.g. 25. decembrī.

“Lielajā Dieva mīlestībā, dārgie bērni, es nāku šodien pie jums, lai vadītu jūs pazemības un labestības ceļā. Pirmā apstāšanās šajā ceļā, mani bērni, ir grēksūdze. Atsakieties no jūsu lepnības un nostājieties ceļos mana Dēla priekšā. Saprotiet jel, mīļie bērni, ka jums nekas nepieder un paši no sevis jūs nespējat neko. Vienīgais jūsu īpašums, kas ir jūsu pašu radīts, ir grēks. Šķīstieties un ieņemiet pazemības un lēnprātības stāju. Mans Dēls spēj uzvarēt ar spēku, bet Viņš izvēlas labestību, pazemību un mīlestību. Sekojiet manam Dēlam un sniedziet man jūsu rokas, lai mēs reizē kāpjam kalnā un uzvaram.” (02.07.2007.).

Nākamais solis – meklēt Jēzu it visā, kas notiek, priekos un grūtībās. “Taču mana mātes Sirds zina, ka joprojām ir tādi, kas tic un mīl, kas, cik vien iespējams, cenšas tuvoties manam Dēlam un kas nenogurstoši meklē manu Dēlu un tādējādi – arī mani. Viņi ir pazemīgi un lēnprātīgi savās sāpēs un ciešanās, kuras panes klusējot, ar cerību un jo īpaši ticību.” (02.01.2019.).

Jaunajā gadā, 2024. g. 1. janvārī, Dievmāte mūs aicināja no plkst. 15:00 līdz 18:00 lūgties Podbrdo kalnā, pirmo parādīšanos vietā. Simtiem svētceļnieku sapulcējās, lai kopā lūgtos Viņas nodomos, kā Viņa to vēlējās, parādoties vizionārei Marijai Lunetti 2023. g. 31. decembrī.

Lūgšanas laikā lija lietus, visur bija dubļi, ūdens. Dievmātes parādīšanās brīdī debesis noskaidrojās un iestājās dziļš miers. Tas bija Jēzus miers, kas piepildīja mūsu visu sirdis. Marija mums atkal atnesa Viņu savos apskāvienos un atkārtoja mums svarīgu savas miera skolas mācību. Kad mēs lūdzamies un upurējam Viņas nodomos, Viņa priecājas, jo var nest Jēzus mieru pasaulei, kurai tas ir nepieciešams.  Lūgties Viņas nodomos nozīmē lūgties arī mūsu personīgajos nodomos. Māte zina, kas visvairāk ir nepieciešams pasaulei un katram no mums.

Pēc parādīšanās vizionāre Marija mums teica: “Dievmāte atnāca priecīga, lūdzās par mums un noslēgumā sacīja: Paldies jums, ka atbildējāt uz manu aicinājumu un lūdzāties manos nodomos. Jūs nenožēlosiet – ne jūs, ne jūsu bērni, ne jūsu bērnu bērni.” Dievmāte mūs svētīja.”

Tā sākās Jaunais gads Medžugorjē Marijas vadībā. Mums, kas vēlas kopā ar Viņu iet pa svētuma ceļu, tas nozīmē atjaunot mūsu apņemšanos upurēt visu viņas nodomos. Tā ir mūsu atzīšanās mīlestībā Marijai. Priecīga sevis dāvāšana Marijai pēc Jāņa Pāvila II teiktā. Totus tuus – pilnīgi tavs, Marija. Kad mēs dāvājam sevi Marijai, lai piepildītos viņas nodomi, tas dāvā mums Jēzu un svētību visām paaudzēm.

Lūgšana: Jēzu, pateicamies Tev, ka Tu joprojām ļauj Marijai nākt, turot Tevi uz rokām. Pateicamies, ka Tu mūs saproti un zini, ka mums ir vajadzīga māte, kura arī šajā jaunajā gadā mūs vedīs pa miera ceļu mājās, uz Debesīm, pie Tevis. Pateicamies, ka mēs vienmēr Tevi varam atrast mūsu sirds klusumā, kur Tu mūs gaidi ar savu mieru. Nostiprini mūsu vēlēšanos neatlaidīgi un uzticīgi meklēt Tevi lūgšanā, ar Tevi kopā izdzīvot visu labo un slikto. Tāpat kā Tu, Jēzu, kad visā meklēji Tēvu un Viņa mieru savas sirds klusumā. Mēs lūdzam Tevi par visiem tiem, kuri nepazīt Tevi un Tavu mieru. Atklāj sevi viņiem caur mūsu upuri un lūgšanu Tavas Mātes nodomos. Marija, mēs tev dāvājam šo gadu tavos nodomos. Āmen.

Terēze Gažiova

Read Previous

ROŽUKROŅA PRIECĪGAS DAĻAS LŪGŠANA MĒNEŠA PIRMAJĀ SESTDIENĀ, 6.01.2024.

Read Next

JĒZUS IR MIERS