tēvs Slavko Barbaričs
«PAENITEMINI» – PĀVESTS PĀVILS VI PAR GAVĒNI UN GANDARĪŠANU

«PAENITEMINI» – PĀVESTS PĀVILS VI PAR GAVĒNI UN GANDARĪŠANU

Protams nepieciešams pieminēt arī apustulisko konstitūciju par gavēni un gandarīšanu, ko izdevis pāvests Pāvils VI. Iesākumā viņš runā par to, kas pamudinājis radīt šo dokumentu: radās nepieciešamība cilvēkiem, kas tuvojas ticībai, izskaidrot, ko sevī ietver…

tēvs Ļubo Kurtovičs, OFM
AUGŠĀMCELTAIS KRISTUS DOD SPĒKU

AUGŠĀMCELTAIS KRISTUS DOD SPĒKU

2018. gada 25. aprīlī Mīļie bērni! Šodien es jūs aicinu dzīvot savu jauno dzīvi kopā ar Jēzu. Lai Augšāmceltais sniedz jums spēku vienmēr būt stipriem dzīves pārbaudījumos un uzticīgiem un pastāvīgiem lūgšanā, jo Jēzus ar…

Terēze Gažiova
BŪT STIPRIEM, UZTICĪGIEM UN PASTĀVĪGIEM LŪGŠANĀ

BŪT STIPRIEM, UZTICĪGIEM UN PASTĀVĪGIEM LŪGŠANĀ

2018. gada 25. aprīlī Mīļie bērni! Šodien es jūs aicinu dzīvot savu jauno dzīvi kopā ar Jēzu. Lai Augšāmceltais sniedz jums spēku vienmēr būt stipriem dzīves pārbaudījumos un uzticīgiem un pastāvīgiem lūgšanā, jo Jēzus ar…

tēvs Ļubo Kurtovičs, OFM
KRUSTS – UZVARAS UN CERĪBAS ZĪME

KRUSTS – UZVARAS UN CERĪBAS ZĪME

2018. gada 25. martā Mīļie bērni! Šajā žēlastības laikā, kad tumsa cīnās pret gaismu, es jūs aicinu būt kopā ar mani lūgšanā. Lūdzieties, bērniņi, izsūdziet grēkus un sāciet jaunu dzīvi žēlastībā. Izšķirieties par Dievu, un…

Terēze Gažiova
JAUNA DZĪVE

JAUNA DZĪVE

2018. gada 25. aprīlī Mīļie bērni! Šodien es jūs aicinu dzīvot savu jauno dzīvi kopā ar Jēzu. Lai Augšāmceltais sniedz jums spēku vienmēr būt stipriem dzīves pārbaudījumos un uzticīgiem un pastāvīgiem lūgšanā, jo Jēzus ar…

Terēze Gažiova
ATVERIETIES!

ATVERIETIES!

2018. gada 25. februārīMīļie bērni! Šajā žēlastības laikā es jūs visus aicinu atvērties un dzīvot saskaņā ar baušļiem, kurus Dievs jums devis, lai tie, pateicoties sakramentiem, jūs vestu pa atgriešanās ceļu. Pasaule un pasaules kārdinājumi…

Liecības
DIEVMĀTES LIELO MĪLESTĪBU NAV IESPĒJAMS NOSLĒPT

DIEVMĀTES LIELO MĪLESTĪBU NAV IESPĒJAMS NOSLĒPT

KAD SĀKĀS DIEVMĀTES PARĀDĪŠANĀS, MAN BIJA DESMIT GADI Līdz tam es dzīvoju kā visi bērni mūsu ciemā, man patika pastaigāties un spēlēties ar vienaudžiem un draugiem. Es uzaugu kristiešu ģimenē, un vecāki man bija mācījuši,…

tēvs Ļubo Kurtovičs, OFM
MĪLIET DIEVU VAIRĀK PAR VISU

MĪLIET DIEVU VAIRĀK PAR VISU

2018. gada 25. februārīMīļie bērni! Šajā žēlastības laikā es jūs visus aicinu atvērties un dzīvot saskaņā ar baušļiem, kurus Dievs jums devis, lai tie, pateicoties sakramentiem, jūs vestu pa atgriešanās ceļu. Pasaule un pasaules kārdinājumi…

tēvs Ļubo Kurtovičs, OFM
SVĒTĀ GARA DĀVANA LŪGŠANĀ

SVĒTĀ GARA DĀVANA LŪGŠANĀ

2018. gada 25. janvārī Mīļie bērni! Lai šis laiks jums ir lūgšanas laiks, tā ka Svētais Gars lūgšanā nāktu pār jums un dāvātu jums atgriešanos. Atveriet savu sirdi un lasiet Svētos Rakstus, lai, pateicoties liecībām,…

tēvs Ļubo Kurtovičs, OFM
JĒZUS JUMS DOD SAVU MIERU

JĒZUS JUMS DOD SAVU MIERU

2017. gada 25. decembrī Mīļie bērni! Šodien es jums nesu savu Dēlu Jēzu, lai Viņš sniedz jums savu mieru un svētību. Bērniņi, es jūs visus aicinu iedzīvināt žēlastības un dāvanas, ko esat saņēmuši, un liecināt…