tēvs Slavko Barbaričs
GAVĒNIS UN RELIĢIJAS

GAVĒNIS UN RELIĢIJAS

XI. Izzinot gavēņa praksi pasaules reliģijās, var aiziet tālu, tomēr neapšaubāms ir fakts, ka gavēnis un atturības prakses ir zināmas visām reliģiozajām tradīcijām, sākot no vissenākajām. Gavēņu laiks un situācijas, kurās to ievēro, atšķiras, tomēr…

Terēze Gažiova
PRIECĀJIETIES

PRIECĀJIETIES

2018. gada 25. jūnijā Mīļie bērni! Šī ir diena, kuru Kungs man ir devis, lai es Viņam pateiktos par ikvienu no jums, par tiem, kuri ir atgriezušies un pieņēmuši manus vēstījumus, par tiem, kas dodas…

Liecības
MEDŽUGORJĒ ATRADU GAISMU UN MIERU

MEDŽUGORJĒ ATRADU GAISMU UN MIERU

Šogad Medžugorjē biju otro reizi. Pagājušo gad man negaidīti piedāvāja aizbraukt kopā ar svētceļnieku grupu kur pamatā bija cilvēki ar īpašam vajadzībām veicot to medicīnisko aprūpi nepieciešamības gadījumā. Es piekritu kaut nemaz nesapratu ko tas…

Terēze Gažiova
VAIRĀK PAĻAUTIES UZ DIEVU

VAIRĀK PAĻAUTIES UZ DIEVU

2018. gada 25. maijā Mīļie bērni! Šajā nemierīgajā laikā es jūs aicinu vairāk paļauties uz Dievu, kas ir jūsu Tēvs Debesīs un kas mani sūtījis jūs vest pie Viņa. Bet jūs atveriet sirdis dāvanām, kuras…

tēvs Ļubo Kurtovičs, OFM
UZTICĒŠANĀS DIEVAM TĒVAM

UZTICĒŠANĀS DIEVAM TĒVAM

2018. gada 25. maijā Mīļie bērni! Šajā nemierīgajā laikā es jūs aicinu vairāk paļauties uz Dievu, kas ir jūsu Tēvs Debesīs un kas mani sūtījis jūs vest pie Viņa. Bet jūs atveriet sirdis dāvanām, kuras…

tēvs Slavko Barbaričs
«PAENITEMINI» – PĀVESTS PĀVILS VI PAR GAVĒNI UN GANDARĪŠANU

«PAENITEMINI» – PĀVESTS PĀVILS VI PAR GAVĒNI UN GANDARĪŠANU

Protams nepieciešams pieminēt arī apustulisko konstitūciju par gavēni un gandarīšanu, ko izdevis pāvests Pāvils VI. Iesākumā viņš runā par to, kas pamudinājis radīt šo dokumentu: radās nepieciešamība cilvēkiem, kas tuvojas ticībai, izskaidrot, ko sevī ietver…

tēvs Ļubo Kurtovičs, OFM
AUGŠĀMCELTAIS KRISTUS DOD SPĒKU

AUGŠĀMCELTAIS KRISTUS DOD SPĒKU

2018. gada 25. aprīlī Mīļie bērni! Šodien es jūs aicinu dzīvot savu jauno dzīvi kopā ar Jēzu. Lai Augšāmceltais sniedz jums spēku vienmēr būt stipriem dzīves pārbaudījumos un uzticīgiem un pastāvīgiem lūgšanā, jo Jēzus ar…

Terēze Gažiova
BŪT STIPRIEM, UZTICĪGIEM UN PASTĀVĪGIEM LŪGŠANĀ

BŪT STIPRIEM, UZTICĪGIEM UN PASTĀVĪGIEM LŪGŠANĀ

2018. gada 25. aprīlī Mīļie bērni! Šodien es jūs aicinu dzīvot savu jauno dzīvi kopā ar Jēzu. Lai Augšāmceltais sniedz jums spēku vienmēr būt stipriem dzīves pārbaudījumos un uzticīgiem un pastāvīgiem lūgšanā, jo Jēzus ar…

tēvs Ļubo Kurtovičs, OFM
KRUSTS – UZVARAS UN CERĪBAS ZĪME

KRUSTS – UZVARAS UN CERĪBAS ZĪME

2018. gada 25. martā Mīļie bērni! Šajā žēlastības laikā, kad tumsa cīnās pret gaismu, es jūs aicinu būt kopā ar mani lūgšanā. Lūdzieties, bērniņi, izsūdziet grēkus un sāciet jaunu dzīvi žēlastībā. Izšķirieties par Dievu, un…

Terēze Gažiova
JAUNA DZĪVE

JAUNA DZĪVE

2018. gada 25. aprīlī Mīļie bērni! Šodien es jūs aicinu dzīvot savu jauno dzīvi kopā ar Jēzu. Lai Augšāmceltais sniedz jums spēku vienmēr būt stipriem dzīves pārbaudījumos un uzticīgiem un pastāvīgiem lūgšanā, jo Jēzus ar…