tēvs Ļubo Kurtovičs, OFM
DIEVS AICINĀJIS MANI JŪS VEST PIE VIŅA

DIEVS AICINĀJIS MANI JŪS VEST PIE VIŅA

2018. gada 25. jūlijā Mīļie bērni! Dievs mani ir aicinājis jūs vadīt pie Viņa, jo Viņš ir jūsu spēks. Tāpēc es jūs aicinu Viņu lūgt un paļauties uz Viņu, jo Viņš ir jūsu patvērums no…

Terēze Gažiova
UZTICIETIES DIEVAM

UZTICIETIES DIEVAM

2018. gada 25. jūlijā Mīļie bērni! Dievs mani ir aicinājis jūs vadīt pie Viņa, jo Viņš ir jūsu spēks. Tāpēc es jūs aicinu Viņu lūgt un paļauties uz Viņu, jo Viņš ir jūsu patvērums no…

tēvs Ļubo Kurtovičs, OFM
DODU JUMS SAVU DĒLU

DODU JUMS SAVU DĒLU

2018. gada 25. jūnijā Mīļie bērni! Šī ir diena, kuru Kungs man ir devis, lai es Viņam pateiktos par ikvienu no jums, par tiem, kuri ir atgriezušies un pieņēmuši manus vēstījumus, par tiem, kas dodas…

Liecības
KOPĀ AR VIŅU MAINĀS MANA SIRDS

KOPĀ AR VIŅU MAINĀS MANA SIRDS

Liecības, ko sniedz 7. starptautiskās tikšanās dalībnieki ar īpašām vajadzībām. „Jau izdzidot vien par iespēju aizbraukt uz Medžugorji, sāku par šo vietu meklēt informāciju internetā. Pēc izlasītā sirdī dzima doma lūgt Dievmātei par mana dēla…

tēvs Slavko Barbaričs
GAVĒNIS UN RELIĢIJAS

GAVĒNIS UN RELIĢIJAS

XI. Izzinot gavēņa praksi pasaules reliģijās, var aiziet tālu, tomēr neapšaubāms ir fakts, ka gavēnis un atturības prakses ir zināmas visām reliģiozajām tradīcijām, sākot no vissenākajām. Gavēņu laiks un situācijas, kurās to ievēro, atšķiras, tomēr…

Terēze Gažiova
PRIECĀJIETIES

PRIECĀJIETIES

2018. gada 25. jūnijā Mīļie bērni! Šī ir diena, kuru Kungs man ir devis, lai es Viņam pateiktos par ikvienu no jums, par tiem, kuri ir atgriezušies un pieņēmuši manus vēstījumus, par tiem, kas dodas…

Liecības
MEDŽUGORJĒ ATRADU GAISMU UN MIERU

MEDŽUGORJĒ ATRADU GAISMU UN MIERU

Šogad Medžugorjē biju otro reizi. Pagājušo gad man negaidīti piedāvāja aizbraukt kopā ar svētceļnieku grupu kur pamatā bija cilvēki ar īpašam vajadzībām veicot to medicīnisko aprūpi nepieciešamības gadījumā. Es piekritu kaut nemaz nesapratu ko tas…

Terēze Gažiova
VAIRĀK PAĻAUTIES UZ DIEVU

VAIRĀK PAĻAUTIES UZ DIEVU

2018. gada 25. maijā Mīļie bērni! Šajā nemierīgajā laikā es jūs aicinu vairāk paļauties uz Dievu, kas ir jūsu Tēvs Debesīs un kas mani sūtījis jūs vest pie Viņa. Bet jūs atveriet sirdis dāvanām, kuras…

tēvs Ļubo Kurtovičs, OFM
UZTICĒŠANĀS DIEVAM TĒVAM

UZTICĒŠANĀS DIEVAM TĒVAM

2018. gada 25. maijā Mīļie bērni! Šajā nemierīgajā laikā es jūs aicinu vairāk paļauties uz Dievu, kas ir jūsu Tēvs Debesīs un kas mani sūtījis jūs vest pie Viņa. Bet jūs atveriet sirdis dāvanām, kuras…

tēvs Slavko Barbaričs
«PAENITEMINI» – PĀVESTS PĀVILS VI PAR GAVĒNI UN GANDARĪŠANU

«PAENITEMINI» – PĀVESTS PĀVILS VI PAR GAVĒNI UN GANDARĪŠANU

Protams nepieciešams pieminēt arī apustulisko konstitūciju par gavēni un gandarīšanu, ko izdevis pāvests Pāvils VI. Iesākumā viņš runā par to, kas pamudinājis radīt šo dokumentu: radās nepieciešamība cilvēkiem, kas tuvojas ticībai, izskaidrot, ko sevī ietver…